Власова Олена Іванівна / Olena Vlasova

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри німецької філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Відмінник освіти України.

Народилася 11 березня 1951 року в м. Іршава Закарпатської області.

У 1968 р. закінчила середню школу №5 з поглибленим вивченням німецької  мови ,  м. Івано-Франківськ.

У 1973 р. закінчила факультет романо-германської  філології  Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича , спеціальність романо-германські мови та література, кваліфікація за дипломом філолог, викладач німецької мови.

14 років працювала учителем німецької мови в загальноосвітній школі, поєднуючи за сумісництвом викладання іноземної мови в Івано-Франківському педагогічному інституті.

1987-1990 рр. – асистент кафедри німецької мови.

Нагороджена Почесною  грамотою Міністерства освіти (1985 р.) Почесною грамотою відділу народної  освіти Івано-Франківського міськвиконкому (1983 р.).

У 1989 р. пройшла наукове стажування у Київському державному педагогічному інституті  іноземних мов за фахом німецька мова.

У 1990 році пройшла наукове стажування у Віденському університеті,  Австрія.

1990-1993 рр. навчалась в аспірантурі Київського інституту іноземних мов.

1993 р. захистила дисертацію  і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 1994 р. доцент кафедри німецької філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З 2002 р. (протягом декількох років) займала посаду заступника декана факультету романо-германської  філології Прикарпатського університету.

Активний учасник громадського життя. Неодноразово обиралась членом профспілкового комітету університету,  членом Вченої ради факультету. Є Членом Асоціації Українських Германістів.

У 16.05.2018 по 27.06.2018 – стажування у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Навчальні дисципліни:

Практичний курс німецької мови для студентів III, IV та V курсів англійського відділення.

Керівництво педагогічною практикою студентів 4-5 курсів німецького відділення денної та заочної форми навчання.

Виховна робота.

Участь у виховній роботі студентів під час проведення практичних занять та виховних заходів з ДС.

Куратор  другого курсу німецького відділення з 2008 по 2014 рік.

У березні 2014 року проведено відкрите заняття психолого-педагогічного спрямування на базі школи кураторів, присвяченого 200-річчю Великого Кобзаря

 1. О.І.Власова. Bevölkerung. Івано-Франківщина: Зб.текстів краєзнавчого характеру, Ів.-Франк.1990. 0.3с.
 2. О.І.Власова. Komponisten. Івано-Франківщина: Зб.текстів краєзнавчого характеру, Ів.-Франк.1990. 1.3с.
 3. О.І.Власова. Івано-Франківщина: Зб.текстів краєзнавчого характеру, Ів.-Франк.1990. Міжвузівська науково-практична конференція 29-31 травня 1991.-К.,1991. 0.2с.
 4. О.І.Власова. Проблеми виховання дітей сиріт у педагогічній спадщині австрійського педагога-гуманіста Германа Гмейнера. Проблеми формування загальнолюдських цінностей в процесі психологічної підготовки майбутнього вчителя: Доп.міжнар.наук.-практ.конф.,26-30 червня 1991.-Вінниця, 1991. 0.2с.
 5. О.І.Власова. Граматична програма для 5-го класу СШ по темі Präsens(теперішній час дієслів німецької мови). Навчальний посібник. Івано-Франківськ 1992. 1.3с.
 6. О.І.Власова. З досвіду підготовки вихователів-матерів „SOS-Kinderdorf“ в Австрії. Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя: Зб.наук.праць-Київ,1992. 0.5с.
 7. О.І.Власова. Эстетические аспекты воспитания детей-сирот системы „SOS-Kinderdorf“. Актуальные проблемы современной педагогической науки и практики: Cб.научн.статей подредакцией Г.П.Шевченко и И.М.Карпенко. -Луганск,1993. 0.3с.
 8. О.І.Власова. Проблеми професійної підготовки вихователів дитячих містечок у спадщині Германа Гмейнера. Автореферат канд.дисерт.,Київ,1993. 1с.
 9. О.І.Власова. Особливості педагогічної взаємодії у соціально-виховній системі Германа Гмейнера. Психоло-педагогічні проблеми гуманізації педагогічної взаємодії Зб.матер.ьіжвуз.наук.-практ.конф.,5-7жовтня 1993 Дрогобич-Київ, 1993. 0.1с.
 10. О.І.Власова. Аспекти і напрямки професійної підготовки виховательок у системі „SOS-Kinderdorf“. Гуманітарні аспекти реформування і розвитку національної системи освіти Матер.міжнар.нак.-практ.конф. 17-21 травня 1993 –К.,1994. 0.3.с.
 11. О.І.Власова. Труднощі та переваги педагогічного спілкування у системі „SOS-Kinderdorf“ Германа Гмейнера. Гуманітарні аспекти реформування і розвитку національної системи освіти Матер.міжнар.нак.-прак. т.конф. 17-21 травня 1993 –К.,1994. 0.1с.
 12. О.І.Власова. Практичне значення педагогічної спадщини Германа Гмейнера для професійної підготовки вихователів. Модернізація системи освіти в Україні на засадах національної традиції та етноопедагогіки, гуманізацїі демократизації світового досвіду : Матер.Всеукр.наук.практ.-конф.,Івано-Франківськ, Плай, 1995. 0.2с.
 13. О.І.Власова. Використання основних концептуальних положень гмейнерівської системи у вітчизняних закладах соціальної опіки. Українське народознавство і проблеми виховання учнів Мат. всеукр. наук.-практ.конф.,10-12 жовтня 1995 –Івано-Франківск, 1995. 0.2с.
 14. О.І.Власова, Шацька ГМ. Про асиміляцію запозичених українізмів у мові німців-колоністів Галичини. Матеріали 5-ї між нар. Наук. Конф. »Семантика мови і тексту». – Івано-Франківськ. 1996. 0.1с.
 15. О.І.Власова. Система відбору та професійної підготовки матерів-виховательок дитячих містечок. Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.праць. Вип.4.-К, 1996. 0.3с.
 16. О.І.Власова, Гандзюк С.П. Билиця Я.Т. Лазарович В.В. Педагогічна практика з німецької мови студентів факультету романо-германської філології (методичні рекомендації). Івано-Франківськ, “Плай“ 1997. 1.3с.
 17. О.І.Власова, Проців Г.Ф. Тематична конференція як один з ефективних видів позакласної виховної роботи (на матер. життєвого і творчого шляху Г.Гейне). Івано-Франківськ, “Плай“ 1997. 1.3с.
 18. О.І.Власова. Методичний посібник з теоретичного курсу «Психологічні основи вивчення іноземної мови». Івано-Франківськ, “Плай“ 1997. 2.1с.
 19. О.І.Власова, Лазарович В.В. Комплексні вправи з німецької фонетики (частина 1- голосні). Навчально-методичний посібник . Івано-Франківськ, “Плай“ 1998. 2с.
 20. О.І.Власова. Сімейна  структура і материнське виховання в системі “SOS-Kinderdorf“. Наукова стаття. Збірник наук.праць “Теоретичні питання освіти та виховання”, вип. № 6 , Суми.Вид.”Наука”, 1999. 0.4с.
 21. О.І.Власова, Лазарович В.В. Комплексні вправи з німецької фонетики (приголосні). Навчально-методичний посібник. Івано-Франкіськ, ”Плай”, 2000р. 4.35с.
 22. О.І.Власова, Остапович О.Я. Використання лінгвокраїнознавчого матеріалу на заняттях з іноземної мови (на матеріалі німецької фразеології. Навчально-методичний посібник. Івано-Франкіськ, ”Плай”, 2001р. 5.7с.
 23. О.І.Власова, Проців Г.Ф. Лазарович В.В. Методичні вказівки з дисципліни “Німецька мова”. Комлексні вправи з німецької фонетики (голосні) для студентів усіх спеціальностей. Навчально-методичний посібник. Івано-Франкіськ, ”Факел”, ІФНТУНГ, 2003р. 3.6с.
 24. О.І.Власова, Весоловський О.В. Шацька Г.М. Збірник текстів із завданнями німецькою мовою для студентів природничих факультетів. Навчально-методичний посібник. Івано-Франкіськ, Плай”, 2004р ”.3.47с.
 25. О.І.Власова, Б.М.Маруневич, Г.М. Шацька. «Образотворче мистецтво на заняттях  з німецької мови». Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 168с.
 26. О.І.Власова, Весоловський О.В., Симчич Н.В., Шацька Г. NATUR, UMWELT(Texte mit Aufgaben über Tier-und Pflanzenwelt). Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: “Нова Зоря”, 2008. 76с.
 27. О.І.Власова, Г.М. Шацька. О.В.Веселовський Ю.М.Капак. А.А.Венгринович „Lisa-eine Frau zum Verlieben?“ von Bianca-Maria. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: “Нова Зоря”, 2009. – 138с.
 28. О.І.Власова, Б.М.Маруневич, Г.М. Шацька. Ю.М.Капак. „Staatsexamen? Keine Angst!“. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: “Нова Зоря”, 2010. – 178 c.
 29. О.І.Власова, Ю. М. Капак, Б. М. Маруневич, М. Р. Ткачівська, Г. М. Шацька. „Didaktischer Lehrstoff für Fortgeschrittene“: Навчально-методичний посібник із підготовки до екзаменів за програмами «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» для студентів IV – V курсів англійського та німецького відділень факультету іноземних мов. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 320 cт
 30. О.І.Власова, Ю.М. Капак, Б.М. Маруневич, М.Р. Ткачівська, Г.М. Шацька. Deutsch für Fortgeschrittene. Тематичний навчально-методичний посібник для студентів IV-V курсів англійського відділення факультету іноземних мов. Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 386 с.
 31. О.І.Власова, А.А.Венгринович, О.В.Весоловський, Р.В.Угринюк Übungsgrammatik.Deutsch als Fremdsprache. Навчально-методичний посібник з практичної граматики для студентів факультетів іноземних мов. Івано-Франківськ, 2015.-115с.
 32. О.І.Власова, А.А.Венгринович, Übungsgrammatik.Deutsch als Fremdsprache. Навчально-методичний посібник з практичної граматики для студентів факультетів іноземних мов . (Видання друге, доповнене) .  Івано-Франківськ, 2016.-165с.
 33. О.І.Власова. Проектна діяльність студентів як засіб формування соціокультурної компетенції особистості. Ьатеріали ІІІ міжнародної наукової конференції : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. ТОВ «ВГЦ» «Просвіта», 2016.-С 427-434

 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: 

PhD in pedagogics, Associate Professor of the German  Philology Department, Faculty of Foreign Languages, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Excellent teacher.

Born: 11 March 1951 in Irshava, Zakarpattia Oblast, Ukraine.

1968 – graduated from Ivano-Frankivsk  Secondary School No. 5 with enhanced studying of German;

1973 – graduated from Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Romance and Germanic Philology, speciality: Romance and Germanic Languages and Literature, qualification of philologist, teacher of German;

Period of 14 years – Secondary School teacher, Associative teacher of German in Ivano-Frankivsk Pedagogical Institute;

1987-1990 –  Teaching Assistant, German  Philology Department;

1985 – awarded the Honorary Certificate of the Ministry of Education and Science;

1983 – awarded the Honorary Certificate of the Ivano-Frankivsk Executive Committee

Department of Education;

1989 – done an academic internship at Kiev State Pedagogical Institute of Foreign Languages, speciality: German language;

1990 – done an academic internship at The University of Vienna, Austria;

1990-1993 – post-graduate student at  Kiev State Pedagogical Institute of Foreign Languages;

1993 – presented a thesis and  took a degree of The PhD in pedagogics;

1994 – present – Associate Professor, German Philology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

From 2002 and during several years – Associate Dean, Faculty of Foreign Languages, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Active participant of public life. Repeatedly was a member of the university trade committee and a member of the faculty Academic Board. Member of the Association of Ukrainian Germanists.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: