Акредитація 2019

  • Освітньо-професійна програма «Німецька мова і література» Другий (магістерський) рівень / завантажити /

Силабуси навчальних дисциплін:

Для зауважень та пропозицій: knf@pnu.edu.ua