Германські мови та літератури (переклад включно) – Працевлаштування

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. Освітньо-професійна програма зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.043 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька спрямована на підготовку фахівців таких професій:
– консультант або референт із міжнародних зв’язків;
– науковий співробітник;
– перекладач;
– літературознавець;
– редактор;
– кореспондент;
– бібліотекар;
– ведучий програми;
– архівіст;
– співробітник засобів масової інформації, рекламних агентств;
– працівник медіа-агентств;
– учитель;
– працівник інтернет-маркетингу;
– працівник фондів, спілок, фундацій гуманітарного спрямування.

Випускник освітньо-професійної програми може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також здобути додаткові кваліфікації у системі післядипломної освіти.
Магістр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.
Він може продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за освітньою програмою підготовки доктора філософії (PhD) та набувати додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Випускники кафедри німецької філології успішно працюють у ЗВО ІІ-ІV рівнів акредитації державної і приватної форм власності.
В тому числі – на кафедрі мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, кафедрі філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; на кафедрі перекладу та філології університету Короля Данила; фахових кафедрах Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: німецької філології; іноземних мов та країнознавства; іноземних мов; іноземних мов і перекладу.