Павлишинець Олена Олегівна / Olena Pavlyshynets

старший викладач

кафедри німецької філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-6368-6535

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження  19.04.1983 р.

Посада старший викладач

Науковий ступінь —

Вчене звання —

Дисципліни, які викладає:

Основна іноземна мова (німецька),

Практична граматика,

Практична фонетика,

Друга іноземна мова (німецька),

Методика навчання основної іноземної мови,

Міжнародні іспити з німецької мови,

Міжнародні іспити з німецької мови. Test DaF,

Практика перекладу основної іноземної мови,

Практика перекладу другої іноземної мови,

Технології викладання фахових дисциплін.

Освіта

Рік закінчення ВНЗ:

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2005 рік, філолог, викладач німецької мови та літератури, англійської мови та літератури;

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», навчання в магістратурі – 2006 рік, філолог, викладач німецької мови та літератури, англійської мови та літератури, зарубіжної літератури.

Перебування в аспірантурі:

з 2007 року, з 2009 року до 08.06.2012 року – перебувала в академвідпустці по догляду за дитиною, закінчення аспірантури – 2014 р. Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови.

Стажування, тренінги, вебінари

11.04.2018 р. до 29.05.2018 р. «Методологічні та методичні засади розвитку навичок перекладу на заняттях німецької мови» при кафедрі філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з

13.01.2020р. до 10.05.2020р. – стажування від Інституту ім. Гете (Goethe-Institut Ukraine): Online-Fortbildungskurs dll 2 – Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? Загальний обсяг – 90 год.

18 травня 2020 р. – сертифікаційний іспит SDL Trados Studio 2019 für Übersetzer – Erste Schritte.

21.04.2020 р. – вебінар видавництва Hueber: Schmeckt das OnlineLernen den Synapsen?“ п. д-р Маріон Грейн від видавництва Hueber.

6.05.2020 р. – вебінар видавництва Klett: Guter Fremdsprachenunterricht: wie sieht das bei mir aus“- DLL-Webinar-Reihe für Lehrer*innen und Fortbildner*innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache.

13.05.2020 р. – вебінар Online unterrichten mit dem Goethe Institutвід Goethe Institut Ukraine, референтки Світлана Балашова та Єва Корб.

16.06.2020 – вебінар „Deutsch als fremde Sprache“– Darum geht es in DLL3 – DLL-Webinar-Reihe für Lehrer*innen und Fortbildner*innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache.

11.01.2021р. до 21.03.2021р. – стажування від Інституту ім. Гете (Goethe-Institut Ukraine): Online-Fortbildungskurs dll 4 – Aufgaben, Übungen, Interaktion. Загальний обсяг – 90 год.

27.09.2021 – 05.12.2021 – онлайн-стажування за програмою DLL 10 – DaF für Jugendliche. Інститут імені Гете, Київ (заг. обсяг – 90 год.)

19.09.2022 – 27.11.2022 – онлайн-стажування за програмою DLL 6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Інститут імені Гете, Київ (заг. обсяг – 90 год.)

17.10.2022 – 11.12.2022 – міжнародне онлайн-стажування за програмою „Online Tutorieren“ Інститут імені Гете, Берлін (заг. обсяг – 45 год.)

Професійний досвід

Навчання німецької мови у внз як іноземної (рівні А1, А2, В1, В2), усні переклади (супровідний та синхронний) на різну тематику, письмові переклади, в т.ч. документація, наукові публікації, художня література.

2004 – 2006

Програма семінарів «Системна та сімейна терапія», перекладач семінарів (супровідний переклад лекцій та семінарів на тематику психотерапії – 6 п’ятиденних семінарів по 8 год.)

2005 рік, липень – 2006 рік, вересень

ГО «Інститут розвитку міста», редактор-перекладач (переклад документації, науково-публіцистичних статей та праць)

2005 рік – 2021 рік

Кафедра німецької філології Національного університету імені Василя Стефаника, асистент кафедри (викладання німецької мови як основної та другої іноземної).

2005 рік, січень

Інвестиційно-економічний форум «Різдво в Карпатах», синхронний переклад.

2006 рік – теперішній час

Позаштатний перекладач з німецької мови на українську та з української на німецьку при Першій Івано-Франківській міській державній нотаріальній конторі та приватних нотаріальних округах міста Івано-Франківська.

2006

Переклад проектної документації для Tyco-Electronics.

2007 рік – теперішній час

Перекладач ГО «Habsburg-Stiftung» («Фундація Габсбургів») та ініціативної групи «ПанЄвропа – Україна»:

 • Усні переклади візитів Отто фон Габсбурга (2006 рік) та Карла фон Габсбурга (2008 рік, 2010 рік) до України, візитів генерального секретаря організації «Paneuropabewegung Österrreich» Райнгарда Кльочека, переклади переговорів та зустрічей.
 • Письмові переклади: листування з питань організації візитів, переклад програмних документів, переклади для інтернет-ресурсів, переклад установчих документів для ГО «Фундація Габсбургів».

2008 – 2011

ТзОВ «Лікатек-Україна», супровідний переклад ділових зустрічей та переговорів; письмовий переклад установчої документації.

2008 – 2012

Переклад листування з приводу дарування громаді м. Івано-Франківськ Пам’ятника Т. Г. Шевченку авторства Лео Моля.

2010

Переклади проектних заявок для БФ «Карітас-Івано-Франківськ».

2012

Програма семінарів «Когнітивна поведінкова терапія», перекладач семінарів (супровідний переклад лекцій та семінарів на тематику психотерапії – п’ятиденний семінар, 8 год).

2014

Переклади для проекту «Вавилонська бібліотека».

2015-2016

Переклад Codex Civilis pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII (Цивільного кодексу Східної Галичини 1797 року):

Цивільний кодекс Галичини: пер. з нім. Марʼяна Мартинюка, Олени Павлишинець. – Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2017. – 272 с.

(Перекладено за виданням: Bürgerliches Gesetzbuch für Galizien, Erster Theil. Gedruckt bey Joseph Hraschanzky k. k. deutsch und hebräischen Hofdrucker und Buchhändler, 1997).

2016 – теперішній час

ТОВ МАТРО, викладач та перекладач програми професійної освіти в Німеччині для українських студентів.

з 2021 Кафедра німецької філології Національного університету імені Василя Стефаника, асистент кафедри (викладання німецької мови як основної та другої іноземної).

з 2022 року –ТОВ Матро, помічник директора

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: Сфера наукових інтересів: дослідження фразеологічних одиниць сучасної німецької мови, лінгвокультурологія та проблеми міжкультурної комунікації, сучасні проблеми перекладу, методика викладання іноземної мови.

Загальна кількість публікацій: 39 публікацій, з них: 24 наукового характеру та 15 навчально-методичного характеру (навчальних посібників), а також переклад Цивільного кодексу; в тому числі за останні 5 років опубліковано 21 праця.

Членство у громадських організаціях: Асоціація українських германістів, ГО ПанЄвропа Україна, ГО Фундація Габсбургів.

Участь у наукових конференціях:

 1. XV Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів і VIII Українсько-баварського конгресу германістів «Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку», Тернопіль, 24-25 жовтня 2008 року.
 2. Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. Друга Міжнародна наукова конференція, Тернопіль, ТНЕУ, 24-25 квітня 2008 року.
 3. Міжнародна науково-практична конференція 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», Остріг, 2010 р.
 4. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013)”.
 5. ХХІ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів (31 жовтня – 1 листопада 2014 р.), м. Львів.
 6. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015)”.
 7. ІІІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016)”.
 8. Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.), Львів, 2016.
 9. ІV Міжнародна наукова конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017)”.
 10. Науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук». – Одеса, 2018.
 11. Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2019 р.) – Івано-Франківськ XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international“, Iwano-Frankiwsk, 2019.
 12. Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів (25-26 вересня 2020 р.) – Львів. XXVIІ. UDGV-Tagung “Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis“, Lwiw, 2020.
 13. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” (01 жовтня 2020 р.) – ELLIC 2020, Івано-Франківськ, 2020.
 14. Міжнародний Онлайн-Конгрес з німецької мови Digitalkongress20: Wissen und Lernen im digitalen Zeitalter (Goethe Institut) (10 жовтня 2020) (6 год.).
 15. XXIХ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Долаємо кордони разом з німецькою мовою» (23 вересня 2022 р.).

Володіння мовами: українська, німецька, англійська.

1. Переклад архісемантизованих фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом семантики. // Матеріали XV Міжнародної науово-практичної конференції Асоціації українських германістів і VIII Українсько-баварського конгресу германістів «Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку», Тернопіль, 24-25 жовтня 2008 року ⁄ За ред.: Б.І. Гінки, І.Я. Яцюка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – 200с. ⁄ С. 163-164.
2. Критерії відмежування унікального компонентa та виокремлення його нових класів.
3. Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. // Тези доповідей другої Міжнародної наукової конференції, Тернопіль, ТНЕУ, 24-25 квітня 2008 року. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф», 2008. – 334с. ⁄ С. 33-36.
4. Вираження національного-культурного компоненту семантики архісемантизованих фразеологічних одиниць сучасної німецької мови. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №29. – 327с. ⁄ С.114-119.
5. Архісемантикон у структурі фразеологічних одиниць з погляду когнітивної лінгвістики. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. ІІІ (103). – 304с. ⁄ С. 132-138. (у співавторстві з О.Я. Остаповичем)
6. Унікальний компонент у структурі фразеологічних одиниць сучасної німецької мови. Структурно-семантична типологія. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. V (117). – 318с. ⁄ С. 151-155.
7. Актуалізація національно-культурного компонента семантики фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 320с. / С.146-150.
8. Ономастичні одиниці у складі архісемантизованих фразеологічних одиниць сучасної німецької мови. // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 14. – 2010. – 540с. / С. 41-47.
9. Архісемантикон у структурі фразеологічних одиниць. Традиційний підхід та погляд когнітивної лінгвістики. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Серія Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2010.
10. Archisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus Sicht kognitiver Linguistik. // Фразеология в многоязычном обществе / сборник статей международной фразеологической конференции «». В 2-х томах. – Казань: Татарское республиканское издательство «ХЭТЕР», 2013. – 1т. – С. 220-229. (у співавторстві з О.Я. Остаповичем)
11. Unikale Komponenten, Archisemantika oder phraseologisch-gebundene Formative. zum Problem der Definition. // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013)”. – С. 94-98.
12. Klassen von phraseologisch gebundenen Formativen im modernen Deutsch. // Молода германістика України між традицією та новаторством = Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (31 жовтня – 1 листопада 2014 р.). – Львів: ПАІС, 2014. – 68с. – С. 48 – 51.
13. Когнітивна лінгвістика і фразеологія: точки перетину. // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015)”. – С. 176 – 179.
14. Structural-semantic characteristics of modern german phraseologisms with the phraseologically linked formative. // Науковий вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: http://jpnu.pu.if.ua. – Vol. 2, No. 2-3 (2015), 56-62.
15. Подолання термінологічного хаосу в галузі фразеології як науково-методологічна проблема. // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016)”. – С. 206 – 215.
16. Onomastische Einheiten antiker Herkunft als phraseologisch gebundene Formative. Korpusanalyse. // Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.) – Львів : ПАІС, 2016. – С. 120-123.
17. Ономастичні одиниці античного походження як фразеологічно пов’язані формативи. Корпусний аналіз. // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017)”. – С. 58-62.
18. Топоніми-історизми як фразеологічно пов’язаний форматив. Лінгвокультурологічний вимір семантики. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Остріг, 2018. – 12с.
19. Топоніми-історизми як фразеологічно пов’язаний форматив. Текстова інтерпретація. // Матеріали науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук». – Одеса, 2018. – 5с.
20. Ethnostereotype als Grund der phraseologischen Gebundenheit von Ethnonymen. // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 114-116.
21. Семантичні особливості фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з фразеологічно пов’язаним формативом етнонімом. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» №42/2019. – Одеса, 2019. – 10 с.
22. Die Wochenplanarbeit Als Ein Instrument Der Förderung Des Selbstständigen Sprachenlernens. // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2020): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 01 жовтня 2020 р. / відп. за випуск Я. В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. ІваноФранківськ, 2020. 254 с. – С. 40-43. (у співавторстві з Петришак Б.Я.)
23. Павлишинець О.О. Етностереотипи як причина фразеологічної пов’язаності етнонімів. // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докто-рантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с. – С. 311-312.

Pawlyschynez O., Petryschak B. Erfahrung der Projekt-Arbeit an einem literarischen Werk im Rahmen des DLL-Programms // Матеріали XXIХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Долаємо кордони разом з німецькою мовою» (23 вересня 2022 р.).

Павлишинець О., Петришак Б. Сучасний досвід навчання німецької мови на основі програм підвищення кваліфікації Goethe Institut DLL. Current Problems of Harmonization of Personality Development in the Modern Educational Space: Monograph. Opole: Publishing House WSZiA. 2021. P.130-137.

Навчально-методичні публікації:
1. Венгринович А.А., Павлишинець О.О., Петришак Б.Я., Турко Н.В. Мір’ям Пресслєр. «Гіркий шоколад». Книга для читання німецькою мовою для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2009. – 144 с.
2. Малашевська І.Я., Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Aspekte 1. Wortschatz und Übungen. Додаток до підручника „Aspekte. Mittelstufe Deutsch“ von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag з курсу «Основна іноземна мова» для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2010. – 224 с.
3. Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Вступний курс німецької мови. Посібник для студентів факультетів іноземних мов (початковий рівень). – Івано-Франківськ, 2013. – 90 с.
4. Pavlyshynets O., Petryshak B. Vom Laut zum Buchstaben. Handbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 40S.
5. Malaschewska I., Pawlyschynez O., Petryschak B. Übungstexte als Hilfsmittel im Hochschulunterricht. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte B1“ von StudentInnen geschaffen und von DozentInnen geprüft. – Iwano-Frankiwsk, 2016. – 70S.
6. Павлишинець О., Петришак Б. Збірник контрольних робіт з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. Книга для викладача. Додаток до підручника «Практический курс немецкого языка. Для начинающих» под ред. В. Завьяловой, Л. Ильиной. – Івано-Франківськ, 2017. – 95 с.
7. Malaschewska I., Pawlyschynez O., Petryschak B. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte B1“ von StudentInnen geschaffen und von DozentInnen geprüft. – Iwano-Frankiwsk, 2017. – 70S.
8. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Посібник для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 280 с.
9. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Збірник вправ для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 135 с.
10. Pavlyshynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.
11. Pavlyshynets O., Petryshak B. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.
12. Павлишинець О., Петришак Б. Ja, gerne! Wortschatz zum Lehrwerk. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „Ja, gerne! Deutsch im Tourismus“ – Івано-Франківськ, 2019. – 95 с.
13. Pavlyschynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. (Друге видання, виправлене та доповнене). – Ivano-Frankivsk, 2019. – 240 S.
14. Павлишинець О., Петришак Б. Wortschatz, grammatische Erläuterungen und schriftliche Aufgaben zum Lehrwerk DaF kompakt neu A1. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „DaF kompakt neu A1-B1“ – Івано-Франківськ, 2020. – 80 с.

15. Павлишинець О. Петришак Б. Was steht heute in der Zeitung? Referieren eines Zeitungsartikels. Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2022. – 90с.

Переклади:
Цивільний кодекс Галичини: пер. з нім. Марʼяна Мартинюка, Олени Павлишинець. – Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2017. – 272 с.
(Перекладено за виданням: Bürgerliches Gesetzbuch für Galizien, Erster Theil. Gedruckt bey Joseph Hraschanzky k. k. deutsch und hebräischen Hofdrucker und Buchhändler, 1997).

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: olena.pavlyshynets@pnu.edu.ua

Born: 19 April 1983 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Education:

2000-2005 – student of the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

2005-2006 – master-study at the Faculty of Romance-Germanic Philology at VasylStefanykPrecarpathianUniversity, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

Master of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 2006, Qualification – “Philologist, Instructor of the German Language and Literature, English Language and Literature and Foreign Literature”

Employment:

German Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk recarpathian National University

German Instructor, September 2005 – present

Research Interests:

Cognitive Linguistics, Intercultural Communication, Phraseology, Country Studies, Linguistic Country Studies, Methods of Foreign Language Teaching, Distant Studies

Teaching:

Courses at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University:

– Practical Course of German for the 1st year students

– Practical Grammar

– Practical Phonetics

– Practical Course of German for the 3rd and 2ndyear students

– International Examinations in German

– International Examinations in German. Test DaF

– Translation Practice in German as the First Foreign Language (Master Program)

– Translation Practice in German as the Second Foreign Language (Master Program)

– Methods of Foreign Language Teaching

Languages: Ukrainian (native), German (fluent, C1), Russian (fluent), English (B2), French (A1).  

Computer Skills: Good knowledge of Microsoft Office programs

Publications: The number of published works – 37, including 23 articles, 14 manuals.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: olena.pavlyshynets@pnu.edu.ua