Програмові вимоги до іспитів/заліків

2023 / 2024

Вимоги до державної атестації з німецької мови як другої іноземної (ОР – магістр, денна і заочна форми навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з англійської мови як другої іноземної (ОР – магістр, денна і заочна форми навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна форма навчання, філологія)  – завантажити

Вимоги до державної атестації з англійської мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна форма навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її викладання (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її навчання (ОР – бакалавр, денна форма навчання, середня освіта) – завантажити

2022 / 2023

Вимоги до державної атестації з німецької мови як другої іноземної (ОР – магістр, денна і заочна форми навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з англійської мови як другої іноземної (ОР – магістр, денна і заочна форми навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її викладання (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з англійської мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна форма навчання, філологія / середня освіта) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її навчання (ОР – бакалавр, денна форма навчання, середня освіта) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна форма навчання, філологія / середня освіта) – завантажити

 

ДЕК з ДІМ (німецька) – тренування тестових завдань рівень А1 (ОР “бакалавр”) – завантажити

ДЕК з ДІМ (німецька) – тренування тестових завдань рівень А2-В1 (ОР “бакалавр”) – завантажити

 

2021 / 2022

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її викладання (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її навчання (ОР – бакалавр, денна форма навчання, середня освіта) – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як другої іноземної (ОР – магістр, денна і заочна форми навчання, філологія)  – завантажити

Вимоги до державної атестації з англійської мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна форма навчання, філологія / середня освіта) – завантажити

2020 / 2021

Вимоги до державної атестації з англійської мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія / середня освіта)  – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її навчання (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, середня освіта)  – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її навчання (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія)  – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія / середня освіта)  – завантажити

2019 / 2020

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її навчання (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, середня освіта)  – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як першої іноземної з методикою її навчання (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія)  – завантажити

Вимоги до державної атестації з німецької мови як другої іноземної (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія / середня освіта)  – завантажити

Вимоги до написання курсової роботи з з німецької мови як першої іноземної (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія / середня освіта)  – завантажити

Вимоги до виробничої (педагогічної) практики з німецької мови як першої іноземної (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія / середня освіта)  – завантажити

 

Вимоги до семестрових іспитів та заліків

Перший курс

ОІМ (Корольова Н.О.) – завантажити, (Павлишинець О.О.) – завантажити, Петришак Б.Я. – завантажити

ПГ (Корольова Н.О.) – завантажити, (Павлишинець О.О.) – завантажити, Петришак Б.Я. – завантажити

ПФ (Корольова Н.О.) – завантажити, (Павлишинець О.О.) – завантажити, Петришак Б.Я. – завантажити

Другий курс

ОІМ (Весоловський) – завантажити, (Малашевська І.Я.) – завантажити

ПГ (Венгринович А.А.) – завантажити, завантажити

ДІМ (Весоловський) – завантажити,  (Корольова Н.О.) – завантажити,  (Малашевська І.Я.) – завантажити,  (Власова О.І.) – завантажити

ТІМ (Весоловський) – завантажити

МНОІМ (Маруневич Б.М.) – / середня освіта / завантажити

Третій курс

МВОІМ (Маруневич Б.М.) – / середня освіта / завантажити

ОІМ (Маруневич Б.М.) – завантажити, (Липка С.І.) – завантажити

ДІМ (Власова О.І.) – завантажити, (Петришак Б.Я.) – завантажити

Лексикологія (Турчин В.М.) – завантажити

Стилістика (Турчин В.В.) – завантажити

Четвертий курс

ОІМ (Венгринович А.А.) – завантажити

ТГ (Венгринович А.А.) – завантажити

ТПП (Ткачівська М.Р.) – завантажити

МВОІМ (Маруневич Б.М.) – / філологія / завантажити

МВОІМ (Маруневич Б.М.) – / середня освіта / завантажити

ДІМ (Власова О.І.) – завантажити, (Липка С.І.) – завантажити, Павлишинець О.О.) – завантажити

Лінгвопрагматика (Турчин В.В.) – завантажити

П’ятий курс

ЗТКДІМ (Венгринович А.А.) – завантажити

СЛТ (Корольова Н.О.) – завантажити

МОНДР (Остапович О.Я.) – завантажити

ОІМ (Остапович О.Я.) – завантажити

СЛКМЯВ (Шацька Г.М.) – завантажити

ДІМ (Шацька Г.М.) – завантажити, (Ткачівська М.Р.) – завантажити

Шостий курс

ОМК (Остапович О.Я.) – завантажити

Практика письмового та усного перекладу (Турко Н.В.) – завантажити

ОХП (Ткачівська М.Р.) – завантажити

ДІМ (Шацька Г.М.) – завантажити, (Ткачівська М.Р.) – завантажити, (Павлишинець О.О.) – завантажити

Країнознавство ДІМ (Билиця Я.Т.) – завантажити

 

2018 / 2019

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста – основний. Філологія – завантажити

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста – додатковий. Філологія – завантажити

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста – основний. Середня освіта – завантажити

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста – додатковий. Середня освіта – завантажити

Бакалавр. Середня освіта – завантажити

Бакалавр. Філологія – завантажити

Друга вища. Середня освіта – завантажити

Друга вища. Філологія – завантажити

Магістр – основний – завантажити

Магістр – додатковий – завантажити