Весоловський Олег Васильович / Oleh Vesolovskyi

асистент

кафедри німецької  філології

Google Scholar

ORCID ID

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 09.01.1978

Посада: асистент

Науковий ступінь –

Вчене звання –

Дисципліни: практичний курс основної, другої та третьої іноземної мови, практична граматика

Освітa: повна вища за спеціальністю «Німецька мова і література», філолог, викладач німецької мови та літератури, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Стажування:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра філології та перекладу, 11.04.2018 – 29.05.2018.

Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра мовознавства, 27.02.2023 – 09.04.2023 (180 год – 6 кредитів ЄКТС)

Професійний довід:

01.09.2000 – вчитель німецької мови (Українська Гімназія №1 м. Івано-Франківськ)
з 01.09.2001 – асистент кафедри німецької філології

Наукові інтереси:

Проблеми фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові, зокрема національно-культурний компонент в семантиці фразеологічних утворень

Лексико-семантичні та граматичні особливості перекладу.

Особливості та перспективи машинного перекладу.

Використання сучасних технологій у процесі вивчення іноземної мови (в т. ч. дистанційного).

Виконує обов’язки керівника дистанційного навчання по кафедрі німецької філології та відповідальний за веб-сторінку кафедри німецької філології.

Володіння мовами – рідна: українська; німецька, англійська, російська

Наукові публікації:

Статті (в журналах Scopus, Web of Science):

V.Herman, O.Vesolovskyi, I.Pysmenna, A.Kolodyazhna, R.Mnozhynska
DISTANCE EDUCATION: AN ADAPTIVE APPROACH TO LEARNING IN THE AGE OF INFORMATION AND KNOWLEDGE, 2024. Conhecimento & Diversidade №16(41). 492-506.
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/11521

Статті (в журналах категорії «Б»):

1. Гвоздяк О. М., Весоловський О.В. Лексико-граматичні засоби вираження категорій виду у німецькій мові. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 2024. № 2(35/74). С. 100-104.
DOI: https://doi.org/10.32782/2710-4656/2024.2.1/18

2. Весоловський О.В., Петришак Б.Я. Лексичне відображення гендерного компонента в німецькій фразеології. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 2024. № 1(208). С. 67-71.
DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-8

3. Весоловський О.В, Петришак Б.Я. Неологічна лексика в мові німецької реклами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія, 2023. № 63. C. 11-13.
DOI: https://doi.org/10.32782/2409-1154.2023.63.2

4. Осіпчук Н.В., Весоловський О.В. Лексико-семантичні помилки у процесі перекладу. Вісник освіти і науки. Філологія. К.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2023. № 11(17). С. 289-299.
DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-289-298

5. Весоловський О.В, Павлишинець О.О. Функціонування фразеологізмів з соматичним компонентом у німецькій мові. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, 2023. № 4(9). С. 5-9.
DOI: https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.4.1

6. Кабаченко І.Л., Весоловський О.В. Інтерференція як джерело перекладацьких помилок у процесі перекладу з німецької мови на українську. Вісник освіти і науки. Філологія. К.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2023. № 12(18). С. 115-124.
DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-115-124

Навчально-методичні посібники:
1). Весоловський О.В., Малашевська І.Я., Остапович О.Я., Шацька Г.М. «Збірник диктантів із фонетичними завданнями» – навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ: Видавництво «Гостинець», 2003. – 61 с.
2). Весоловський О.В., Малашевська І.Я., Остапович О.Я., Шацька Г.М. «Супровідний лексичний матеріал до відеофільмів німецькою мовою». – методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ: Видавництво «Гостинець», 2003. – 54 с.
3). Весоловський О.В., Власова О.І., Шацька Г.М. «Lesetexte mit Aufgaben». – Lehrbuch für die Biologiestudenten der naturwissenschaftlichen Fakultäten. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2004. – 40 с.
4). Весоловський О.В., Власова О.І., Шацька Г.М. «Lesetexte mit Aufgaben». – Lehrbuch für die Biologiestudenten der naturwissenschaftlichen Fakultäten (видання друге, перероблене і доповнене). – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2005. – 60 с.
5). Билиця Я.Т., Бєлих О.Л., Бойко Т.В., Венгринович А.А., Весоловський О.В., Власова О.І., Гандзюк С.П., Ємчук Р.П., Лазарович В.В., Малашевська І.Я., Маруневич Б.М., Остапович О.Я., Симчич Н.В., Ткачівський В.В., Турчин В.М., Турчин М.М., Угринюк Р.В., Шацька Г.М.
Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність «Німецька мова та література» / за редакцією Я.Т. Билиці та О.Я.Остаповича. – Івано-Франківськ, 2006. – 227 с.
6). Весоловський О.В., Бойко Т.В., Малашевська І.Я. Посібник з домашнього читання для студентів ІІІ курсу англійського відділення (за книжкою «Lustige Gerschichten»). – Івано-Франківськ, 2006. – 45 с.
7). Весоловський О.В. Lesebuch mit lexikalisch–grammatischen Aufgaben für die Studenten des I. Studienjahres (nach dem Buch «Lesebuch 5» Klett). – Івано-Франківськ, 2007. – 49 с.
8). Весоловський О.В., Лазарович В.В., Малашевська І.Я. Посібник з граматики для студентів І–ІІ курсів. «Adjektiv. Übungsheft». – Івано-Франківськ, 2008. – 80 с.
9). Весоловський О.В., Венгринович А.А., Власова О.І., Капак Ю.М., Шацька Г.М. Посібник з домашнього читання для студентів І–ІІІ курсів спеціальності «Німецька філологія» (за книжкою «Lisa, – eine Frau zum Verlieben»). – Івано-Франківськ, 2009. – 135 с.
10). Весоловський О.В., Венгринович А.А., Малашевська І.Я. Aspekte 2. Wortschatz und Übungen. – навчальний посібник для студентів ІI курсу спеціальності «Німецька філологія». – Івано-Франківськ, 2011. – 100 с.
11). Весоловський О.В., Венгринович А.А., Малашевська І.Я. Lehrwerk für Deutsch und Testtraining. Додаток до підручників «Aspekte 2. Mittelstufe Deutsch» та «Підручник з німецької мови» для студентів другого курсу лінгвістичних університетів і факультетів іноземних мов з курсу «Основна іноземна мова» для студентів факультетів іноземних мов. – навчальний посібник для студентів ІI курсу спеціальності «Німецька філологія». – Івано-Франківськ, 2012. – 200 с.
12). Весоловський О.В., Венгринович А.А., Малашевська І.Я. Lesetexte mit lexikalisch-grammatischen Aufgaben. Deutsch als Nebenfach. – навчальний посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Івано-Франкіськб 2014. -160 с.
13). Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdspache
Навчальний посібник з практичної граматики для студентів факультетів іноземних мов (видання друге, доповнене та перероблене) / Венгринович А.А., Весоловський О.В., Власова О.І., Угринюк Р.В. – Івано-Франківськ, 2015. – 115 c.
14). Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdspache
Навчальний посібник з практичної граматики для студентів факультетів іноземних мов (видання друге, доповнене та перероблене) / Венгринович А.А., Весоловський О.В., Власова О.І., Угринюк Р.В. – Івано-Франківськ, 2016. – 165 c.
15). Übungsheft für Syntax
Навчальний посібник з практики синтаксису для студентів факультетів іноземних мов / Венгринович А.А., Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2016. – 120 c.
16). Весоловський О.В. Збірник контрольних робіт з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. Додаток до підручника «Німецька мова для студентів другого курсу лінгвістичних університетів і факультетів іноземних мов» заред. Долгих В.Г. – Івано-Франківськ, 2016. – 36 с.
17). Übungsheft für Konjunktiv
Навчальний посібник з практики вживання умовного способу для студентів факультетів іноземних мов / Венгринович А.А., Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2017. – 75 c.
18). Венгринович А.А., Весоловський О.В. Посібник з домашнього читання для студентів ІІ курсу спеціальності «Німецька філологія» (за романом «Gernot Wolfgruber: Auf freiem Fuß»). – Івано-Франківськ, 2017. – 88 с.
19). Praktische Phonetik. Deutsch als Nebenfach. Короткий вступний фонетичний курс для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як третю іноземну / Весоловський О.В. – – Івано-Франківськ, 2017. – 45 c.
20). Весоловський О.В., Венгринович А.А., Малашевська І.Я. Lehrwerk für Deutsch und Testtraining. Додаток до підручників «Aspekte 2. Mittelstufe Deutsch» та «Німецька мова для студентів другого курсу лінгвістичних університетів і факультетів іноземних мов» (видання друге, доповнене та перероблене) – Івано-Франківськ, 2018. – 220 с.
21). Весоловський О.В. Baron von Münchhausen und seine wundersamen Geschichten. Lesebuch mit Aufgaben. Deutsch als Nebenfach. Навчальний посібник з курсу «Друга і третя іноземна мова» для студентів факультету іноземних мов – Івано-Франківськ, 2019. – 59 с. завантажити
22). Весоловський О.В. Короткий довідник з граматики з тренувальними вправами для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як другу іноземну – Івано-Франківськ, 2020. – 62 с.
23). Весоловський О.В. Übungen für Grammatik und Kommunikation. Додаток до підручника «DU 2 – Deutsch für Germanistikstudenten»– навчальний посібник для студентів ІI курсу спеціальності «Німецька філологія». – Івано-Франківськ, 2021. – 120 с.
24).Венгринович А.А., Весоловський О.В., Угринюк Р.В.«Schrecklich nette deutsche Grammatik für Doktoranden» – Навчальний посібник з практичної граматики для здобувачів ступеня доктора філософії – Івано-Франківськ, 2022. – 93 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: oleh.vesolovskyi@pnu.edu.ua

Personal Information:

Born: 09.01.1978 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Education:

1995-2000 – student of the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

1999-2000 – master-study at the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

Master of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 2000, Qualification – “Philologist, Instructor of the German Language and Foreign Literature”

Employment:

Ukrainian Grammar School №1, Ivano-Frankivsk

German Teacher, November 2000-2001

German  Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

German Instructor, September 2001-present

Research Interests:

Phraseology, Comparative Phraseology, national-marked Phraseology, Methods of Foreign Language Teaching, Distant Studies

Teaching:

Courses at VasylStefanykPrecarpathianNationalUniversity:

– Practical Course of German for the 2nd year students

– Practical Grammar

– Practical Phonetics

– Practical Course of German for the 2nd and 4th year students

Publications: The number of published works – 22 manuals for home reading, practical grammar and practical phonetics

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: oleh.vesolovskyi@pnu.edu.ua