Бойчук Надія Василівна / Nadiia Boichuk

асистент

кафедри німецької 

філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-6555-0404

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

асистент кафедри німецької філології

Дата народження: 1 липня 1982 р.

Посада: асистент

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Дисципліни, які викладає: Вступ до другої іноземної мови, друга іноземна

мова, третя іноземна мова.

Освіта (вища):

1999-2004 рр. – студентка Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника, спеціальність – «Німецька мова і література», отримала диплом магістра здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов, та зарубіжної літератури;

Стажування:

17.06.2018- – GLS Sprachschule. Berlin.

27.06.2018 р.

Професійний досвід:

2004-2007  -. Старший лаборант кафедри німецької філології

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2007-2019  – асистент кафедри німецької філології

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

12.03. 2017 30.05.2018

Вчитель німецької мови в ЗОНІ №5 з

поглибленим вивченням німецької мови.

Наукові інтереси: проблеми синонімів в терміносиcтемах   в сучасній

німецькій мові. Методика викладання іноземних, мов, зокрема сучасні технології в процесі вивчення іноземних мов. Психолінгвістичні та психосоматичні аспекти при оволодіння іноземною мовою. Комунікативний бар’єр та методи його подолання.

Участь у наукових конференціях:

Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Міжнародна наукова конференція. ЕІХІК 2016. – Івано- Франківськ.

Керівництво науковою роботою студентів

Володіння мовами: українська, німецька, англійська, російська

1. Бойчук Н.В. The contrastive analysis of the distinguished types of synonyms of the German and Ukrainian botanic nomenclature. //Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі. (21 березня 2014року) .-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014.- 400с.- С. 85-87
2. Бойчук Н.В. Лексико-семантичні варіанти повних синонімів ботанічної номенклатури.// Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства та міжкультурної комунікації: Матеріали II Міжнародної наукової конференції. ЕLLІС 2015.- Івано-Франківськ.2015.- С14-17.
3. Бойчук Н.В. Аналіз дистинктивно-семантичних синонімів в ботанічній номенклатурі в німецькій та українській мовах.// Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: Матеріали III Міжнародної наукової конференції. ELLIK 2016. – Івано-Франківськ: ТОВ « ВГЦ «Просвіта» 2016.- 485с.- 17-20.
4. Методичний посібник з німецької мови для студентів 2-3 курсів спеціальності німецька та англійська мови факультету іноземних мов « FIT FÜR DEUTSCH» (Texte zum Lesen undHörverstehen/Бойчук H.B., Корольова H.O., 2016 – 120c.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: nadiia.boichuk@pnu.edu.ua

The Date of birth 1.07. 1982.

The year of graduation of the Vasyl Stefanyk  Precarpathian University  – 2004.

Scientific degree –  master’s degree.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: nadiia.boichuk@pnu.edu.ua