Про кафедру

Станом на 2019-2020 н.р. на кафедрі працюють 18 штатних викладачів, з них 11 з ученими ступенями і званнями (61%).

1 професор, 9 доцентів, 2 старших викладачів, 6 асистентів.