Грималюк Анна Миколаївна / Anna Hrymaliuk

асистент

кафедри німецької філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-5440-8760

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 29 липня 1988 р.

Посада: асистент

Науковий ступінь: –

Вчене звання: –

Дисципліни, які викладає: Вступ до другої іноземної мови (німецька), друга іноземна мова (німецька), третя іноземна мова (німецька).

Освіта: 2005 – 2010 рр. – студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (німецька)»

20012 р. – закінчила магістратуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (німецька)»

Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач німецької, англійської мов та зарубіжної літератури.

Перебування в аспірантурі: з 2013 року, з 2017 року до 24.09.2020– перебувала в академвідпустці по догляду за дитиною, 2020 р. – закінчення навчання у відділенні аспірантури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Професійний досвід: 2014-2021 р.р. – вчитель німецької мови в Ліцеї імені Івана Франка №12

з 2020 – теперішній час – асистент кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Наукові інтереси: фразеологія, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Участь у наукових конференціях: ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» 23-24 квітня 2015р., м. Острог

ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи» 5-6 травня 2016р., м. Чернівці

Володіння мовами: українська, німецька, англійська, російська.

Грималюк А. М. До проблеми актуальності позитивно конотативного аспекту семантики німецьких фразеологізмів у пресі ХХІ століття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. Вип. 52. 2015. С. 79–82.

Грималюк А. М. Експліцитна, імпліцитна та релятивна конотації у німецькій фразеології. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. Вип. 11-12, Ч. 1. 2016. С. 160–164.

Грималюк А. М. Імпліцитне вираження конотації у німецьких фразеологізмах на позначення невербальних проявів емоцій. KELM. № 3 (15). 2016. С. 87-98

Грималюк А. М. Експліцитне та імпліцитне вираження конотації в цілісних ідіомах із кольоровими культурними символами (на матеріалі публіцистичних текстів німецькомовної преси). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І.Вернадського. Серія: Філологічна. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 4. 2020. С. 27-32.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: anna.hrymaliuk@pnu.edu.ua

Born: 29.07.1988

Citizenship: Ukrainian

Education:
2005-2010 – student of the Foreign Languages Faculty at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

2011- 20212 – master-study at the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

2012 – Master of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Qualification – “Philologist, Instructor of the German Language and Literature, English Language and Literature and Foreign Literature”

Employment:
German Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
German Instructor, 2020 – present

Research Interests: Phraseology, Cognitive Linguistics, Methods of Foreign Language Teaching.

Teaching: Practical Course of German for the 3rd and 2ndyear students

Languages: Ukrainian, German, English, Russian.

Contacts:
Shevchenko-street, 57 / 202
76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine
Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: anna.hrymaliuk@pnu.edu.ua