Ткачук Наталія Олексіївна / Nataliia Tkachuk

доцент

кафедри німецької філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-0668-7953

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 10.11.1972

Освіта:

1989-1994, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, факультет романо-германської філології, спеціальність “Вчитель німецької та англійської мов”, закінчення з дипломом з відзнакою.

Навчання в аспірантурі:

1997-2000, аспірантура з відривом від виробництва за спеціальністю “Германські мови”, Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра німецької філології, науковий керівник доц. Тетяна Миколаївна Струк;

2002-2008, аспірантура без відриву від виробництва, університет ім. Ебергарда Карла м. Тюбінген/ Eberhard-Karl Universität Tübingen (Німеччина), науковий керівник проф. Юрген Пафель (Prof. Jürgen Pafel).

Здобуття наукового ступеня:

жовтень 2008 захист дисертації на здобуття наукового ступеня Dr. phil, університет ім. Ебергарда Карла м. Тюбінген/ Eberhard-Karl Universität Tübingen (Німеччина), оцінка magna cum laude

Тема дисертації:

Zeit ohne Tempus. Zur temporalen Interpretation satzwertiger Infinitive im Deutschen.

лютий 2011, опублікування монографії, присвоєння наукового ступеня Dr.phil.

Професійна діяльність:

1994-1995, старший лаборант, кафедра німецької філології, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника;

1995-1997, асистент, кафедра німецької філології, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника;

2001-2010, викладач німецької мови, відділення освіти для молодих мігрантів, організація BruderhausDiakonie, м. Ройтлінген (Німеччина)

2010-2013, науковий співробітник інституту германістики, університет м. Штуттгарт (Німеччина)

2014-2016, методист з розвитку мовлення, міський відділ освіти та виховання, м. Тюбінген (Німеччина)

2016-2018, викладач німецької мови, освітній центр Німецької академії підготовки кадрів (Deutsche Angestelltenakademie) м. Ройтлінген (Німеччина)

з жовтня 2018, асистент кафедри німецької філології, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника;

Стипендії:

жовтень 2000 – липень 2001, стипендія Німецької академічної служби обміну (Deutscher Akademischer Austauschdienst/ DAAD), наукове стажування при університеті Ебергарда Карла м. Тюбінген (Німеччина)

січень 2002 – квітень 2002, стипендія фонду Ганса Зайделя (Hans-Seidel-Stiftung, Німеччина), наукове стажування при університеті ім. Ебергарда Карла м. Тюбінген (Німеччина)

Волонтерство

2001 – 2018: Українська школа при парафії Української Греко-Католицької церкви Св. Василія Великого у м. Штуттгарт (Німеччина), вчитель школи, організатор свят парафії та школи.

2002 – 2006: Муніципалітет м. Тюбінген (Німеччина), перекладач розмов з українсько- та російськовмовними жителями міста у справах дітей

Наукові інтереси:

– темпоральність в сучасній німецькій мові та інших мовах

  • синтаксис сучасної німецької мови
  • морфологія сучасної німецької мови
  • порівняльна граматика німецької та української мов
  • граматика конструкцій в сучасному мовознавстві
  • методика викладання німецької мови як іноземної (з акцентом на часові конструкії/ форми)

 Участь у наукових конференціях:

1.Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. – 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk.

  1. Міжнародна конференція TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTISES AND CHALENGES, – Iwano-Frankiwsk, 2019.

Навчальні дисципліни:

Основна іноземна мова, Друга іноземна мова.

Володіння мовами: українська, російська, німецька, англійська

1. Іноземна мова в рамках концепції “Євроменеджер”. Надруковано у: “Лінгво- методичні аспекти викладання іноземних мов” – збірник статей та доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 15-17 вересня 1997. Видавничо- поліграфічне товариство «Вік», Коломия 1997, сс. 25-27.
2. Прийменникові групи адвербіального значення як норма реалізації категорії імпліцитної темпоральності в сучасній німецькій мові. Надруковано у: “Семантика мови і тексту”, збірник статей VI Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2000 “Плай”, Івано-Франківськ, 2000 р., сс. 55-59.
3. Tempus, temporale Konstruktion, Zeitreferenz. Надруковано у: Матеріали колоквіуму Інституту германістики та мовознавства університету м. Штуттгарт, Німеччина 2004 р., сс.5-6.
4. Temporale Interpretation von eingebetteten Infnitivkostruktionen. Надруковано у: Матеріали річної конференції Інституту германістики та мовознавства університету м. Штуттгарт, Німеччина, 2007 р., сс. 9-11.
5. Монографія: Zeit ohne Tempus. Zur temporalen Interpretation satzwertiger Infinitive im Deutschen. Надруковано у: Серія “Reihe zur deutschen Grammatik“, том 80, видавництво Stauffenburg Verlag, Tübingen, 2011.
6. Wie viel Tempus verträgt der DaF-Unterricht? Надруковано у: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики”. “НАІР”, Івано-Франківськ, 2019, сс. 285-288.
7. Wann ist Zeit für Tempus? Надруковано у: Збірник тез XXVI конференції Асоціації українських германістів. Івано-Франківськ, 2019 р., сс. 150-151

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: nataliia.tkachuk@pnu.edu.ua

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: nataliia.tkachuk@pnu.edu.ua