Силабуси

ОР МАГІСТР

01. Сучасні лінгвістичні теорії / завантажити /
02. Академічне письмо / завантажити /
03. Технології викладання фахових дисциплін / завантажити /
04. Сучасна література німецькомовних країн / завантажити /
05. Основна іноземна мова / завантажити /
06. Друга іноземна мова / завантажити /
07. Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови / завантажити /
08. Методологія та організація наукових досліджень / завантажити /
09. Практика усного/письмового перекладу / завантажити /
10. Науково-педагогічна практика з основної іноземної мови / завантажити /
11. Науково-педагогічна практика (ДІМ (англійська)) / завантажити /
12. Виробнича практика (перекладацька) / завантажити /
13. Науково-дослідна практика, виконання магістерської роботи / завантажити /
14. Атестація (захист магістерської роботи) / завантажити /
15. Атестація (друга іноземна мова) (англійська) / завантажити /

ОР БАКАЛАВР

Спеціальність: ФІЛОЛОГІЯ

• O1. Історія України / завантажити /
• O2. Історія української культури / завантажити /
• O4. Українська мова за професійним спрямуванням / завантажити /
• O5. Філософія / завантажити /
• O6. Вступ до мовознавства / завантажити /
• O7. Латинська мова / завантажити /
• O9. Політологія / завантажити /
• O9.1. Інформаційні технології в освіті / завантажити /
• O10. Основи теорії мовної комунікації / завантажити /
• O10.1. Лінгвопрагматика / завантажити /
• O11. Література країни, мова якої вивчається / завантажити /
• O11.1. Лінгвостилістичний аналіз тексту / завантажити /
• О12. Зарубіжна література / завантажити /
• О13. Основна іноземна мова (німецька) / завантажити /
• О14. Теоретична фонетика / завантажити /
• О15. Стилістика / завантажити /
• О16. Лексикологія німецької мови / завантажити /
• О17. Методика викладання основної іноземної мови (німецької) / завантажити /
• О18. Теоретична граматика німецької мови / завантажити /
• О19. Практична фонетика ОІМ / завантажити /

• О19.1. Вступний фонетично-корективний курс ОІМ / завантажити /

• О19.2. Практична фонетика ДІМ (німецька) / завантажити /

• О19.3. Вступний фонетично-корективний курс ДІМ (німецька) / завантажити /
• О20. Навчальна практика (лінгвістична / перекладознавча) / завантажити /
• О21. Виробнича (педагогічна) практика з основної іноземної мови / завантажити /
• О22. Атестація (комплексний державний іспит з німецької мови та методики викладання) / завантажити /
• О23. Атестація з другої іноземної мови (англійської) / завантажити /
• О24. Практична граматика / завантажити /

• О24.1. Комунікативна граматика / завантажити /
• О25. Вступ до літературознавства / завантажити /
• О26. Загальна психологія/ завантажити /

• О26.1. Психологія особистості/ завантажити /
• О27. Педагогіка / завантажити /

• О27. 1. Основи педагогічної майстерності/ завантажити /
• О28. Вступ до перекладознавства / завантажити /
• О29. Історія німецької мови / завантажити /
• О30. Друга іноземна мова (англійська) / завантажити /
• О31. Країнознавство / завантажити /
• О31.1. Лінгвокраїнознавство / завантажити /

• О31.2. Історія країни, мова якої вивчається / завантажити /
• О32. Практика перекладу / завантажити /
• О32.1. Квантитативні методи в лінгвістиці / завантажити /
• О33. Переклад наукових і технічних текстів / завантажити /
• О33.1. Переклад офіційних документів/ завантажити /
• О34. Курсова робота / завантажити /
• О35. Теорія і практика перекладу / завантажити /

• О36. Вступ до спеціальності. Критичне мислення та академічна доброчесність / завантажити /

 

Спеціальність: СЕРЕДНЯ ОСВІТА

• O1. Історія України / завантажити /
• O2. Історія української культури / завантажити /
• O4. Українська мова за професійним спрямуванням / завантажити /
• O5. Філософія / завантажити /
• O7. Латинська мова / завантажити /
• O8. Історія німецької мови / завантажити /
• O9. Лексикологія німецької мови / завантажити /
• O10.1. Політологія / завантажити /
• O10.2. Інформаційні технології в освіті / завантажити /
• O11.1. Країнознавство / завантажити /
• O11.2. Лінгвокраїнознавство / завантажити /
• О12. Психологія / завантажити /
• О13. Педагогіка / завантажити /
• О14. Основна іноземна мова (німецька) / завантажити /
• О15. Методика навчання основної іноземної мови (німецької) / завантажити /
• О16. Теоретична фонетика / завантажити /
• О17. Теоретична граматика німецької мови / завантажити /
• О18. Практична фонетика / завантажити /
• О19. Теорія та практика перекладу / завантажити /
• О20. Навчальна практика / завантажити /
• О21. Виробнича (педагогічна) практика з основної іноземної мови / завантажити /
• О22. Курсова робота / завантажити /
• О23. Основна іноземна мова та методика її навчання / завантажити /
• О24. Друга іноземна мова (атестація) / завантажити /
• О25. Література країни, мова якої вивчається / завантажити /
• О26. Стилістика / завантажити /
• О27. Практична граматика / завантажити /
• О28. Друга іноземна мова (англійська) / завантажити /

• О28.1. Друга іноземна мова (німецька) / завантажити /
• О29. Третя іноземна мова / завантажити /
• О29.1. Реформований німецький правопис / завантажити /
• О29.2. Міжкультурні аспекти аналізу німецькомовного тексту / завантажити /
• О29.3. Лінгвокраїнознавчі аспекти у вивченні іноземної мови / завантажити /
• О29.4. Типологічні проблеми інтерференції і трансферу у вивченні іноземної мови / завантажити /

• О30. Вступ до спеціальності. Критичне мислення та академічна доброчесність / завантажити

• О31. Вступний курс другої іноземної мови (німецька) / завантажити /

• О32. Аналітичне читання художніх текстів / завантажити /