ОР бакалавра (на основі здобутого рівня вищої освіти)