Проєкти освітньо-професійної програми і навчального плану

Проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька / завантажити /

Проєкт навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька / завантажити /

Для зауважень та пропозицій:

knf@pnu.edu.ua