Аспірантура/Докторантура

Програмові вимоги

до вступного іспиту в аспірантуру з іноземних мов як нефахової дисципліни

Структура вступного іспиту

І.  Читання і переклад тексту на соціально-політичну тематику обсягом близько 1000  друкованих знаків. Завдання спрямоване на перевірку рівня сформованості компетенції в читанні: розуміння змісту прочитаного, вміння встановлювати значення лексико-граматичних одиниць на основі контексту. Час виконання завдання – 15 хвилин.

ІІ. Реферування газетно-публіцистичного тексту обсягом близько 500 друкованих знаків. Завдання має на меті перевірити вміння і навики передати письмово та усно іноземною мовою основний зміст прочитаного тексту правильними лексико-граматичними конструкціями.

Час виконання завдання – 15 хвилин.

Під час виконання перших двох завдань дозволяється користуватися словниками.

ІІІ. Підготовлене усне мовлення. Обсяг – мінімум 15 висловлювань. Завдання, про зміст якого вступник дізнається тільки за столом відповіді, передбачає перевірку рівня сформованості вмінь і навиків усного монологічного та діалогічного мовлення на одну із тем, зазначених нижче.

Тематика усного мовлення з німецької мови

1. Моя наукова робота.

2. Іноземна мова та її роль і значення для науковця.

3. Україна як незалежна держава.

4. Київ як столиця української держави.

5. Мій рідний край/місто/село.

6. Видатні українські вчені.

7. Федеративна республіка Німеччина (географія, економіка, державний устрій).

8. Австрія (географія, економіка, державний устрій).

9. Берлін – столиця Німеччини

10. Університет, в якому я навчаюсь.

11. Людина і довкілля.

12. Обрана мною галузь науки, її стан, мета, завдання і перспективи.