Практика

ЗМІСТ НАСКРІЗНОЇ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Факультету іноземних мов

“Англійська, німецька, французька мова і література”

РОЗДІЛ І. НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

Навчальна (лінгвістична) практика

1.1.         ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

(3 курс, 6-й семестр)

Важливу роль для вивченні іноземної мови та підготовки фахівця — філолога, викладача іноземної мови та зарубіжної літератури відіграє практика. На факультеті іноземних мов студенти освітньо-кваліфікаційного рівня — бакалавр  проходять виробничу (педагогічну) практику з викладання основної іноземної мови в школах міста на четвертому курсі. Однак, ця практика спрямована на те, щоб закріпити та застосувати практично теоретичні знання з методики викладання. Але для вивченні іноземної мови необхідною умовою є навчальна (лінгвістична) практика, яка б дала можливість студентам вивчати мову у середовищі її носів, перевірити на практиці свої знання, поглибити навики фонетичні, граматичні та лінгвістичні.

Дана практика відбувається на альтернативній основі.

1. Кращим студентам англійського відділення дозволено проходити стажування в США по програма “Work and Travel” в літній період.

Завдяки налагодженим тісним стосункам з Ягелонським університетом (Польща), студенти англійського відділення мають можливість підвищувати свою мовну кваліфікацію при кафедрі прикладної лінгвістики та методики викладання англійської мови даного університету.

Окремі студенти виграють гранти на місячне стажування в університети США та Великої Британії, зокрема, Гарвардський університет (США, Бостон (Harward University, the USA, Boston)); або власним коштом навчаються на курсах закордоном, зокрема, Університет Міделсекс (Велика Британія (Middlesex University, Great Britain, London)).

  1. Студенти німецького відділення мають можливість проходити стажування з мови в Австрії та Німеччині під час навчально-пізнавальних екскурсій до цих країн по лінії товариства україно-німецької дружби, Допомогового комітету німців Галичини.
  2. Студенти французького відділення мають можливість проходити стажування з мови у Франції під час навчально-пізнавальних екскурсій по лінії товариства україно-французької дружби.

Щорічно в травні студенти факультету іноземних мов усіх спеціальностей залучаються до перекладацької практики під час проведення міжнародного свята ковалів в м. Івано-Франківську, міжнародних спортивних змагань.

ІІ. ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ

 2.1. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ (НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ) ПРАКТИКИ (ІV курс, 8-й семестр)

 Змістовий модуль 1. Планування уроків іноземної мови у 5-9 класах відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 5-11класи» (К., 2012).

Тема 1. Календарне планування з іноземної мови у 5-9 класах на період педпрактики. Система тренувальних і творчих завдань з мови. Індивідуальні й диференційовані  завдання для учнів.

Тема 2. Тематичні поурочні плани-конспекти з іноземної мови у
5-9 класах. Види робіт з культури мовлення та розвитку усного й писемного мовлення.

Тема 3. Поточний і тематичний контроль навчальних досягнень учнів. Шляхи підвищення творчої активності школярів.

Змістовий модуль 2. Навчально-методична діяльність студентів-філологів під час педагогічної практики.

Тема 4. Підготовка до уроків іноземної мови та їх проведення. Способи та засоби засвоєння нових знань з іноземної мови. Види повторення та їх зв’язок із засвоєнням нових знань. Виховна спрямованість уроків мови.

Тема 5. Нестандартні уроки з мови. Інтерактивні технології навчання. Наочність на уроках мови, виготовлення наочних посібників (схем, таблиць, алгоритмів, перфокарт та ін.).

Тема 6. Взаємовідвідування уроків студентами-філологами. Спостереження та аналіз уроків різних типів. Шляхи підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

Змістовий модуль 3. Позакласна робота зі спеціальності.

Тема 7. Підготовка та проведення занять мовно-літературного гуртка. Елементи наукового дослідження учнів.

Тема 8. Епізодичні форми позакласної роботи в школі (мовні та мовно-літературні ранки, Міжнародний день рідної мови, лінгвістичні вікторини, конкурси, ігри, мовознавчі турніри та ін.).

Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах

педагогічної практики

ЗМ 1

ЗМ2

ЗМ3

Підсумковий контроль

Сума балів

Теми: 1,2,3

Теми:      4,5,6

Теми: 7, 8

звіт про практику

30

30

30

10

100

2.2. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ (НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ) ПРАКТИКИ ( V курс, 9-й семестр)

Змістовий модуль 1. Теоретична підготовка студента до роботи у школі.

 

Тема 1. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови.

Тема 2. Вимоги до оцінювання знань, умінь та навичок учнів.

Тема 3. Вимоги до оцінювання усних відповідей та письмових робіт.

Змістовий модуль 2. Учитель-словесник і навчальний процес.

Тема 4. Особисті якості вчителя-словесника.

Тема 5. Професійні якості вчителя-словесника.

Тема 6. Планування наукової та навчально-виховної роботи вчителем.

Змістовий модуль 3. Підготовка та проведення уроків.

Тема 7. Складання конспектів уроків.

Тема 8. Проведення уроків.

Змістовий модуль 4Виготовлення навчально-методичного забезпечення.

Тема 9. Підготовка диференційованих карточок з індивідуальними завданнями.

Тема 10. Підготовка презентаційних матеріалів під теми, що викладаються.

Тема 11. Підготовка обладнання та методичного забезпечення до уроків.

Змістовий модуль 5. Виконання індивідуальних завдань згідно планування до кожного навчального року.

Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах виробничої педагогічної (навчально-виховної) практики

 

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

ЗМ 5

Підсумковий контроль

Сума балів

 

Теми: 1, 2, 3

 

Теми: 4, 5, 6

 

Теми: 7, 8

 

Теми:9,10,11

 

Індивідуальне завдання

матеріали щоденни-ка

Звіт про практику

Захист практики

 

5

5

15

10

15

10

10

20

100