Наукова робота студентів

Інформація  про науково-дослідну роботу студентів

кафедри німецької філології факультету іноземних мов

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника»

за 2018 рік

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Публікації студентів у співавторстві з викладачами:

Угринюк Р.В., Гамуляк О.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення емоційного стану людини (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 50–60.

Угринюк Р.В., Петрук І.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення віку (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 60–63.

Угринюк Р.В., Свідрук В.Т. Інвентаризація лексико-семантичної групи на позначення трудової діяльності в сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 64–66

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ

Кількість студентів Назва форми заходу та назва країни Кількість студентів (ПІП студента, курс навчання)
  Стажування у закордонних ВНЗ

університет Viadrina м. Франкфурт-на-Одері

ФРН

Остапович О.О. Німецька Академіча Служба Обмінів – DAAD

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: конспект лекцій із практичними завданнями: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов. Навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання.