Петришак Богдана Ярославівна / Bohdana Petryshak

старший викладач

кафедри німецької філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-5154-2403

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 18 серпня 1974 р.
Посада: старший викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Дисципліни, які викладає:
Основна іноземна мова (німецька);
Практична граматика;
Вступний фонетично-корективний курс ОІМ (німецька);
Вступний фонетично-корективний курс ДІМ (німецька);
Друга іноземна мова;
Методика навчання основної іноземної мови (німецька).

Освіта (вища):
1991-1996 рр. – студентка Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, спеціальність – іноземні мови, отримала диплом спеціаліста з відзнакою, здобула кваліфікацію філолога-германіста, викладача німецької та англійської мов;
1997-1998 рр. – студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність – «Німецька мова і література», отримала диплом магістра з відзнакою, здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури.

Стажування, тренінги, вебінари:
01.10.2014- 18.12.2014 р. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інститут післядипломної освіти (заг. обсяг – 180 год., 6 кредитів ЄКТС);

11.04.2018- 25.05.2018 р. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра філології та перекладу (заг. обсяг – 180 год., 6 кредитів ЄКТС);

13.01.2020 – 10.05.2020 – онлайн-стажування за програмою DLL 2 – Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? Інститут імені Гете, Київ (заг. обсяг – 90 год., 3 кредити ЄКТС);

11.01.2021 – 24.03.2021 – онлайн-стажування за програмою DLL 4 – Aufgaben, Übungen, Interaktion. Інститут імені Гете, Київ (заг. обсяг – 90 год., 3 кредити ЄКТС)

27.09.2021 – 05.12.2021 – онлайн-стажування за програмою DLL 10 – DaF für Jugendliche. Інститут імені Гете, Київ (заг. обсяг – 90 год., 3 кредити ЄКТС)

21.04.2020 – вебінар видавництва Hueber „Schmeckt das Online-lernen den Synapsen?“

05.05.2020 – вебінар «Як провести сесію онлайн?»

06.05.2020 – вебінар видавництва Klett „Guter Fremdsprachenunterricht – Wie sieht das bei mir aus?“ – DLL-Webinar-Reihe für Lehrer*innen und Fortbildner*innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache

13.05.2020 – вебінар „Online unterrichten mit dem Goethe-Institut“

16.06.2020 – вебінар видавництва Klett „Deutsch als fremde Sprache“– Darum geht es in DLL3 – DLL-Webinar-Reihe für Lehrer*innen und Fortbildner*innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache

04.02.2021, 11.02.2021, 18.02.2021 – вебінари видавництва Hueber „Reihe 3 plus 1: Hilfe, meine Lernenden sind so verschieden; Binnendifferenzierung im Online-Unterricht; Binnendifferenzierung und Lehrwerke“

01.04.2021, 19.04.2021 – вебінари видавництва Hueber „Хто знає граматику – той говорить краще?“, „Підготовка до іспитів Fit in Deutsch A1 та Fit in Deutsch A2 онлайн з Hueber“

07.10.2021 – вебінар видавництва Klett „Die vier Fertigkeiten im virtuellen Unterricht“

12.11.2021 – DLL-Barcamp 2021 für Hochschulkooperationen des Goethe-Instituts Ukraine

19.09.2022 – 27.11.2022 – онлайн-стажування за програмою DLL 6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Інститут імені Гете, Київ (заг. обсяг – 90 год.)

17.10.2022 – 11.12.2022 – міжнародне онлайн-стажування за програмою „Online Tutorieren“ Інститут імені Гете, Берлін (заг. обсяг – 45 год.)

27.02.2023 – 9.04.2023 – «Методологічні та методичні засади розвитку навичок перекладу на заняттях німецької мови», кафедра мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, (180 годин – 6 кредитів ЄКТС)

05.05.2023 – 08.06.2023 – Міжнародне онлайн-стажування DLL Trainer*Innenschulung Amman 2023 (заг. обсяг – 34 год.)

14.10.2023 – 26.11.2023 – міжнародне онлайн-стажування за програмою „Erfolgreich beim E-Tutoring“ Інститут імені Гете, Україна (заг. обсяг – 40 год.)

15.04.2023 – 08.05.2023 – онлайн-курс для викладачів «Академічна доброчесність», платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus (заг. обсяг – 60 год.)

Професійний досвід:
1995- 2001 рр. – перекладач МПП фірми «Успіх»;
1996- 1999 рр. – вчитель німецької мови Української гімназії №1;
2001-2006 рр. – викладач кафедри гуманітарних та загальноекономічних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського державного економічного університету;

2006 – 2021 р. – асистент кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2021 р. – теперішній час – старший викладач кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси:
проблеми фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові, зокрема проблеми національно-культурної специфіки їх семантики та їх перекладу. Методика викладання іноземних мов, зокрема сучасні технології в процесі вивчення іноземних мов.
Загальна кількість публікацій: 28 публікацій, з них: 12 наукового характеру та 16 навчально-методичного характеру (навчальних посібників).
Членство у громадських організаціях: Асоціація українських германістів.

Участь у наукових конференціях:
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» (Івано- Франківськ, 17 – 18 травня 2019);
XXVI Міжнародна наукова конференція АУТ “Сучасна германістика в пошуку нової ідентичності: міждисциплінарної, міжкультурної, міжнаціональної” (Івано- Франківськ, 27-28 вересня 2019).
XXVІI Міжнародна наукова конференція АУТ “Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика”, (Львів, 25-26 вересня 2020).
V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” – ELLIC 2020 (Івано- Франківськ, – 1 жовтня 2020)
Міжнародний онлайн-конгрес з німецької мови Digitalkongress 20.20: «Wissen und Lernen im digitalen Zeitalter» (Goethe Institut) (10 жовтня 2020, 6 год.)

XXIХ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Долаємо кордони разом з німецькою мовою» (23 вересня 2022 р.)

Digital economy and digital society, 5th International Scientific Conference – April 19-20, 2023 – Katowice, 2023

XXX Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів: UDGV-Tagung „Germanistik in transkultureller Perspektive“. Львів, 29–30 вересня 2023 р.

Barcamp 2023: Aus der Praxis für die Praxis. – FSU Jena, Goethe-Institut, 24.11.2023

Організаційна та виховна робота: виконання обов’язків академнаставника (група Н-11), участь в журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови (ІІІ етап) та в журі Всеукраїнської олімпіади ПНУ з німецької мови, участь в профорієнтаційній роботі.

Володіння мовами: українська, німецька, англійська.

Наукові публікації:
1. Б.Баран Жанрові особливості та фразеологічний склад казок братів Грімм // Збірник статей та доповідей Міжвузівської наук.-метод. конференції, Івано-Франківськ, 15-17 вересня 1997р. – Коломия, 1997. – С.125-127
2. Баран Я.А., Петришак Б.Я. Наступність як один з елементів системи безперервної освіти // Матеріали наук.-метод. конференції, Івано-Франківськ, 14-15 листопада 2002 р. – Київ, 2003. – С. 13-16.
3. Остапович О. Я., Петришак Б. Я. Системно-рівневі відношення фразеологізмів у лінгвістичній концепції Ярослава Барана. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 20 (59). – № 6. – Филология. – Сімферополь,2007. – С. 31-35.
4. Петришак Б.Я. Реалізація стилістичних потенцій фразеологізмів внаслідок зміни їх компонентного складу // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 20 (59). – № 6. – Филология. – Сімферополь, 2007. – С. 197-201.
5. Петришак Б.Я. Інноваційні підходи в організації процесу навчання іноземних мов // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015. – Івано-Франківськ, 2015. – С.390-393
6. Петришак Б.Я. Процес глобалізації та вивчення іноземних мов// Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2016. – Івано-Франківськ, 2016. – С.446-449
7. Петришак Б.Я. Виховний вплив на студента у контексті сучасних підходів до викладання іноземних мов // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції ELLIC 2017. – Івано-Франківськ, 2017. – С.260-263
8. Petryshak B. Lernvideos als wichtiger Bestandteil des DaF-Unterrichts: Vorteile und Nachteile. // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 120-121.
9. Петришак Б.Я. Використання навчальних відеоматеріалів на заняттях з німецької мови: переваги та недоліки // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – 507 с. – С. 311-312.
10. Petryshak B., Pavlyschynets O. Die Wochenplanarbeit als ein Instrument der Förderung des selbstständigen Sprachenlernens // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” – ELLIC 2020. – Івано-Франківськ, 2020
11. Павлишинець О., Петришак Б. Сучасний досвід навчання німецької мови на основі програм підвищення кваліфікації Goethe Institut DLL. Current Problems of Harmonization of Personality Development in the Modern Educational Space: Monograph. Opole: Publishing House WSZiA. 2021. P.130-137
12. Петришак Б.Я. До проблеми навчання фонетики – цифровий формат // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. – 315 с. – С. 58-60

13. Pawlyschynez O., Petryschak B. Erfahrung der Projekt-Arbeit an einem literarischen Werk im Rahmen des DLL-Programms // Матеріали XXIХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Долаємо кордони разом з німецькою мовою» (23 вересня 2022 р.).

14. Бойчук Н., Павлишинець О., Петришак Б. Структурно-семантичні особливості складних іменників сучасної німецької мови. // Науковий журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук», № 68. – Видавничий дім «Гельветика», 2023 р.

15. Весоловський О.В, Петришак Б.Я. Неологічна лексика в мові німецької реклами. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 63. – 2023 р.

Посібники:
1. Баран Я.А., Петришак Б.Я. Deutsch. Посібник для 10 класу загальноосвітньої школи. Рекомендовано Міністерством освіти України. – Львів: Світ, 2002. – 320 с.
2. Малашевська І.Я., Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Aspekte 1. Wortschatz und Übungen. Додаток до підручника „Aspekte. Mittelstufe Deutsch“ von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag з курсу «Основна іноземна мова» для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2010. – 224 с.
3. Венгринович А.А., Петришак Б.Я., Павлишинець О.О., Турко Н.В. Bitterschokolade. Книга для читання німецькою мовою для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2012. – 144 с.
4. Pawlyschynez O., Petryschak B. Vom Laut zum Buchstaben. Handbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 40 S.
5. Pawlyschynez O., Petryschak B. Grammatik . Morphologie und Syntax des einfachen Satzes. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 200 S.
6. Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Вступний курс німецької мови. Посібник для студентів факультетів іноземних мов (початковий рівень). – Івано-Франківськ, 2013. – 75с.
7. Malaschewska I., Pawlyschynez O., Petryschak B. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte B1“ von StudentInnen geschaffen und von DozentInnen geprüft. – Iwano-Frankiwsk, 2017. – 70S.
8. Павлишинець О., Петришак Б. Збірник контрольних робіт з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. Книга для викладача. Додаток до підручника «Практический курс немецкого языка. Для начинающих» под ред. В. Завьяловой, Л. Ильиной. – Івано-Франківськ, 2017. – 95 с.
9. Malaschewska L, Pawlyschynez O., Petryschak B. Übungstexte als Hilfsmittel im Hochschulunterricht. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte Bl“ von Studentinnen geschaffen und von Dozentinnen geprüft. – Iwano- Frankiwsk, 2016. – 70S. *
10. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Підручник для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 280 с.
11. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Збірник вправ для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 135 с.
12. Pavlyshynets О., Petryshak В. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.
13. Pavlyshynets О., Petryshak В. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.
14. Pavlyschynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. (Друге видання, виправлене та доповнене). – Ivano-Frankivsk, 2019. – 240 S.
15. Павлишинець О., Петришак Б. Ja, gerne! Wortschatz zum Lehrwerk. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „Ja, gerne! Deutsch im Tourismus“ – Івано-Франківськ, 2019. – 95 с.
16. Павлишинець О., Петришак Б. Wortschatz, grammatische Erläuterungen und schriftliche Aufgaben zum Lehrwerk DaF kompakt neu A1. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „DaF kompakt neu A1-B1“ – Івано-Франківськ, 2020. – 80 с.

17. Павлишинець О. Петришак Б. Was steht heute in der Zeitung? Referieren eines Zeitungsartikels. Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2022. – 90с.

18. Монолатій Т., Павлишинець О. Петришак Б. Wie ist es richtig auf Deutsch? Довідник з граматики німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2023. – 280 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: bohdana.petryshak@pnu.edu.ua

Bogdana Petryshak

German Philology Department, Foreign Languages Faculty,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

Personal Data:

Born: 18 August 1974 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Education:

1991-1996 – student of the Foreign Languages Faculty at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

Master of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 1998, Qualification – “Philologist, Instructor of the German Language and Literature”

Employment:

German Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

German Instructor, September 2006-present

Ivano-Frankivsk Institute of Management, Ternopil National Economic University

German Instructor, 1997 – 2006

Ukrainian Gymnasium №1, Ivano-Frankivsk

German Teacher,  1996 – 1998

Research Interests:

Cognitive Linguistics, Intercultural Communication, Methods of Foreign Language Teaching, Distant Studies

Teaching:

Courses at VasylStefanykPrecarpathianNationalUniversity:

– Practical Course of German for the 1rd year students

– Practical Grammar

– Practical Phonetics

– Practical Course of German for the 3rd and 2ndyear students

– Methods of Foreign Language Teaching

Languages: Ukrainian (native), German (fluent, C1), English (A2).

Computer Skills:

Good knowledge of Microsoft Office programs

Scientific and Professional Training:

Department of Philology and Translation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Ivano-Frankivsk, 01.10.2014- 18.12.2014 р. (6 ECTS credits)

Department of Philology and Translation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Ivano-Frankivsk, 11.04.2018- 25.05.2018 р. (6 ECTS credits)

Goethe-Institut, Kyiv: DLL 2 – Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? 13.01.2020 – 10.05.2020 (3 ECTS credits)

Goethe-Institut, Kyiv: DLL 4 – Aufgaben, Übungen, Interaktion. 11.01.2021 – 24.03.2021 (3 ECTS credits)

Goethe-Institut, Kyiv: DLL 10 – DaF für Jugendliche27.09.2021 – 05.12.2021 (3 ECTS credits)

Department of Linguistics, Ivano-Frankivsk National Medical University. Ivano-Frankivsk, 27.02.2023 – 9.04.2023 (6 ECTS credits)

DLL Trainer training, Amman, 05.05.2023 – 08.06.2023 (1 ECTS credits)

Goethe-Institut, Kyiv: Erfolgreich beim E-Tutoring, 14.10.2023 – 26.11.2023 (1,2 ECTS credits)

Publications:

The number of published works – 33, including 15 articles, 18 manuals.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine
Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: bohdana.petryshak@pnu.edu.ua