Остапович Олег Ярославович / Oleh Ostapovych

доцент, завідувач

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Народився 07.06.1973 у м. Івано-Франківську. У 1990 році без вступних іспитів за результатами Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови (1 місце) зарахований на факультет іноземних мов Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. У 1994 році екстерном за 4 навчальних роки закінчив з відзнакою повний курс Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і здобув кваліфікацію вчителя німецької та англійської мови. За час навчання у 1992-1993 рр. пройшов піврічне стажування у Віденському університеті (Австрія) як переможець стипендійного конкурсу грантів Австрійської академічної служби обмінів (ÖAAD)та здобув 1 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови у м. Києві.

З 1994 року – завідувач відділу міжнародних зв’язків, асистент кафедри німецької філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

У 1995-1998 рр. – аспірант Київського національного лінгвістичного університету. У 1999 році захистив у Спеціалізованій Вченій Раді Київського національного лінгвістичного університету дисертацію «Національно марковані фразеологічні одиниці австрійського варіанту в сучасній німецькій мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – «Германські мови».

У 1999-2000 р. пройшов річне наукове стажування в університеті м. Майнц (ФРН) як переможець стипендійного конкурсу грантів Німецької академічної служби обмінів (DAAD).

З 2000 р. – доцент кафедри німецької філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

У 2005-2006 рр. пройшов річне наукове стажування в університеті м. Базель (Швейцарія) як переможець стипендійного конкурсу грантів Швейцарської федеральної стипендійної комісії для іноземних науковців (ESKAS).

З 2006 по 2016 р. – заступник декана факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2009 р. обраний Вченою Радою університету на посаду завідувача кафедри німецької філології, у 2016 році повторно переобраний на цю ж посаду.

Член журі Всеукраїнських студентських олімпіад з німецької мови у м. Донецьку, Горлівці, Луцьку. Виступає опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – «Германські мови» у Спеціалізованих Вчених Радах Київського національного лінгвістичного університету, Львіського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, експертом ДАК України з нострифікації іноземних освітніх документів. Читає фундаментальні лекційні курси «Методологія організації науково-дослідної роботи», «Основи міжкультурної комунікації». Член Вченої Ради університету, Науково-технічної ради університету, відповідальний за наукову роботу факультету. Під керівництвом доцента Остаповича О.Я. захищено три та виконуються ще чотири кандидатські дисертації. За час роботи в університеті підготував 8 переможців та призерів Всеукраїнських студентських олімпіад з німецької мови, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та літературних перекладів.

Член Європейського фразеологічного товариства «Europhras», експерт з української сторони у міжнародному науковому проекті «Ідіоми-євроуніверсалії», учасник міжнародних наукових конференцій у Німеччині, Швейцарії, Угорщині.

Автор 108 наукових публікацій, з них 61 стаття у наукових журналах та збірниках, 34 опубліковані доповіді у матеріалах наукових конференцій та 13 навчально-методичних посібників і редагованих видань. Зокрема, за загальною редакцією Остаповича О.Я. у співавторстві з Я.Т. Билицею двічі первидано Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність „Німецька мова і література” (Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 224 с.) Серед публікацій 22 надруковані за кордоном – у наукових виданнях Німеччини, Швейцарії, Угорщини, Польщі, Російської Федерації.

Співавтор двох колективних монографій, що вийшли друком у Російській Федерації –

Федуленкова Т.Н., Иванов А.В., Куприна Т.В. (ред.) «Фразеология и терминология: грани пересечения». – Архангельск: Поморский университет, 2009

«Фразеология и фразеодидактика: актуальные проблемы. Сборник научных трудов». – Выпуск 1. – Архангельск: Поморский университет, 2009.

та трьох, що вийшли друком у ФРН та США –

Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / Hgg von L. Iagupova, V. Kaliuscenko, A. Katny, H. Roll. – Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main /  Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien. – 2013.

Piirainen E. еt al. Lexicon of Common Figurative Units. Widespread Idioms in Europe and Beyond. – VOLUME II. – International Folkloristics. – Vol. 10. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2016. – 788 p.

Piirainen E. Widespread Idioms in Europe and Beyond. Toward a Lexicon of Common Figurative Units. – International Folkloristics. – Vol. 5. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2012. – 602p.

Член редакційної колегії англомовного наукового видання Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, No. 2 (2015). – Ivano-Frankivsk, 2015. – 122 p.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 3 (2017). – Ivano-Frankivsk, 2017.

Нагороджений Почесною Грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації за сумліну наукову працю (2010р.) та Подякою міського голови Івано-Франківська (2019р.)

Завершив роботу над дисертацією «Фразеологія у лексичних підсистемах недомінуючих національно-державних варіантів сучасної німецької мови: типологічна структура, культурна семіотика, прагматика» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Підготував до друку монографію «Німецька фразеологія поза межами ФРН. Типологічна структура. Культурна семіотика. Прагматика».

Остапович O. Я. Фразеологізовані образи-символи з країнознавчою семантикою у мовних взаємовпливах Австрії й України // Мовознавство. – 1996.- № 6.- С. 46-49.

Остапович О.Я. Фразеологія австрійського варіанту: національна маркованість чи діалектні варіанти? // Актуальні проблеми вивчення мови мовлення і перекладу: Вісник Київського держ. лінгв. ун-ту. Дослідження молодих вчених. Філологія. – Вип. 2. – Київ, 1997.- С. 44-49.

Остапович О.Я. Проблема взаємовпливу мови і культури у релятивістських мовних концепціях (на матеріалі австрійської національної фразеології) // Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов: Вісник Київського держ. лінгв. ун-ту. Дослідження молодих вчених. Філологія. – Вип. 3. – Київ, 1997. – С. 129-139.

Остапович О.Я. Фразеологія національного мовного варіанту як об’єкт лінгвістичного аналізу // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. – Вип. ІІІ. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – С. 153-162.

Остапович О.Я. Національно марковані фразеологізми зі структурою речення в австрійському варіанті німецької мови // Семантика мови і тексту: Матеріали наук. конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 433-441.

Остапович О.Я. Гіпотеза подвійної лінгвістичної додатковості // Наук. Вісник Волинського держ. ун-ту. Філологічні науки. – N 2. – Луцьк, 2000. – С. 26-30.

Остапович О. Я.  Лінгвістичні особливості суспільно-політичного дискурсу Австрії // На Захід! –2002.–http // newright.il.if.ua/ostap.htm

Остапович О. Я. Особливості функціональних характеристик національно маркованої номінативної фразеології в австрійському варіанті німецької мови // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск VII. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 49-62.

Остапович О. Я. Лінгвокультурні фактори американізації словникового складу німецької мови // Семантика мови і тексту: Матеріали міжвуз. наук. конференції. – Івано-Франківськ. – 2003.- С. 376-381

Остапович О.Я., Матюхіна О.В. Засоби відтворення вертикального контексту в перекладі художньої літературі. На матеріалі романів Г. Белля. // Семантика мови і тексту: Матеріали міжвуз. наук. конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 381-388.

Остапович О. Я. Національна ментальність у дзеркалі мовного варіанту. – Іноземні мови у навчальних закладах. – Київ. – 2004. – N 1. – С. 174-188.

Остапович О. Я. Суперстратне рядно у плюрицентричному ландшафті. Нотатки на полях антології російськомовної літератури Прикарпаття. // Березіль. – N 7-8. – 2004.- С. 183-186

Ostароvуč O. Коntrastive krosskulturelle Аnalyse von mentalen Konzepten in kognitiver Phraseologie unverwandter Sprachen // Phraseology in Motion I- Metthoden und Kritik. Akten der Internationalen Tagung zur Phraseologie )Basel, 2004. – Phraseologie und Parömiologie. ß Bd. 19. – Schneider Verlag Hohengehren. – Baltmannsweiler, 2006. – S. 145-154.

Остапович О. Я., Петришак Б. Я. Системно-рівневі відношення фразеологізмів у лінгвістичній концепції Ярослава Барана. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 20 (59). – № 6. – Филология. – Сімферополь,2007. – С. 31-35.

Остапович О.Я. Історія та сучасні наукові засади релятивістських і континічних мовних теорій // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. – Випуск XV-XVIII. – Івано-Франківськ . – 2007. – С. 55-61.

Остапович О.Я Фразеологізми–«несправжні друзі перекладача». Імпліцитні та інтралінгвальні аспекти // Філологічні студії. – 1-2. – N 39-40. – Луцьк. – 2007. – С. 194-198.

Остапович О.Я. Когнітивні та корпусні критерії визначення статусу фразеологічних гельветизмів. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 4. – Філологічні науки. – 2007. – С. 380-385.

Остапович О. Я., Павлишинець О. О.. Архісемантикон у структурі фразелологічних одиниць з погляду когнітивної лінгвістики. // «Мова і культура» (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. ІІІ (103). – 304с. – С. 132-138.

Остапович О.Я. Корпусний аналіз текстових електронних масивів у вивченні фразеології іноземних мов. Методологічні принципи, практична аплікація, межі й застереження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №5. – Філологічні науки. – 2008. – С. 391-399.

Остапович О.Я. До питання виділення національного корпусу швейцарських паремій // Актуальні проблеми германської філолгії. – Чернівці. – „Книги – ХХІ”. – 2008. – С. 207-211

Остапович О.Я. Лінгвістичні ситуації і мовна політика в німецькомовних країнах у добу глобалізації // Нова філологія. –Запоріжжя. – Випуск 32. – 2008. – С. 205-213

Havrys V., Ostapovyč O. Terminologische Abgrenzung von Phraseologismen mit dem kulturologenen Aspekt der Bedeutung im Deutschen und Ukrainischen: deutsch‑ukrainische phraseologosche Parallelen // Федуленкова Т.Н., Иванов А.В., Куприна Т.В. (ред.) «Фразеология и терминология: грани пересечения». – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 142-162.

Ostapowytsch О. Äquivalenz und Übersetzbarkeit landeskundlich relevanter österreichischer Redewendungen im Vergleich mit dem Ukrainischen. // Фразеология и фразеодидактика: актуальные проблемы. Сборник научных трудов. – Выпуск 1. – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 177-201.

Варениця Е. Я., Остапович О.Я. Системні відношення в національно-державному варіюванні німецької фразеології // Східнослов’янська філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 16. Мовознавство. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2009. – С. 101-108

Остапович О.Я. Мовно-гуманітарна політика як фактор європейської безпеки // Вісник інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Вип. 3. – 2009. – С. 138-146

Варениця Е. Я., Остапович О.Я. Про новітню концепцію тлумачного словника сучасної німецької мови «Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol» Ульріха Аммона // «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». Науковий вісник національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. – Випуск 14. – Острог, 2010. – С.433-438.

Остапович О.Я. ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МОВНІЙ СВІДОМОСТІ АВСТРІЙЦІВ. ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ  // «Актуальні проблеми германської філології». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 22. – Том 2. – Чернівці, 2010. – С.64-68

Остапович О.Я. Функціональні характеристики найуживаніших ідіом-гельветизмів // Studia Germanica Et Romanica. Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. Т. 7. – № 3 (21). – Донецьк, 2010. – С. 57-64.

Остапович О.Я. Олександр Потебня і «новий мовний релятивізм». Європейська та північноамериканська рецепція // «Наукова спадщина

О.О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки

ХІХ-ХХ ст.». Вісник Харківського національного університету імені

В.Н. Каразіна. № 910. – Частина 1. – Харків, 2010. – С.50-56.

Остапович О.Я. ІДІОМАТИЧНІСТЬ МОВИ І МОВЛЕННЯ ЯК ЛІНГВОКОГНІТИВНА УНІВЕРСАЛІЯ // „Мова і культура”. – Випуск 13. – Т. ІІ (138). – Київ, 2010. – С. 146-158.

Остапович О.Я. Статусна верифікація фразеологічних універсалій на матеріалі української, німецької та англійської мови // «Пріоритети романського та германського мовознавства». Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія „Філологічні науки”. – Випуск 7. – Луцьк, 2010. – С.268-275.

Остапович О.Я. , Кушлик Л.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ТРАНСЛЯТОРНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (на матеріалі перекладу роману Патріка Зюскінда „Парфуми”) // „Нова філологія”. – Запоріжжя, 2010.

Остапович О.Я. Народноэтимологические переосмысления идиоматики  в когнитивной парадигме // «Фразеологические чтения». – Выпуск 5. – Курган, 2011. – С. 222-225.

Остапович О.Я. Прагматическая реализация украинских фразеологических универсалий как критерий их статусной верификации // «Литературная и диалектная фразеология. История и развитие» (5 Жуковские чтения). – Великий Новгород, 2011. – С. 264-269.

О. Остапович. “Фразеологічні концепти” і “Фразеологічна мовна картина світу”, Когнітивна парадигма осмислення ідіоматики у слов’янських та германських лінгвокультурах // “Семантика мови і тексту”. Матеріали XI  міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 456-461.

О. Остапович, І. Коновалова. Словесні символи в ідіоматиці. Проза Е.М. Ремарка в українському та російському літературному перекладі // “Семантика мови і тексту”. Матеріали XI  міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 461-467.

Остапович О.Я. Культурна специфіка німецької фразеології. Емпірична реальність чи публіцистична фікція? // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. – Випуск 25. – Донецьк, 2012. – С. 123-138.

Остапович О.Я. Лінгвополітична ситуація в Швейцарії у дзеркалі німецькомовної преси // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 29. — 2012. – С. 105-112.

Остапович О.Я. Вербалізація концептосфери “Батьківщина” у німецькій ідіоматиці. Топос “домівки” // Вісник Житомирського державного університету Івана Франка. – Випуск 62. – 2012. – С. 135-141.

Остапович О.Я. Пейоративне і мейоративне у етнокультурних стереотипах ідіоматики // Східнослов’янська філологія: збірник наукових праць / Горлівський державний педінститут іноземних мов. – Випуск 22. – Мовознавство. – Горлівка, 2012. – С. 152-160.

Остапович О.Я. Національно-культурна специфіка німецької ідіоматики. “Вічна” тема – від есеїстики до наукового осмислення // Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження В. І. Гаврися): колективна монографія) / Відп. Редактор М. В. Гамзюк. – К: Вид. Центр КНЛУ, 2012. – 213с. – С.  111-131

Остапович О.Я. Кластерна організація німецького ідіоматичного тезаурусу поза межами ФРН // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бураго – Випуск 15. – Т. ІV (158). – 2012. – C. 65-74.

Остапович О.Я., Менів І.В. Експресивно-модальні фрази у сучасній німецькій інтернет-комунікації // Наукові записки національного університету “Острозька академія» . – Серія “Філологічна”. – Випуск 23. – 2012.  – С. 103-106.

Остапович О.Я. Українські кандидати в ідіоми-універсалії. Підсумки проекту “Widespread Idioms in Europe and Beyond” // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвуз. Збірник наукових статей – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч.ІІІ. – С. 89-101.

Остапович О.Я. “Homo ludens” у фразеології: від антиприслів’їв та веллеризмів до гендерних рестрикцій // Науковий вісник Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації. – Т. 25 (64). – № 3 (2). – Сімферополь. – 2012. – С. 60-68.

Ostapovych О.О. Funktionale und kognitive Charakteristika der gebräulichsten Idiome-Helvetismen // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7’2012. – Kiev. – S. 80-89.

Ostapovych О.О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Teil II // Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / Hgg von L. Iagupova, V. Kaliuscenko, A. Katny, H. Roll. – Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main /  Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien. – 2013. – S. 97-107.

Melnyk, O. Ostapovych, S. Ptaschnyk. Ukrainian Widespread Idioms // Piirainen E. Widespread Idioms in Europe and Beyond. Toward a Lexicon of Common Figurative Units. – International Folkloristics. – Vol. 5. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2012. – 602p. – P. 63-507 (авторський внесок – 60 с.)

Остапович О.О. Этнокультурные стереотипы в семантической структуре немецкой идиоматики // “Линвгистика в контексте культуры”. – Челябинск: Изд. ЮУГУ. –2012. – с. 182 – 185.

O. Оstapovych, O. Pavlyshynets. Аrchisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus der Sicht kognitiver Linguistik // Фразеология в многоязычном обществе. Phraseology in Multilingual Society. Еврофраз 2013. Казань, 2013. – Т. 1. – С. 220-230.

Остапович О.Я. ІГРОВА МОВНА ПРАКТИКА В ГЕРМАНСЬКІЙ ТА СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ІДІОМАТИЦІ // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 32. — 2013. – С. 294-299.

Остапович О.Я., Варениця Е.Я. КОГНІТИВНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ МОВЦІВ-НОСІЇВ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИХ ВАРІАНТІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ЦАРИНІ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДХОДИ // Наукові записки національного університету “Острозька академія» . – Серія “Філологічна”. – Випуск 37. – 2013. – С. 329-335.

Остапович О.Я., Варениця Е.Я. Фразеологія недомінуючих національно-державних варіантів німецької мови у когнітивній парадигмі. Образно-семантичні концептуальні особливості // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бураго – Вип. 16 (165). – Т.3. – 2013. – С. 29-37

Остапович О.Я. НОВІТНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ВАРІЮВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ  // Studia Germanica et Romanica. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. – Т. 11. – № 1. (31). – Донецьк, 2014. – С. 35-52.

Остапович О.Я. СЕМІОТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД

ДО ВИВЧЕННЯ ПАРЕМІОЛОГІЇ // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бураго – Вип. IV (172). – 2014. – C. 21-26.

Остапович О.Я. КІЛЬКІСНІ ЕМПІРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ПОЗА МЕЖАМИ ФРН // «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». – Філологічні науки. – Т. 1. – № 1. – 2014. – С. 31-45.

О. Y. Ostapovych. NATIONAL STATE VARIATION OF GERMAN PHRASEOLOGY. ANTROPOCENTRIC, COGNITIVE AND CORPUS-BASED APPROACHE // Scientific Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 2, No. 2 (2015), 9-21.

Остапович О.Я. Особливості образно-тематичної організації німецької фразеології поза межами ФРН. Кількісний вимір // Семантика мови і тексту. Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. – Випуск 44-45. – Івано-Франківськ, 2015-2016. – С. 220-225.

O.Y. Ostapovych. QUANTITATIVE DIMENSION OF SEMANTIC PECULIARITIES OF THE COMPONENT SET IN THE GERMAN PHRASEOLOGY ABROAD GERMANY // KELM. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – N 3 (15). – Lodz, 2016. – P. 202-215.

О. Y. OSTAPOVYCH. TYPOLOGICAL STRUCTURE OF GERMAN PHRASEOLOGY OUTSIDE GERMANY. QUANTITATIVE PARAMETERS // Scientific Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 3, No. 3 (2017).

Остапович О.Я. НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ. ОЛЕКСАНДР ОГУЙ ТА ВІЗІЇ ДОКАЗОВОЇ «ЧОМУ»-ЛІНГВІСТИКИ //  Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. N 1 (14). – Чернівці. – „Родовід”. – 2017. – С. 15-19.

Остапович О.Я. Екологічне виховання на матеріалі світової літератури та усної народної творчості // Тези доповідей на 61 конференції студентського наукового товариства Івано-Франківського державного медичного інституту. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 57-58.

Остапович О.Я. Чи був Богдан Лепкий явищем європейської культури ? // Матеріали наукової конференції, присвяченої 120-літньому ювілею Богдана Лепкого. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 101-107.

Остапович О.Я. До питання вивчення філософської спадщини Григорія Сковороди // Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 270-літньому ювілею Григорія Сковороди. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 22-24.

Остапович О.Я. Підвищення ролі країнознавчого матеріалу у викладанні іноземних мов // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 48-50.

Остапович О.Я. Національні маркери як компоненти фразеологічних значень у мовних взаємовпливах Австрії й України // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Нові підходи до філології у вищій школі». – Мелітополь, 1996. – С. 88-89.

Остапович О.Я. Національно-культурна семантика ідіом австрійського національного варіанту німецької мови. Порівняльний аналіз. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту». – Івано-Франківськ, 1996. – С. 143-144.

Остапович О.Я. Можливості й типи міжмовних відповідностей при еквівалентному перекладі національно маркованих фразеологізмів // Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми контрастивної семантики». – Київ, 1996. – № 6. – С. 46-49.

Ostapovyc. O. Kulturstereotypen bei der Rezeption von phraseologischen Wendungen. Translatorische Aspekte // Українська культура в європейському контексті: Матеріали міжнар. наук. конференції. – Грaйфсвальд, 2000. – С. 23-27.

Ostароvуč O. Коntrastive krosskulturelle Аnalyse von mentalen Konzepten in kognitiver Phraseologie unverwandter Sprachen. – ЕUROPHRAS, Basel. – 2004. – S. 77-78.

Ostapovych. Phraseologismen als Entstehungsfaktoren des vertikalen Kontextes. Am Material der Übersetzungen von Romanen H. Bölls ins Ukrainische // Europhras 2006. – Vesprem, 2006. – S. 71-79.

Остапович О.Я. Лінгвокраїнознавство та лінгвокультурологія у дослідженні та викладанні іноземних мов. Новітні інтер- та інтралінгвальні підходи. // «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів». – Тернопіль, 2007. – С. 186-189.

Ostapovych O. Geflügelte Worte schweizerdeutscher Herkunft. Status und Gebrauch. – Die XIV. UDGV-Tagung „Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext“. – Donezk, 2007. – S. 175-179.

Остапович О.Я. Мовний плюрицентризм у глобалізованій Європі. – Наукова конференція «Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві». – Харків, 2007. – С. 144-146.

Ostapovych O. Sprachliche Relativität aus neuer Sicht. – Akten des 2. Kongresses der Krakauer Germanisten. – Krakau, 11.-13. Oktober 2007.

Ostapovych O. Linguistic Situation and Linguistic Policy in Ukraine. Real vs Official Bilinguism // International Warsau East European Summer School. – Warsau, 2008. – Р. 16-19.

Остапович О.Я. Корпусний метод у вивченні іноземних мов. Мультимедійна техніка на службі емпіризму. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „теоретичні та методологічні проблеми дослідження іноземних мов”. – Київ. – 2008. – С. 36-40.

Остапович О.Я. Лінгокраїнознавчий лексико-фразеологічний мінімум у вивченні іноземної мови // Матеріали 2 міжнародної наукової конференції „Іноземномовна комунікація. Здобутки та перспективи. – Тернопіль. – 2008. – С. 184-185

Остапович О.Я. Фразеология немецкого языка бывшей ГДР. Архаика или эмпирическая целина ? // Материалы международной конференции „Мир. Язык. Человек”. – Владимир. – 2008. – С. 111-116

Остапович О.Я. Народна етимологія у семантиці фразеологічних одиниць з когнітивного погляду // Сучасні проблеми германістики в Україні. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Дрогобич: Сурма, 2008. – С. 167-170.

Остапович О., Буграк В. Актуалізація дослівного прочитання фразеологізмів у художньому та публіцистичному тексті. // Матеріали VII міжвузівської  конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур». – Донецьк. – 2009. – С. 46-49.

Ostapovych О.О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Der deutsche und ukrainische Beitrag zum Thesaurus der Idiome-Universalien // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik. – Donezk.: Nationale Universität Donezk, 2012. – S. 142-148.

Остапович О.Я. РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ «WIDE SPREAD IDIOMS IN EUROPE AND BEYOND». ТЕЗАУРУС ИДИОМ-УНИВЕРСАЛИЙ И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ // Современная филология в международном пространстве языка и культуры». ІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция. – Астрахань, 2013.

O. Оstapovych. VOLKSETYMOLOGIE IN SEMANTIK DER IDIOME AUS KOGNITIVER SICHT // ELLIC 2014. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». I Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 127-129.

Остапович О.Я. ИДИОМАТИКА СЛАВЯНСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ» И «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА» // «Когнитивная фразеология, познание и культура. 3 Международная научно-практическая интернет-конференция. – Белгород, 2013.

Остапович О.Я. ЯЗЫКОВОЙ РЕЛЯТИВИЗМ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕЧНОЙ ПРОБЛЕМЕ // «Судьбы национальных культур в условиях глобализации». Международная научная конференция. –  Т. І. – Челябинск, 2013. – С. 323-326.

Остапович О.Я. Ідіоматична тканина роману Патріка Зюсскінда «Парфуми» в перекладі українською мовою // «Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 140-149.

Ostapovych О. Quantitative empirische Funktionscharakteristika der deutschen Phraseologie auβerhalb der BRD // „Семантика і словотвір у германських, романських і слов’янських мовах”. – Донецьк, 2014.

Остапович О.Я. Австрійська та швейцарська літературна ептоніміка у німецькомовній “цитатній пам’яті”// «Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Вип. 4. – Івано-Франківськ, 2015.

О. Y. Ostapovych. PHRASEOLOGISMEN ALS ENTSTEHUNGSFAKTOREN DES VERTIKALEN KONTEXTES IM LITERARISCHEN WERK. AM MATERIAL DER ÜBERSETZUNGEN VON ROMANEN H. BÖLLS INS UKRAINISCHE // ELLIC 2015. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». II Міжнародна наукова інтернтет-конференція.– Івано-Франківськ, 2015. – С. 321-326.

О. Y. Ostapovych. Ethnokulturelle Stereotypen in der deutschen Idiomatik. Werdegang und Gegenwart. – ELLIC 2016. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». III Міжнародна наукова інтернтет-конференція.- Івано-Франківськ, 2016. – C. 326-334.

Остапович О.Я. УКРАЇНСЬКІ  ТА РОСІЙСЬКІ ІДІОМИ-УНІВЕРСАЛІЇ У ПРОЕКТІ «WIDESPREAD IDIOMS IN EUROPE AND BEYOND» // ELLIC 2017. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». II Міжнародна наукова інтернтет-конференція.– Івано-Франківськ, 2017.

Ostapovych. Review of the monograph by V.I. Kononenko (ed.) Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyyiv – Ivano-Frankivsk – Warsau, 2015. – 316 p. // Українознавчі студії. – Вип. 170-18. – Івано-Франківськ, 2016-2017. – С. 218-220.

Oleg Ostapovych. DEUTSCHE PHRASEOLOGIE AUßERHALB DER BRD.

LOKALE RELIKTE ODER NATIONALER STANDARD // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. – Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – С. 106-109.

О. Остапович. Брейнстормінгові ігрові технології у викладанні іноземних мов // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 326 с. – С. 223-226.

Internationale wissenschaftlich-praktische Konferenz anläßlich des 80-jährigen Jubiläums des deutschen Gymnasiums in der Stadt Stanislaw. // hrsg. Von A.Karas,O.Ostapowytsch . – Iwano-Frankiwsk, 2000.  – 77 S.

Остапович О. Я., Власова О. І. Використання лінгвокраїнознавчого матеріалу на заняттях з іноземної мови. На матеріалі німецької фразеології.. – Івано-Франківськ, 2001 – 54 с.

Остапович О. Я., Малашевська І.Я., Шацька Г.М., Весоловський О.В. Збірник диктантів і тестових завдань з нового правопису німецької мови – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 70 с.

Ostapowytsch O.J., Malaschewska I.J., Schatzka H.M., Wessolowsky O.W. Phonetische Übungstexte. Methodischer Arbeitsbogen. –  Iwano-Frankiwsk, 2003. – 60 S.

Остапович О. Я., Малашевська І.Я., Шацька Г.М., Весоловський О.В. Супровідний лексичний матеріал до відеофільмів німецькою мовою. Методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2003. – 43 с.

Остапович О. Я. Komplexe Aufgaben. // Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність „Німецька мова і література” (за ред. Я.Т. Билиці та О.Я. Остаповича).- Івано-Франківськ: Плай, 2005.- С. 159-170.

Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність „Німецька мова і література” / За редакцією Я.Т.Билиці та О.Я.Остаповича.- Івано-Франківськ: Плай, 2006.  –  224 с.

Остапович О.Я. Баран Ярослав Андрійович // Історія лінгвістичних вчень. Провідні германісти України. Навчальний посібник-довідник.Укл. О.Д. Огуй. – Чернівці: Чернівецький національний університет,     2011. – С. 13-15.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, No. 2 (2015). – Ivano-Frankivsk, 2015. – 122 p.

Остапович О. Я. (ред.) Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015. – Івано-Франківськ, 2016. – 427 с.

Melnyk, O. Ostapovych, S. Ptaschnyk. Ukrainian Widespread Idioms // Piirainen E. еt al. Lexicon of Common Figurative Units. Widespread Idioms in Europe and Beyond. – VOLUME II. – International Folkloristics. – Vol. 10. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2016. – 788 p. – P. 32-694 (авторський внесок – 78 с.)

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 3 (2017). – Ivano-Frankivsk, 2017.

O. Ostapovych (hrsg.) Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. – Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 212 c.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет іноземних мов

Кафедра німецької філології

Івано-Франківськ

Вул. Шевченка, 57/202

тел. 0 342 59 61 41

olegost@hotmail.com

oleg.ostapovych@pnu.edu.ua

Head of the Department of German Philology
Vasyl Stefanyk Pre-Carpathian National University
PhD (Candidate of Philology), Associate Professor
Oleg Ostapovych

Born on 6/7/1973 in Ivano-Frankivsk. In 1990, without examinations – according to the results of the Ukrainian national competition of school pupils in German language (1st place) entered the Faculty of Foreign Languages at the V. Stefanyk – Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute. In 1994, after the extemporal study for 4 years, completed the a full course and graduated with honors from the Stefankyk – Pre-Carpathian University and was awarded the qualification of teacher of German and English. During the studies in 1992-1993 completed the six-month internship at the University of Vienna (Austria) as the winner of the scholarship grant competition of the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD) and won the 1st place in the National students competition in German language in the city of Kiev.

Since 1994 – Head of the International Relations Department, Teaching Assistant at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk – Pre-Carpathian University.

In the period of 1995-1998. – Post-Graduate student of the Kyiv National Linguistic University. In 1999 – defended at the Specialized Academic Council of the Kyiv National Linguistic University the dissertation “National Marked Phraseological Units in the Modern Austrian Variant of the German Language” for the degree of Candidate of Philology (PhD) in the specialty 10.02.04. – “Germanic languages”.

In 1999-2000 – held the annual scientific stay at the University of Mainz (Germany) as the winner of the scholarship grant competition of the German Academic Exchange Service (DAAD).

Since 2000 – Associate Professor at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk – Pre-Carpathian University.

In 2005-2006 – held the annual scientific stay at the University of Basel (Switzerland) as the winner of the scholarship grants competition of the Swiss Federal Scholarship Commission for foreign researchers (ESKAS).

2006 – 2016 – Deputy Dean of the Faculty of Foreign Languages at the Vasyl Stefanyk – Pre-Carpathian National University.

In 2009 – elected by the Academic Council of the University to the head of the Department of German Philology, reelected in 2016.

Jury member of Ukrainian Student Competitions in German language in Donetsk, Horlivka, Lutsk, the official opponent by the defense of the thesis for the degree of Candidate of Philology in specialty 10.02.04. – “Germanic languages” in the specialized academic councils of Kiev National Linguistic University, Lviv National Ivan Franko University, Chernivtsi National Yuriy Fedkovych University, referee of the State Accreditation Commission of Ukraine for the nostrification of foreign educational documents, teaching basic lecture courses “Methods of Scientific Research in Linguistics”, “Foundations of Interculural Communication”, member of the Scientific and Technical Council of the University, responsible for the scientific work of the faculty.

Under the scientific supervision of Assistant Professor Oleg Ostapovych three doctor theses have been defended. During the time of his work at the university he has trained eight winners of Ukrainian student competitions in German language, student research projects and literary translations.

Member of the European Society of idiomatic research “EuroPhras”, expert from the Ukrainian side in the international scientific project “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”, participant of international scientific conferences in Germany, Switzerland and Hungary.

The author of 108 scientific publications, including 61 articles in scientific journals and books, 34 published papers in materials of scientific conferences and 13 methodical teaching aid publications and edited volumes. In particular, the collection of tests for students who enter the specialty “German Language and Literature” (Ivano-Frankivsk: Play, 2006. – 224 p.) was edited by O. Ostapovych in collaboration with Y. Bylytsya and re-edited twice. 22 publications among all were published abroad – in scientific journals in Germany, Switzerland, Hungary, Poland, Russian Federation.

Co-author of two monographs that were published in Russian Ferderation –

Fedulenkova T.N., Ivanov A.V., Kuprin T.V. (Ed.) “Phraseology and terminology: Facettes of Cross-Section.” – Arkhangelsk, Pomorski University, 2009

“Phraseology and Phraseodydactics: Actual problems. Collections of the Scientific Papers. ” – Issue 1. – Arkhangelsk, Pomorski University, 2009. –

and three monographs published in Germany and USA –

Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / Hgg von L. Iagupova, V. Kaliuscenko, A. Katny, H. Roll. – Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main /  Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien. – 2013.

Piirainen E. Widespread Idioms in Europe and Beyond. Toward a Lexicon of Common Figurative Units. – International Folkloristics. – Vol. 5. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2012. – 602p.

Piirainen E. еt al. Lexicon of Common Figurative Units. Widespread Idioms in Europe and Beyond. – VOLUME II. – International Folkloristics. – Vol. 10. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2016. – 788 p.

Member of the editorial board of the scientific journal in English Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, No. 2 (2015). – Ivano-Frankivsk, 2015. – 122 p.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 3 (2017). – Ivano-Frankivsk, 2017.

Awarded a Honorary Diploma of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration for the pursued scientific work (2010). and the Gratitude of the Mayor of Ivano-Frankivsk (2019)

Nowadays – completed the work on his thesis “Phraseology in Lexical Subsystems of the Non-Dominant National State Variants of Modern German Language: Structural Typology, Cultural Semiotics, Pragmatics” for the degree of Doctor habil. of Philology.

Most Important International Publications

Ostароvуč O. Коntrastive krosskulturelle Аnalyse von mentalen Konzepten in kognitiver Phraseologie unverwandter Sprachen // Phraseology in Motion I- Metthoden und Kritik. Akten der Internationalen Tagung zur Phraseologie )Basel, 2004. – Phraseologie und Parömiologie. – Bd. 19. – Schneider Verlag Hohengehren. – Baltmannsweiler, 2006. – S. 145-154.

Havrys V., Ostapovyč O. Terminologische Abgrenzung von Phraseologismen mit dem kulturologenen Aspekt der Bedeutung im Deutschen und Ukrainischen: deutsch‑ukrainische phraseologosche Parallelen // Федуленкова Т.Н., Иванов А.В., Куприна Т.В. (ред.) «Фразеология и терминология: грани пересечения». – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 142-162.

Ostapowytsch О. Äquivalenz und Übersetzbarkeit landeskundlich relevanter österreichischer Redewendungen im Vergleich mit dem Ukrainischen. // Фразеология и фразеодидактика: актуальные проблемы. Сборник научных трудов. – Выпуск 1. – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 177-201.

Ostapovyc. O. Kulturstereotypen bei der Rezeption von phraseologischen Wendungen. Translatorische Aspekte // Українська культура в європейському контексті: Матеріали міжнар. наук. конференції. – Грaйфсвальд, 2000. – С. 23-27.

Ostapovych O. Geflügelte Worte schweizerdeutscher Herkunft. Status und Gebrauch. – Die XIV. UDGV-Tagung „Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext“. – Donezk, 2007. – S. 175-179.

Internationale wissenschaftlich-praktische Konferenz anläßlich des 80-jährigen Jubiläums des deutschen Gymnasiums in der Stadt Stanislaw. // hrsg. Von A.Karas,O.Ostapowytsch . – Iwano-Frankiwsk, 2000.  – 77 S.

Ostapowytsch O.J., Malaschewska I.J., Schatzka H.M., Wessolowsky O.W. Phonetische Übungstexte. Methodischer Arbeitsbogen. –  Iwano-Frankiwsk, 2003. – 60 S.

Ostapovych О.О. Funktionale und kognitive Charakteristika der gebräulichsten Idiome-Helvetismen // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7’2012. – Kiev. – S. 80-89.

Ostapovych О.О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Teil II // Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / Hgg von L. Iagupova, V. Kaliuscenko, A. Katny, H. Roll. – Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main /  Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien. – 2013. – S. 97-107.

Оstapovych, O. Pavlyshynets. Аrchisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus der Sicht kognitiver Linguistik // Фразеология в многоязычном обществе. Phraseology in Multilingual Society. Еврофраз 2013. Казань, 2013. – Т. 1. – С. 220-230.

Ostapovych О.О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Der deutsche und ukrainische Beitrag zum Thesaurus der Idiome-Universalien // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik. – Donezk.: Nationale Universität Donezk, 2012. – S. 142-148.

Оstapovych. VOLKSETYMOLOGIE IN SEMANTIK DER IDIOME AUS KOGNITIVER SICHT  // ELLIC 2014. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 127-129.

Ostapovych О. Quantitative empirische Funktionscharakteristika der deutschen Phraseologie auβerhalb der BRD // „Семантика і словотвір у германських, романських і слов’янських мовах”. – Донецьк, 2014.

О. Y. Ostapovych. NATIONAL STATE VARIATION OF GERMAN PHRASEOLOGY. ANTROPOCENTRIC, COGNITIVE AND CORPUS-BASED APPROACHE // Scientific Journal of PrecarpathianNationalUniversity. Philology. – Vol. 2, No. 2 (2015), 9-21.

О. Y. Ostapovych. PHRASEOLOGISMEN ALS ENTSTEHUNGSFAKTOREN DES VERTIKALEN KONTEXTES IM LITERARISCHEN WERK. AM MATERIAL DER ÜBERSETZUNGEN VON ROMANEN H. BÖLLS INS UKRAINISCHE // ELLIC 2015. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 321-326.

О. Y. Ostapovych. Etnokulturelle Stereotypen in der deutschen Idiomatik. Werdegang und Gegenwart. – ELLIC 2015. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». III Міжнародна наукова інтернтет-конференція.- Івано-Франківськ, 2016. – C. 326-334.

O.Y. Ostapovych. QUANTITATIVE DIMENSION OF SEMANTIC PECULIARITIES OF THE COMPONENT SET IN THE GERMAN PHRASEOLOGY ABROAD GERMANY // KELM. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – N 3 (15). – Lodz, 2016. – P. 202-215.

О. Y. OSTAPOVYCH. TYPOLOGICAL STRUCTURE OF GERMAN PHRASEOLOGY OUTSIDE GERMANY. QUANTITATIVE PARAMETERS // Scientific Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 3, No. 3 (2017).

Ostapovych. Review of the monograph by V.I. Kononenko (ed.) Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyyiv – Ivano-Frankivsk – Warsau, 2015. – 316 p. // Українознавчі студії. – Вип. 170-18. – Івано-Франківськ, 2016-2017. – С. 218-220.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, No. 2 (2015). – Ivano-Frankivsk, 2015. – 122 p.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 3 (2017). – Ivano-Frankivsk, 2017.

O. Ostapovych (hrsg.) Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. – Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 212 c.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail:

olegost@hotmail.com

oleg.ostapovych@pnu.edu.ua