Навчально-методичні матеріали

1. Малашевська І.Я., Венгринович А.А., Весоловський О.В. Lernwerk.Wortschatz, Übungen und Testtraining. Додаток до підручника „Aspekte. Mittelstufe Deutsch“ von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag з курсу «Основна іноземна мова» для студентів факультетів іноземних мов – Івано-Франківськ, 2013. – 200с.
2. Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Вступний курс німецької мови. Посібник для студентів факультетів іноземних мов (початковий рівень). – Івано-Франківськ, 2013. – 90 с.
3. Весоловський О.В., Венгринович А.А., Малашевська І.Я. Lesetexte mit lexikalisch-grammatischen Aufgaben. Deutsch als Nebenfach. – навчальний посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Івано-Франкіськ, 2014. -160 с.
4. Капак Ю.М., Маруневич Б.М., Шацька Г.М.та ін. Deutsch für Fortgeschrittene. Тематичний навч.-метод. посібник для студентів 4–5 курсів англ. відділення ф-ту іноз. мов – Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 386 с.
5. Малашевська І.Я., Билиця Я.Т., Шацька Г.М. Im Stübchen beim Liebchen… Ausspracheschulung für Anfänger. Посібник з практичної фонетики для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, ТзОВ «Просвіта», 2014. – 90 с.
6. Малашевська І.Я., Венгринович А.А., Весоловський О.В. Lesetexte mit Aufgaben. Deutsch als Nebenfach. Посібник. Тексти з лексико-граматичними завданнями на початковому етапі вивчення німецької мови.– Івано-Франківськ, ТзОВ «Просвіта», 2014. – 200 с.
7. Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Vom Laut zum Buchstaben. Handbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Івано-Франківськ, 2014. – 40 с.
8. Угринюк Р.В. Німецька фразеологія у мові, мовленні та мовній діяльності: системно-квантитативні аспекти. Монографія / О.Д. Огуй, А.І. Гоян, Н.П. Тимощук, Р.В. Угринюк, С.С. Шкварчук. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 352 с.
9. Венгринович А.А., Весоловський О.В., Власова О.І., Угринюк Р.В. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdspache. Навчальний посібник з практичної граматики для студентів факультетів іноземних мов – Івано-Франківськ, 2015. – 115 c.
10. Власова О. І., Капак Ю. М., Маруневич Б. М., Ткачівська М. Р., Шацька Г. М. Тематичний навчально- методичний посібник для студентів IV-V курсів англійського відділення факультету іноземних мов „Deutsch für Fortgeschrittene“ – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2015. – 320 с.
11. Маруневич Б.М., Шацька Г.М. Konjunktiv. Bildung und Gebrauch der Zeitformen. Satzstrukturen. Навчально-методичний посібник для студентів 3-го курсу німецького відділення факультету іноземних мов / Б.М. Маруневич, Г.М. Шацька. – Івано-Франківськ, 2015. – 125 с.
12. W.W. Turtschyn, W.M. Turtschyn Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten des medizinischen terminologischen Systems etwa 10 000 Termini // Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника”, 2015. − 467 с. – з грифом МОН України.
13. Бойчук Н.В., Корольова Н.О. Методичний посібник з німецької мови для студентів 2-3 курсів спеціальності німецька та англійська мови факультету іноземних мов « FIT FÜR DEUTSCH» (Texte zum Lesen und Hörverstehen / Бойчук Н.В., Корольова Н.О., 2016 – 120с.
14. Венгринович А. А. (у співавторстві) Англійська мова для студентів-стоматологів. Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (видання друге, доповнене та перероблене) – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, 2016. – 484с. (у співавторстві) (з грифом МОЗ-МОН України).
15. Венгринович А.А., Весоловський О.В. Übungsheft für Syntax. Навчальний посібник з практики синтаксису для студентів факультетів іноземних мов – Івано-Франківськ, 2016. – 120 c.
16. Венгринович А.А., Весоловський О.В. Übungsheft für Konjunktiv. Навчальний посібник з практики вживання умовного способу для студентів факультетів іноземних мов – Івано-Франківськ: КГМ, 2017. – 75 c.
17. Венгринович А.А., Весоловський О.В. Посібник з домашнього читання для студентів ІІ курсу спеціальності «Німецька філологія» (за романом «Gernot Wolfgruber: Auf freiem Fuß»). – Івано-Франківськ: КГМ, 2017. – 88 с.
18. Весоловський О.В. Praktische Phonetik. Deutsch als Nebenfach. Короткий вступний фонетичний курс для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як третю іноземну / Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2017. – 45 c.
19. Malaschewska I., Pawlyschynez O., Petryschak B. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte B1“ von StudentInnen geschaffen und von DozentInnen geprüft. – Iwano-Frankiwsk, 2017. – 70 S.
20. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Збірник вправ для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 95 с.
21. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Підручник для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 280 с.
22. Павлишинець О., Петришак Б. Збірник контрольних робіт з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. Книга для викладача. Додаток до підручника «Практический курс немецкого языка. Для начинающих» под ред. В. Завьяловой, Л. Ильиной. – Івано-Франківськ, 2017. – 95 с.
23. Pavlyshynets O., Petryshak B. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.
24. Wenhrynowytsch A.A., Wessolowsky O.W., Malaschewska I.Ja. Lehrwerk für Deutsch: Wortschatz, Übungen und Testtraining. Додаток до підручників „Aspekte2. Mittelstufe Deutsch“ та “Учебник немецкого языка” для студентів ІІ курсу лінгвістичних університетів та факультетів іноземних мов” (видання друге, доповнене та перероблене). / Венгринович А. А., Весоловський О. В., Малашевська І. Я.– Івано-Франківськ: КГМ, 2018. – 220с.
25. Весоловський О.В. Baron von Münchhausen und seine wundersamen Geschichten. Lesebuch mit Aufgaben. Deutsch als Nebenfach. Навчальний посібник з курсу «Друга і третя іноземна мова» для студентів факультету іноземних мов – Івано-Франківськ, 2019. – 59 с.
26. Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: конспект лекцій із практичними завданнями: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов (німецькою мовою). Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 248 с.
27. Павлишинець О., Петришак Б. Ja, gerne! Wortschatz zum Lehrwerk. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „Ja, gerne! Deutsch im Tourismus“ – Івано-Франківськ, 2019. – 95 с.
28. Pavlyschynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. (Друге видання, виправлене та доповнене). – Ivano-Frankivsk, 2019. – 240 S.