Наукова робота студентів

Інформація  про науково-дослідну роботу студентів

кафедри німецької філології факультету іноземних мов

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника»

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Публікації студентів у співавторстві з викладачами:

Угринюк Р.В., Гамуляк О.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення емоційного стану людини (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 50–60.

Угринюк Р.В., Петрук І.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення віку (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 60–63.

Угринюк Р.В., Свідрук В.Т. Інвентаризація лексико-семантичної групи на позначення трудової діяльності в сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 64–66

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ

Кількість студентів Назва форми заходу та назва країни Кількість студентів (ПІП студента, курс навчання)
  Стажування у закордонних ВНЗ

університет Viadrina м. Франкфурт-на-Одері

ФРН

Остапович О.О. Німецька Академіча Служба Обмінів – DAAD

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: конспект лекцій із практичними завданнями: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов. Навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання.

 

ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2018 РІК.

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
КЕРІВНИК – кандидат філологічних наук, професор Н.Я.ЯЦКІВ
ПІДСЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КЕРІВНИК – кандидат філологічних наук, доцент ВЕНГРИНОВИЧ А.А.
СЕКРЕТАР – Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов М.В. ЩЕРБІЙ

1. Лінгвокогнітивно-прагматичні особливості сучасного німецького медичного дискурсу
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов В. ПЕТРИШИН
Науковий керівник – Кандидат філологічних наук, доцент В.В. ТУРЧИН
2. Лінгвопрагматичні аспекти етикету у всесвітній віртуальній мережі
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ЧОРНІЙ Т.
Науковий керівник – Кандидат філологічних наук, доцент В.В. ТУРЧИН
3. Лексичні запозичення в економічній терміносистемі німецької мови.
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ДУТЧАК Ю.
Науковий керівник – Кандидат філологічних наук, доцент В.М. ТУРЧИН
4. Тенденція розвитку німецької лексикографії
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ФЕДЮК Я.
Науковий керівник – Кандидат філологічних наук, доцент В.М. ТУРЧИН
5. Концептуалізація сімейних відносин у німецькомовній пареміології
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ПЕТРИШАК О.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Я.Т. БИЛИЦЯ
6. Іменні фразеологічні номінації «людини» у німецькомовній картині світу
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ЩЕРБАНЮК Ю.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Я.Т. БИЛИЦЯ
7. Англомовні лексичні елементи в структурі та семантиці фразеологізмів німецькомовної реклами.
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов МАТІЯШ В.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Я.Т. БИЛИЦЯ
8. Релігійні вірування у семантиці фразеологічних одиниць «сучасної німецької та української мови»
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов МАРТИНЮК І.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.Я. ОСТАПОВИЧ
9. Вербальна символіка в структурі фразеологічних одиниць сучасної німецької та української мови
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ЩЕРБІЙ М.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.Я. ОСТАПОВИЧ
10. Латинська афористика у німецькій ідіоматиці: шляхи адаптаці, текстове функціонування
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ЮРЕЧКО Я.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.Я. ОСТАПОВИЧ
11. Регіональні особливості структури і семантики фразеологічних одиниць в німецькомовній пресі 2000 – 2018 рр
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов КОВАЛЬЧУК М.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.Я. ОСТАПОВИЧ
12. Німецько-українські фразеологічні парелеліта часткові еквіваленти. Структура, семантика, текстова реалізація
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ОЛЕКСИН Н.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.Я. ОСТАПОВИЧ
13. Фразеологія з лексичним компонентом та позначення продуктів харчування в сучасній німецькій мові. Структура. Семантика. Текстове вживання.
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов МАТУЛЯК Т.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.Я. ОСТАПОВИЧ

 

ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2019 РІК.

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
КЕРІВНИК – кандидат філологічних наук, професор Н.Я. ЯЦКІВ
ПІДСЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КЕРІВНИК – кандидат філологічних наук кандидат філологічних наук, доцент ВЕНГРИНОВИЧ А.А.
СЕКРЕТАР – Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ГАМУЛЯК О.

1. Компаративні фразеологізми німецької мови на позначення морально-етичних рис характеру людини
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ДМИТРЕНКО О.О.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук кандидат філологічних наук, професор кафедри німецької філології БИЛИЦЯ Я.Т.
2. Субстантивні фразеологізми німецької мови на позначення рис та ознак людини
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ШАЛАХОВА В.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук кандидат філологічних наук, професор кафедри німецької філології БИЛИЦЯ Я.Т.
3. Зооморфні компаративні фразеологізми німецької мови на позначення рис та ознак людини
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов КЛИМЕНКО Ю.О.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук кандидат філологічних наук, професор кафедри німецької філології БИЛИЦЯ Я.Т.
4. Вербалізація концепту ЩАСТЯ засобами німецького національного фразеологічного фонду
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ЛЕНІВ М.І.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології ОСТАПОВИЧ О.Я.
5. Літературно-інтертекстуальні алюзії як засіб поповнення німецького ідіоматичного тезаурусу
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов МОРИС Н.І.
Науковий керівник
– кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології ОСТАПОВИЧ О.Я.
6. Антиприслів’я як ігровий та трансформаційний феномен у сучасній німецькій мові
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов МАГМЕТ М.
Науковий керівник
– кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології ОСТАПОВИЧ О.Я.
7. Реалізація макро- та мікролінгвістичних засобів в романах Л. Фойхтвангера ″Гойя″ та ″Юдейська війна″
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов БОЙКО Л.Н.
Науковий керівник
– кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ТУРЧИН В.М.
8. Відображення німецької синонімії в лексикографічних джерелах
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ЗАЛУЦЬКИЙ В.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ТУРЧИН В.М.
9. Проблема лексичної омонімії в сучасній німецькій мові
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов БУЧИНСЬКА І.В.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ТУРЧИН В.В.
10. Промовисті імена як перекладацька проблема
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ГАМУЛЯК О.О.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу ТКАЧІВСЬКА М.Р.
11. Роман Александра Ґранаха «Da geht der Mensch»в українському перекладі Г.Петросаняк
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов КОВАЛЮК Р.Д.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу ТКАЧІВСЬКА М.Р.
12. Словотвірні засоби в романі Е.М. Ремарка ″Три товариші″
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ТИМКІВ М.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ТУРЧИН В.М.
13. Дієслівні фразеологізми німецької мови на позначення зовнішності людини
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ПЕЦА А.О.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри німецької філології БИЛИЦЯ Я.Т.
14. Паремійні універсалії антропоцентричного характеру у німецькомовній фразеології
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ПАВЛІВ Д.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри німецької філології БИЛИЦЯ Я.Т.
15. Лексеми-слов’янізми у австрійській стандартній та діалектній фразеології
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ДАНІВ М.Д.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології ОСТАПОВИЧ О.Я.
16. Архаїчна та актуальна східнонімецька фразеологія у сучасній німецькій мові
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ОЛЕКСИН Х.Д.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології ОСТАПОВИЧ О.Я.
17. Жанрово-стилістичні особливості перекладу оповідань О.Гончара німецькою мовою
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов МАКСИМІВ Л.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу ТКАЧІВСЬКА М.Р.
18. Полісемічні лексеми в терміносистемах сучасної німецької мови
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ЦИКЛЯК У.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ТУРЧИН В.М.
19. Лексико-семантична група прикметників на позначення віку в сучасній німецькій мові. Квантитативно-польовий підхід.
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ПЕТРУК І.О.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології УГРИНЮК Р.В.
20. Лексико-граматичні особливості перекладу роману Йозефа Рота ″Готель ″Савой″ українською мовою.
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ДЕМЯНИК Х.І.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ТКАЧІВСЬКИЙ В.В.
21. Поезія Дмитра Павличка в німецькомовних перекладах.
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов ОСТАШ Є.С.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ТКАЧІВСЬКИЙ В.В.
22. Структура та семантика евфемізмів в сучасній німецькій мові
Студ. I курсу ОР «магістр» факультету іноземних мов РОЇК А.І.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ТУРЧИН В.М.