Навчальні програми

ОКР “МАГІСТР”

Силабуси навчальних дисциплін:

Програми навчальних дисциплін:

І курс

Основна іноземна мова /завантажити/

Практична граматика /завантажити/

Практична фонетика /завантажити/

ІІ курс

Основна іноземна мова /завантажити/

Практична граматика /завантажити/

Друга іноземна мова /завантажити/

Третя іноземна мова /завантажити/

Вступ до перекладознавства /завантажити/

Методика СО /завантажити/

Практика (кероване спостереження) /завантажити/

ІІІ курс

Основна іноземна мова /завантажити/

Друга іноземна мова /завантажити/

Третя іноземна мова /завантажити/

Теорія практики перекладу /завантажити/

Методика СО /завантажити/

Практика (помічник вчителя) /завантажити/

IV курс

Основна іноземна мова /завантажити/

Друга іноземна мова /завантажити/

Третя іноземна мова /завантажити/

Теоретична граматика /завантажити/

Методика /завантажити/

Методика СО /завантажити/

Педагогічна практика /завантажити/

V курс

Друга іноземна мова /завантажити/

Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови /завантажити/

Основи художнього перекладу /завантажити/

Національна література країни, мова якої вивчається /завантажити/

Сучасна література країни, мова якої вивчається /завантажити/

Сучасні лінгвістичні теорії /завантажити/

Методика організації науково-дослідної роботи /завантажити/

VI курс

Основи міжкультурної комунікації /завантажити/