Середня освіта. Мова та література. – Про спеціальність

СЕРТИФІКАТ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «середня освіта (німецька мова і література)»
за спеціальністю 014 Середня освіта перший (бакалаврський) рівень
/ завантажити /

Бакалаврат
З 2016 року кафедра німецької філології здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю:
014.02 Середня освіта (німецька і англійська мови).
Прийом на навчання регулюється Правилами прийому до університету. Для здобуття ступеню бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою або освітнім рівнем молодшого спеціаліста. Останні можуть прийматись на другий або перший курс зі скороченим строком навчання. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань. Для вступу на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти – у формі ЗНО. Враховуються бали з конкурсних предметів з відповідною вагою: українська мова і література (0,3), іноземна мова (0,4), історія України або географія (0,3). Для конкурсного відбору на другий курс бакалаврату зараховуються бали за вступні випробування: бал сертифікату ЗНО (українська мова та література) та фаховий іспит (німецька мова і література). Для відбору осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, зараховуються бали за вступні випробування. Особлива підтримка при вступі на спеціальність 014 Середня освіта надається призерам Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт членів Малої академії наук України.