Наукові конференції

Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2021): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 07 жовтня 2021 р.

Завантажити

Збірник містить тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2021), яка відбулася 7 жовтня 2021 р. на факультеті іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
До збірника увійшли дослідження з семантики, когнітивної лінгвістики, стилістики, літературознавства, перекладознавства, зіставного мовознавства, міжкультурної комунікації.
Збірник адресовано фахівцям у галузі гуманітарних наук.