Навчальні програми та силабуси

ОР “МАГІСТР”

Силабуси навчальних дисциплін:

Програми навчальних дисциплін:

 

ОР “БАКАЛАВР”

Спеціальність: ФІЛОЛОГІЯ

Силабуси навчальних дисциплін:

• O1. Історія України / завантажити /
• O2. Історія української культури / завантажити /
• O4. Українська мова за професійним спрямуванням / завантажити /
• O5. Філософія / завантажити /
• O6. Вступ до мовознавства / завантажити /
• O7. Латинська мова / завантажити /
• O8. Вступ до германської філології / завантажити /
• O9. Політологія / завантажити /
• O9.1. Інформаційні технології в освіті / завантажити /
• O10. Основи теорії мовної комунікації / завантажити /
• O10.1. Лінгвопрагматика / завантажити /
• O11. Література країни, мова якої вивчається / завантажити /
• O11.1. Лінгвостилістичний аналіз тексту / завантажити /
• О12. Зарубіжна література / завантажити /
• О13. Основна іноземна мова (німецька) / завантажити /
• О14. Теоретична фонетика / завантажити /
• О15. Стилістика / завантажити /
• О16. Лексикологія німецької мови / завантажити /
• О17. Методика викладання основної іноземної мови (німецької) / завантажити /
• О18. Теоретична граматика німецької мови / завантажити /
• О19. Практична фонетика / завантажити /
• О20. Навчальна практика (лінгвістична / перекладознавча) / завантажити /
• О21. Виробнича (педагогічна) практика з основної іноземної мови / завантажити /
• О22. Атестація (комплексний державний іспит з німецької мови та методики викладання) / завантажити /
• О23. Атестація з другої іноземної мови (англійської) / завантажити /
• О24. Практична граматика / завантажити /
• О25. Вступ до літературознавства / завантажити /
• О26. Психологія / завантажити /
• О27. Педагогіка / завантажити /
• О28. Вступ до перекладознавства / завантажити /
• О29. Історія німецької мови / завантажити /
• О30. Друга іноземна мова (англійська) / завантажити /
• О31. Країнознавство / завантажити /
• О31.1. Лінгвокраїнознавство / завантажити /
• О32. Практика перекладу / завантажити /
• О32.1. Квантитативні методи в лінгвістиці / завантажити /
• О33. Переклад наукових і технічних текстів / завантажити /
• О33.1. Переклад офіційних документів/ завантажити /
• О34. Курсова робота з основної іноземної мови та методики її викладання / завантажити /

 

Спеціальність: СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Силабуси навчальних дисциплін:

• O1. Історія України / завантажити /
• O2. Історія української культури / завантажити /
• O4. Українська мова за професійним спрямуванням / завантажити /
• O5. Філософія / завантажити /
• O6. Вступ до мовознавства / завантажити /
• O7. Латинська мова / завантажити /
• O8. Історія німецької мови / завантажити /
• O9. Лексикологія німецької мови / завантажити /
• O10.1. Політологія / завантажити /
• O10.2. Інформаційні технології в освіті / завантажити /
• O11.1. Країнознавство / завантажити /
• O11.2. Лінгвокраїнознавство / завантажити /
• О12. Психологія / завантажити /
• О13. Педагогіка / завантажити /
• О14. Основна іноземна мова (німецька) / завантажити /
• О15. Методика навчання основної іноземної мови (німецької) / завантажити /
• О16. Теоретична фонетика / завантажити /
• О17. Теоретична граматика німецької мови / завантажити /
• О18. Практична фонетика / завантажити /
• О19. Теорія та практика перекладу / завантажити /
• О20. Навчальна практика / завантажити /
• О21. Виробнича (педагогічна) практика з основної іноземної мови / завантажити /
• О22. Курсова робота з методики навчання основної іноземної мови / завантажити /
• О23. Основна іноземна мова та методика її навчання / завантажити /
• О24. Друга іноземна мова (атестація) / завантажити /
• О25. Література країни, мова якої вивчається / завантажити /
• О26. Стилістика / завантажити /
• О27. Практична граматика / завантажити /
• О28. Друга іноземна мова / завантажити /
• О29. Третя іноземна мова / завантажити /
• О29.1. Реформований німецький правопис / завантажити /
• О29.2. Міжкультурні аспекти аналізу німецькомовного тексту / завантажити /
• О29.3. Лінгвокраїнознавчі аспекти у вивченні іноземної мови / завантажити /
• О29.4. Типологічні проблеми інтерференції і трансферу у вивченні іноземної мови / завантажити /