Угринюк Ростислав Ваcильович / Rostyslav Ugryniuk

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Рік закінчення ВНЗ: 2002, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника.

Науковий ступінь,  рік захисту: канд.філол.наук, 22 березня 2011 р.

Вчене звання, рік присвоєння: доцент кафедри нім.філології, 4 липня 2013 р.

Досліджує проблеми лексикології, фразеології та лексикографії, зокрема лексико-фразеологічні парадигми (ЛФП): парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні характеристики ЛФП.

Особлива увага приділяється апроксимативно-статистичним підрахункам з метою визначення кількісних характеристик досліджуваних мовних одиниць.

Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови.

Проходив наукове стажування  в Мюнхенському університеті у 2002, 2004, 2008 рр.

Монографія:

Олександр Огуй, Ангеліна Гоян, Надія Тимощук, Ростислав Угринюк, Світлана Шкварчук НІМЕЦЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ У МОВІ, МОВЛЕННІ ТА МОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: системно-квантитативні аспекти. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 352 с.

Статті:

Огуй О., Угринюк Р. Лексико-фразеологічне поле як фрагмент мовної картини світу: поєднання семасіологічного та ономасіологічного аспектів для цілісного розгляду мовно-змістових категорій / О. Огуй , Р. Угринюк // Ювілейний збірник на пошану професора Б.В. Максимчука. – Львів. – 2011. – С. 200–207.

Угринюк Р.В. Опис фразеолексичного поля «інтелект» за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. – Луцьк : СНУ. – 2014. – Мовознавство №5 (282). – С. 114–119.

Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – №3 (352) . – С. 68–72.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: 

Proffessional Career

since March 2011  Associate Professor of German Philology Department, at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Scientific interests

Research of problems of lexicology, phraseology and lexicography 

Education

March 2011   Doctorate (Dr. phil.) at the University of Lviv (Ukraine) 

2008    Research grant from the Hanns-Seidel Foundation in Munich (LMU)

October–December 2004  three-month-long research grant from the Hanns-Seidel Foundation in Munich (LMU)

October–December 2002  three-month-long research grant from the Hanns-Seidel Foundation in Munich (LMU)

2002 Magister Artium (Master’s degree) in German philology

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: