Угринюк Ростислав Ваcильович / Rostyslav Ugryniuk

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 7.11.1979

Посада. З 31.05.2011 доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук зі спеціальності германські мови (ДК №068175). Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 31 травня 2011 року (протокол №75-06/5)

Вчене звання – Рішенням Атестаційної колегії від 4 липня 2013 (протокол №6/02-Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології (12ДЦ №035602) 

Викладаю такі дисципліни: Історія німецької мови, основна іноземна мова (2 курс), друга іноземна мова (3 курс).

Освіта:

З 1997 по 2002 роки навчався в Прикарпатському університеті на факультеті романо-германської філології (форма навчання – денна). Університет закінчив з дипломом з відзнакою, здобув ступінь магістра. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (німецька)» та здобув кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та зарубіжної літератури.

З 1.11.2006 по 31.10.200 навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

В 2011 році  – захистив кандидатську дисертацію на тему «Лексичні та фразеологічні одиниці сучасної німецької мови на позначення інтелектуальних здібностей людини (квантитативно-польовий підхід)» в Львівському національному університеті ім. І. Франка (спеціалізована вчена рада К 35.051.15).

Стажування.

Проходив наукове стажування  в Мюнхенському університеті (LudwigMaximiliansUniversität) у 2002, 2004, 2008 рр.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

сертифікат, «Ключові проблеми германського та романського мовознавства»,

2014 р.)

Професійний довід

З 1.09.2002 по 31.08.2004 працював вчителем німецької мови в природничо-математичному ліцеї м. Івано-Франківська.

З 1.03.2003 по 30.06.2004 працював сумісником факультету романо-германської філології Прикарпатського університету.

З 1.09.2004 по 31.10.2006 асистент кафедри німецької та французької філології філологічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 1.11.2009 по 30.05.2011 асистент кафедри німецької філології ПНУ.

З 31.05.2011 доцент кафедри німецької філології ПНУ.

Наукові інтереси.

Загальна кількість публікацій – 31.

Досліджую проблеми лексикології, фразеології та лексикографії, зокрема лексико-фразеологічні парадигми (ЛФП): парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні характеристики ЛФП.  Особлива увага приділяється апроксимативно-статистичним підрахункам з метою визначення кількісних характеристик досліджуваних мовних одиниць.

Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови.

Опонент кандидатської дисертації Аджабі Я. «Уживання арабізмів німецькою мовною особистістю». 28.10.2016. Спеціалізована вчена рада К 35.051.15 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опонент кандидатської дисертації Коропатніцької Т.П. „Порівняльні структури з маркерами WIE ТА ALS у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти“. 1.07.2019. Спеціалізована вчена рада Д 76.051.07 Чернівецького національного університету Ю.Федьковича

Участь у наукових конференціях

ELLIC. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2013-2017

Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства (2011-2017)

XXVI Конгрес Асоціації українських германістів (2019)

Керівництво науковою роботою студентів, аспірантів.

Керую магістерськими роботами студентів з 2013 року.

Володіння мовами. Німецька, англійська.

Угринюк Р.В. Епідигматичні характеристики ключових прикметників на позначення інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі публіцистичних текстів) // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – №55. – С. 206–209.
Угринюк Р.В. Структура інтелекту у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць) // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – 2013. – Вип. 34. – С. 246–248.
Угринюк Р.В. Німецька фразеологія у мові, мовленні та мовній діяльності: системно-квантитативні аспекти. Монографія / О.Д. Огуй, А.І. Гоян, Н.П. Тимощук, Р.В. Угринюк, С.С. Шкварчук. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – 352 с.
Угринюк Р.В. Опис фразеолексичного поля «інтелект» за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у т.ч. і фразеологічних одиниць) / Р.В. Угринюк, В.М. Угринюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 114–119.
Угринюк Р.В. Основні ознаки концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу / В.М. Угринюк, Р.В. Угринюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – №4 (305) . – С. 95–99.
Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – №3 (352) . – С. 68–72.
Угринюк Р. Принцип створення польової лексико-фразеологічної моделі // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 150–153.
Ugryniuk R. The main features of the concept of POLITENESS in the German linguistic world-image. – // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Series of Social and Human Sciences, Philology. – Ivano-Frankivsk, 2016. – Vol. 3, №4. – p. 42–46.
Uhryniuk R. Hauptmerkmale des Konzepts SAUBERKEIT im deutschen Welt-Sprach-Bild // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: Interdisziplinär, Interkulturell, International: Thesenband 27.September – 28. September 2019. – Ivano-Frankivsk, 2019. – S.155-156

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: rostyslav.uhryniuk@pnu.edu.ua

Proffessional Career

since March 2011  Associate Professor of German Philology Department, at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Scientific interests

Research of problems of lexicology, phraseology and lexicography 

Education

March 2011   Doctorate (Dr. phil.) at the University of Lviv (Ukraine) 

2008    Research grant from the Hanns-Seidel Foundation in Munich (LMU)

October–December 2004  three-month-long research grant from the Hanns-Seidel Foundation in Munich (LMU)

October–December 2002  three-month-long research grant from the Hanns-Seidel Foundation in Munich (LMU)

2002 Magister Artium (Master’s degree) in German philology

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: rostyslav.uhryniuk@pnu.edu.ua