Про кафедру

Станом на 2022-2023 н.р. на кафедрі працюють 17 штатних викладачів, з нихз ученими ступенями і званнями.

1 професор, 8 доцентів, 4 старших викладачів, 4 асистентів.