Аспірантура/Докторантура

Коротка довідка

У 2000 році при кафедрі відкрито цільову аспірантуру за спеціальністю 10.02.04. – «Германські мови» під керівництвом доктора філологічних наук, професора Ярослава Андрійовича Барана та запрошених провідних вчених – доктора філологічних наук, професора Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Віктора Васильовича Левицького та доктора філологічних наук, професора Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича  Олександра Дмитровича Огуя.

За період функціонування аспірантури успішно завершили навчання, підготували і захистили кандидатські дисертації:

Андрій Антонович Венгринович (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Віктор Васильович Левицький)

Ростислав Васильович Угринюк (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Олександр Дмитрович Огуй)

Олександра Василівна Мащенко (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Олександр Дмитрович Огуй)

Олександр Вікторович Поздняков (науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Київського національного лінгвістичного університету Ольга Петрівна Пророченко)

Світлана Іванівна Липка (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Олександр Дмитрович Огуй)

У 2012-2013 н. р. навчання в аспірантурі  та підготовку дисертацій у якості здобувача завершили, пройшовши попередній захист на кафедрі:

Олена Юріївна Бєлих (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Володимир Іванович Кушнерик)

Світлана Іванівна Вовчанська (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Олександр Дмитрович Огуй)

Еліна Ярославівна Варениця (науковий керівник – завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент Олег Ярославович Остапович)

Юлія Миколаївна Капак (науковий керівник – завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент Олег Ярославович Остапович)

У 2013-2014 н. р. навчання в аспірантурі завершили, підготувавши дисертації до попереднього захисту на кафедрі:

Поліна Олегівна Воробець (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Олександр Дмитрович Огуй)

Оксана Мирославівна Гордій (науковий керівник – завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент Олег Ярославович Остапович)

Олена Олегівна Павлишинець (науковий керівник – завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент Олег Ярославович Остапович)

В 2013 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Липка С. І. “Лексико-семантичне поле на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові”. Науковий керівник професор Огуй О.Д.

В 2015 році випускниками аспірантури захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

  1. Варениця Е.Я. Варіювання фразеології сучасної німецької мови: національний та регіональний виміри. – Чернівці, 2015. Науковий керівник – доцент Остапович О.Я.
  2. Капак Ю.М. Актуалізація гендерного компонента семантики фразеологічних одиниць у німецькому публіцистичному тексті. – Львів, 2015. Науковий керівник – доцент Остапович О.Я.
  3. Корольова Н.О. «Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект». Науковий керівник професор Козловський В.В.

В 2016 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

  1. Гордій О.М. Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в текстах мережі Інтернет. – Львів, 2016. Науковий керівник – доцент Остапович О.Я.