Маруневич Божена Михайлівна / Bozhena Marunevych

доцент

кафедри німецької  філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-9157-5146

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 01 листопада 1952

Посада

Доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук. Диплом КН №010253 від 5 березня 1996р. (протокол №1)

Вчене звання

Доцент кафедри німецької філології. Атестат 02ДЦ №013146 від 19 жовтня 2006 р. (протокол №3/01-Д)

Навчальні дисципліни:

Методика викладання основної іноземної мови, Методика навчання основної іноземної мови, Основна іноземна мова

Освіта, навчання

1970- 1975 Чернівецький державний університет. Германо-Романські мови та літератури . Філолог викладач німецької мови. Диплом з відзнакою Б-I №584070  від 21.06.1975р.

1991-1994 –  аспірантура Київського державного лінгвістичного університету

1996 – захистила у Спеціалізованій Вченій Раді Київського державного лінгвістичного університету дисертацію «Методика навчання лексико-граматичного матеріалу німецької мови в умовах штучного білінгвізму (початковий етап навчання)» на здобуття  наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 10.00.02  – «Методика навчання іноземних мов».

Стажування

2011 – місячне стажування у Віденському університеті (Австрія) як

стипендіат Австрійської академічної служби обмінів (ÖAAD).

16.05.2018 – 27.06.2018 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Професійний досвід

1977-1987 лаборант кафедри іноземних мов Прикарпатського педагогічного інституту.

1987 – 1997 асистент кафедри німецької філології Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника

З 1997 –  доцент кафедри німецької філології ДВНЗ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Виконання обов”язків Гаранта освітньої програми “014. Середня освіта. Спеціалізації 014.02  Мова і література (німецька)”, яка акредитована у 2020 році.

Наукові інтереси:

Методика навчання іноземних мов

Загальна кількість публікацій 45, з  них 27 – статті та тези у наукових журналах та збірниках і 18 навчально-методичних посібників.

Участь у наукових конференціях:

ELLIC. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2013-2017.

Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики (21-22 березня 2019)».

Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів 2019р. Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”.

Володіння мовами

Українська – рідна, російська, німецька – вільно.

1. Deutsch für Fortgeschrittene. Тематичний навчально-методичний посібник для студентів 4-5 курсів англійського відділення факультету іноземних мов / Ю.М. Капак, Б.М. Маруневич, Г.М. Шацька, М.Р. Ткачівська, О.І. Власова. – Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 386 с.
2. Використання двомовних вправ у навчанні німецької мови як спеціальності для формування іншомовної комунікативної компетенції. – Освітні інновації : філософія, педагогіка, психологая: Матеріали Міжнародної наукова-практичної конференції., 3 грудня 2014 року у 4 частинах. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» 2014, – Ч.ІІ. – с.86-90.
3. Використання двомовних вправ у навчанні німецької мови як спеціальності для формування іншомовної комунікативної компетенції. – Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавствр\\\\а і між культурної комунікації (ELLIC 2015): МАТЕРІАЛИ іі Міжнародної наукової конференції/ відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ; вид. Кушнір Г.М., 2015 – с. 379-382
4. Урахування міжмовної інтерференції у процесі формування мовної компетенції у студентів мовних вузів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації; матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т. Билиця, О.Я. Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.: ТОВ «ВГЦ «Просвіта»,(ELLIC 2016),- С 438- 442.
5. Маруневич Б.М. Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції// Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвуз.зб.наук.праць Дрогобицького педагогічного університету ім.. Івана Франка.- Дрогобич: Вид.дім. «Гельветика», 2018.- Випуск 19. Том 2.- с.160-165.
6. Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції// Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвуз.зб.наук.праць Дрогобицького педагогічного університету ім.. Івана Франка.- Дрогобич: Вид.дім. «Гельветика», 2018.- Випуск 19. Том 2.- с.160-165.
7. СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ШТУЧНОГО СУБОРДИНАТИВНОГО БІЛІНГВІЗМУ DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.48.1.24-27 Специфіка навчання німецької мови як спеціальності в умовах штучного субординативного білінгвізму Міжнародної науково-практичної конференції «ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ» 2019 с.198-201
8. Interferenzerscheinungen biem Deutscherwerb Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.
9. Формування іншомовної комунікативної компетенції в умовах штучного субординативного білінгвізму.//Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік. ДВНЗ” Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “, 6-8 квітня 2020, м.Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат.нац. ун-т ім.В.Стефаника, 2020.С.305-307.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: bozhena.marunevych@pnu.edu.ua

Date of birth: 1952

Date of University graduation: 1975

Science degree, year of conferment: 2006

Date of postgraduate degree course:  1991-1994

The theme of thesis: “Methods of studying of lexical grammatical aspect of German as a specialty in the conditions of artificial bilinguism”

SCIENTIFIC INTERSTS:

Experimental investigation of interlingual interference on the basis of verb managing of German and Ukrainian (The associative language test has been done; the article for publication has been written)

The member of the scientific methodical board of the Foreign Languages Department

Participation in International Academic Conferences

BASIC PUBLICATIONS:

1-12

EDUCATIONAL DISCIPLINES:

–         Methods of Foreign Language Teaching (German) (4 year);

–         First Foreign Language (German) ( 3 year);

–         Practical Grammar (3 year);

–         Second Foreign Language (5 years, specialty “Language and Literature (German, French)”)

–         Supervision of the teaching assistance at schools (students of the Faculty of German Philology; 4 – year)

EDUCATIONAL WORK:

Academic teacher (G-31).

Participation in educational events of the Faculty of German Philology and the Foreign Languages Department

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: bozhena.marunevych@pnu.edu.ua