Петришак Богдана Ярославівна / Bohdana Petryshak

асистент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Рік народження: 1974

Рік закінчення ВНЗ: 1996, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Науковий ступінь, рік захисту: магістр філології, 1998.

Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови 

Сфера наукових інтересів: Досліджує проблеми фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові, зокрема проблеми національно-культурної специфіки їх семантики та їх перекладу.

Здійснює профорієнтаційну та організаційну роботу на кафедрі, виконує функції академнаставника.

Навчальні дисципліни:

 1. Основна іноземна мова (німецька).
 2. Практична граматика німецької мови.
 3. Практична фонетика німецької мови.

4. Друга іноземна мова (німецька).  

Наукові публікації:

1.    Б.Баран Жанрові особливості та фразеологічний склад казок братів Грімм // Збірник статей та доповідей Міжвузівської наук.-метод. конференції, Івано-Франківськ, 15-17 вересня 1997р. – Коломия, 1997. – С.125-127

2.    Баран Я.А., Петришак Б.Я. Наступність як один з елементів системи безперервної освіти // Матеріали наук.-метод. конференції, Івано-Франківськ, 14-15 листопада 2002 р. – Київ, 2003. – С. 13-16.

3.    Остапович О. Я., Петришак Б. Я. Системно-рівневі відношення фразеологізмів у лінгвістичній концепції Ярослава Барана. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 20 (59). – № 6. – Филология. – Сімферополь,2007. – С. 31-35.

4.    Петришак Б.Я.  Реалізація стилістичних потенцій фразеологізмів внаслідок зміни їх компонентного складу // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 20 (59). – № 6. – Филология. – Сімферополь, 2007. – С. 197-201.

5.    Петришак Б.Я. Інноваційні підходи в організації процесу навчання іноземних мов // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції  ELLIC 2015. – Івано-Франківськ, 2015. – С.390-393

6.    Петришак Б.Я. Процес глобалізації та вивчення іноземних мов// Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції  ELLIC 2016. – Івано-Франківськ, 2016. – С.446-449

7.    Петришак Б.Я. Виховний вплив на студента у контексті сучасних підходів до викладання іноземних мов // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції  ELLIC 2017. – Івано-Франківськ, 2017. – С.260-263

Посібники:

 1. Баран Я.А., Петришак Б.Я. Deutsch. Посібник для 10 класу загальноосвітньої школи. Рекомендовано Міністерством освіти України. – Львів: Світ, 2002. – 320 с.
 2. Малашевська І.Я., Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Aspekte 1. Wortschatz und Übungen. Додаток до підручника „Aspekte. Mittelstufe Deutsch“ von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag з курсу «Основна іноземна мова» для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2010. – 224 с.
 3. Венгринович А.А., Петришак Б.Я., Павлишинець О.О., Турко Н.В.  Bitterschokolade. Книга для читання німецькою мовою для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2012. – 144 с.
 4. Pawlyschynez O., Petryschak B. Vom Laut zum Buchstaben. Handbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 40 S.
 5. Pawlyschynez O., Petryschak B. Grammatik . Morphologie und Syntax des einfachen Satzes. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 200 S.
 6. Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Вступний курс німецької мови. Посібник для студентів факультетів іноземних мов (початковий рівень). – Івано-Франківськ, 2013. – 75с.
 7. Malaschewska I., Pawlyschynez O., Petryschak B. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte B1“ von StudentInnen geschaffen und von DozentInnen geprüft. – Iwano-Frankiwsk, 2017. – 70S.
 8. Павлишинець О., Петришак Б. Збірник контрольних робіт з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. Книга для викладача. Додаток до підручника «Практический курс немецкого языка. Для начинающих» под ред. В. Завьяловой, Л. Ильиной. – Івано-Франківськ, 2017. – 95 с.
 9. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Підручник для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 280 с.
 10. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Збірник вправ для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 135 с.
 11. Pavlyshynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.
 12. Pavlyshynets O., Petryshak B. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: knf@pu.if.ua

Born: 18 August 1974 inIvano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Education:

1991-1996 – student of the Foreign Languages Faculty at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

Master of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 1998, Qualification – “Philologist, Instructor of the German Language and Literature”

Employment:

German Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

German Instructor, September 2006 – present

Ivano-Frankivsk Institute of Management, Ternopil National Economic University

German Instructor, 1997 – 2006

Ukrainian Gymnasium №1, Ivano-Frankivsk

German Teacher,  1996 – 1998

Research Interests:

Cognitive Linguistics, Intercultural Communication, Methods of Foreign Language Teaching, Distant Studies

Teaching:

Courses at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University:

– Practical Course of German for the 1rd year students

– Practical Grammar

– Practical Phonetics

– Practical Course of German for the 3rd and 2ndyear students

Languages: Ukrainian (native), German (fluent, C1), Russian (fluent), English (A2).

Computer Skills:

Good knowledge of Microsoft Office programs

Publications:

The number of published works – 18, including 7 articles, 11 manuals.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: knf@pu.if.ua