З історії кафедри

Історія створення:

Кафедра розпочала свою історію 25 червня 1976 року. Саме тоді був виданий наказ N 117 Міністерства освіти УРСР про створення в тодішньому Івано-Франківському державному педагогічному інституті кафедри німецької мови. Відповідно до цього наказу по Івано-Франківському державому педагогічному інституті був виданий інший наказ N 154 від 7 липня 1976 року, згідно з яким з 1 вересня цього ж року було організовано кафедру німецької мови, яка підпорядковувалась факультету іноземних мов.

У зв’язку з обранням за конкурсом відповідно до наказу N 194 – К по інституту першим завідувачем кафедри з 1 вересня цього ж року було призначено кандидата філологічних наук, старшого викладача С.П.Гандзюка, який перебував на цій посаді до 1987 року.

Перший склад викладачів кафедри був таким: канд. філол. наук, завідувач кафедри С.П.Гандзюк, канд. філол. наук, доцент Я.А.Баран, канд. філол. наук, доцент Н.І.Дичковська, ст. викладач В.І.Павлюк, асистент І.І.Гривнак. Саме ці викладачі забезпечували навчальний процес з німецької мови як другої іноземної мови на спеціальності „Англійська мова та література”.

У зв’язку із поступовим збільшенням контингенту набору студентів на факультет іноземних мов, а також у зв’язку із відкриттям комбінованих спеціальностей на філологічному факультеті, пов’язаних із німецькою мовою („Українська мова та література, німецька мова”, „Російська мова та література, німецька мова”), йшло також поступове розширення кількісного складу кафедри. Тому в подальший період на кафедру прийшли такі викладачі, як В.В.Лазарович (на даний час – канд. філол. наук, доцент), Н.І.Лесів (асистент), Я.Т.Билиця (на даний час – канд. філол. наук, доцент), Я.В.Зуб’як (ст. викладач), В.М.Турчин (на даний час – канд. філол. наук, доцент), Л.В.Андрощук (ст. викладач). З 1987 по 1990 рік кафедру очолювала канд. філол. наук, доцент Н.І.Грицина. В цей період на кафедру приходять нові викладачі: Г.М.Пахолок та В.В.Ткачівський (тепер – кандидати філол. наук, доценти), Б.М.Маруневич та О.І.Власова (тепер – кандидати пед. наук, доценти), Г.М.Шацька та І.Я.Малашевська. Важливою подією цього періоду було заснування у 1989 році спеціальності „Німецька мова та література”. Відповідно до цього кафедра німецької мови була перейменована на кафедру німецької філології.

З листопада 1990 року кафедру очолює канд. філол. наук, доцент Я.Т.Билиця. В першій половині 90-х років часи цього періоду кафедра поповнилась новими викладачами: ст. викладач Б.М.Лапінський, М.М.Турчин, М.Р.Ткачівська, В.М.Угринюк, О.Я.Остапович (всі тепер кадидати філол наук, доценти).

Починаючи з 2000 року, кафедра поповнилась молодими викладачами – в основному її випускниками, серед яких кандидати філол. наук, доценти та асистенти: А.А. Венгринович,  Р.В. Угринюк,  В.В. Турчин, С.І. Липка, Ю.М. Капак, Н.О. Корольова.

11 жовтня 2009 року на посаду завідувача кафедри було обрано кандидата філол. наук, доцента, випускника кафедри 1994 року О.Я. Остаповича.

У грудні 2016 року Вченою Радою університету його було переобрано на посаду завідувача кафедри на другий п’ятирічний термін.

За сумісництвом на кафедрі працював професор Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, доктор філологічних наук Олександр Дмитрович Огуй. Наявність на кафедрі достатньої кількості висококваліфікованих викладачів дало підставу Міністерству освіти України визнати і затвердити кафедру німецької мови як опорну серед аналогічних кафедр України, якою вона була в період з 1985 по 1990 рр., а в період з 1992 по 1997 рр. – як базову кафедру для проведення Всеукраїнських студентських олімпіад з німецької мови. З початку 90-х років кафедрі вдалося налагодити тісні контакти з різноманітними інститутціями в німецькомовних країнах, в основному в Німеччині та Австрії, зокрема з Інститутом ім. В.Гете (Мюнхен), з Інститутом німецького сходу (Мюнхен), з Українським вільним університетом (Мюнхен), з Віденським університетом (Австрія), з Німецькою академічною службою обміну (ДААД), з Баварським Червоним хрестом, особливо його окружними відділеннями міст Дахау та Аугсбурга. За рахунок цих контактів практично всі викладачі кафедри пройшли наукове стажування в німецькомовних країнах, а також кафедра значно зміцнила свою матеріальну базу, сформувала достаньо потужний бібліотечний фонд тощо.

 Березень-2018