Про кафедру

Станом на 2022-2023 н.р. на кафедрі працюють 15 штатних працівників, з нихз науковими ступенями та вченими званнями.

1 професор, 5 доцентів, 1 доктор філософії 4 старших викладачі, 4 асистенти.