Венгринович Андрій Антонович / Andrii Venhrynovych

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Кандидат філологічних наук (10.02.04. – германські мови), доцент кафедри німецької філології

1985-1995 школа №5 з поглибленим вивченням німецької мови
1995-2000 навчання на факультеті іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
2000 ступінь магістра германістики
2000-2009 асистент кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
2007 захист кандидатської дисертації (10.02.04. – германські мови)
2011 доцент кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

1978 geboren in Iwano-Frankiws’k
1985-1995 Schule Nr.5 mit erweitertem Deutschunterricht
1995-2000 Studium an der Fakultät für Fremdsprachen der W. Stefanyk-Vorkarpatenuniversität, deutsche Philologie
2000 Magister Artium in deutscher Philologie
2000-2009 Hochschulassistent am Lehrstuhl für deutsche Philologie der W. Stefanyk-Vorkarpatenuniversität
2001-2002 Stipendium des Katholischen Akademischen Ausländerdienstes, Studium Universität Regensburg, Germanistik
2007 Promotion an der Lwiwer I. Franko-Universität zum Dr. phil.
seit 2011 ordentlicher Universitätsdozent am Lehrstuhl für deutsche Philologie der W. Stefanyk-Vorkarpatenuniversität

Aufsätze
1. Vengrynovych A. A., Vengrynovych N. R. Dependence of the Noun Synonyms on the Noun Semantics in the German Language // A. A. Vengrynovych , N. R. Vengrynovych // Ƶbiór raportów naukowych. Literatura i kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd, (30.01.2015-31.01.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2015. – Str. 83-89.
2. Venhrynovych Nataliia, Venhrynovych Andrii Analogien und Unterschiede in der Evolution der ästhetischen Anschauungen von Iwan Franko und Theodore Dreiser // Nataliia Venhrynovych, Andrii Venhrynovych // European Journal of Literature and Linguistics (Scientific Journal). – Vienna. “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – №3. – P. 23-31.
3. Venhrynovych N.R, Venhrynovych A.A. The Dependence of the Quantity of Synonyms on Morphological Class of Noun Gender in German Language // N. R. Venhrynovych, A. A. Venhrynovych // Herald pedagogiky. Nauka i praktyka. Wydanie specjalne. – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2017. – 24-25.– Str. 84-89.
4. Venhrynovych A., Venhrynovych N. The Relationship of Stylistic Marking of the German Noun and Number of its Synonyms / Andrii Venhrynovych, Nataliia Venhrynovych // Українсько-румунський науковий журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (АПСНІМ). Вип. №4 (16). – Чернівці: БДМУ, 2017. – С. 10-13.
5. Venhrynovych A., Venhrynovych N. Typologische Besonderheiten des ukrainischen und amerikanischen Naturalismus / Andrii Venhrynovych, Nataliia Venhrynovych // Південний Архів : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Херсон: ХДУ, 2017. – Вип. LXX. – С. 130-134.
6. Венгринович А.А., Венгринович Н.Р. Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі “Bulitta. Das Krüger Lexikon der Synonyme”) / А.А. Венгринович, Н.Р. Венгринович // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми сучасної мови та літератури». 17-18 серпня 2018р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – С. 45-50.

Lehr- und Handbücher
1. А. А. Венгринович (у співавторстві) Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdspache. Навчальний посібник з практичної граматики для студентів факультетів іноземних мов (видання друге, доповнене та перероблене) / Венгринович А.А., Весоловський О.В., Власова О.І., Угринюк Р.В. – Івано-Франківськ, 2016. – 116 c.
2. А. А. Венгринович (у співавторстві) Übungsheft für Syntax. Навчальний посібник з практики синтаксису для студентів факультетів іноземних мов / Венгринович А.А., Весоловський О.В – Івано-Франківськ, 2016. – 120 c.
3. А. А. Венгринович (у співавторстві) Англійська мова для студентів-стоматологів. Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (видання друге, доповнене та перероблене) – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, 2016. – 484с.
4. А. А. Венгринович, О. В. Весоловський Übungsheft für Konjunktiv. Навчальний посібник з практики вживання умовного способу для студентів факультетів іноземних мов / Венгринович А.А., Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2017. – 75 c.
5. А. А. Венгринович, О. В. Весоловський Посібник з домашнього читання для студентів ІІ курсу спеціальності «Німецька філологія» (за романом «Gernot Wolfgruber: Auf freiem Fuß»). – Івано-Франківськ, 2017. – 88 с.
6. О. Б. Нич, Н. Р. Венгринович, А. А. Венгринович Medical Jokes And Funny Stories: Посібник. / Нич О. Б., Венгринович Н. Р., Венгринович А. А. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. – 144с.
7. Wenhrynowytsch A.A., Wessolowsky O.W., Malaschewska I.Ja. Lehrwerk für Deutsch: Wortschatz, Übungen und Testtraining. Додаток до підручників „Aspekte2. Mittelstufe Deutsch“ та “Учебник немецкого языка” для студентів ІІ курсу лінгвістичних університетів та факультетів іноземних мов” (видання друге, доповнене та перероблене). / Венгринович А. А., Весоловський О. В., Малашевська І. Я.– Івано-Франківськ: КГМ, 2018. – 220с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: 

PhD, Associate Professor

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: