Бойчук Надія Василівна / Nadiia Boichuk

асистент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Рік народження: 1982, 1.07.

Рік закінчення ВНЗ: 2004, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

Науковий ступінь, рік захисту: 2004, магістр філології.

Наукові посібники:

  1. Natur, Umwelt ( Texte mit Aufgaben über Tier-und Pflanzenwelt)/N.W.Symtschytsch, O.I.Wlassowa, O.W.Wessolowsky, H.M.Schatzka. – Івано-Франківськ, 2008 – 76с.
  2. Навчально-методичний посібник для студентів 1-2 років навчання гуманітарних факультетів. / Н.В.Симчич, Л.Б.Приймак.- Івано-Франківськ, 2006 – 87с.
  3. Методичний посібник з німецької мови для студентів 2-3 курсів спеціальності німецька та англійська мови факультету іноземних мов « FIT FÜR DEUTSCH» (Texte zum Lesen und Hörverstehen/Бойчук Н.В., Корольова Н.О., 2016 – 120с.

Наукові публікації:

  1. Бойчук Н.В. The contrastive analysis of the distinguished types of synonyms of the German and Ukrainian botanic nomenclature. //Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі. (21 березня 2014 року).- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014.- 400с.- С.85-87.
  2. Бойчук Н.В. Порівняльний аналіз повних синонімів ботанічної номенклатури в німецькій та українській мовах// «Філологічні науки:сучасні тенденції та фактори розвитку»: Міжнародна наукова-практична конференція, м. Одеса, 30-31 січня 2015 року.- Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – 140с.- 69-72.
  3. Бойчук Н.В. Аналіз дистинктивно-семантичних синонімів в ботанічній номенклатурі в німецькій та українській мовах.// Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: Матеріали III Міжнародної наукової конференції. ELLIK 2016. – Івано-Франківськ: ТОВ « ВГЦ «Просвіта» 2016.- 485с.- 17-20.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: 

The Date of birth 1.07. 1982.

The year of graduation of the Vasyl Stefanyk  Precarpathian University  – 2004.

Scientific degree –  master’s degree.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: