Відкрита лекція Романа Малиновського, письменника, співзасновника видавництва «Вавилонська бібліотека»

24 травня 2024 року відбулась зустріч здобувачів бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти освітніх програм «Німецька мова і література, англійська мова», «Середня освіта (німецька мова і література)», «Англійська мова та література, друга іноземна мова», «Французька мова і література, англійська мова» та «Німецька мова і література, англійська мова, переклад» із письменником, співзасновником, головним редактором та артдиректором видавництва «Вавилонська бібліотека». На зустрічі також були присутні завідувач кафедри Андрій Венгринович, доцентки Світлана Липка, Наталія Корольова, Наталія Ткачук, Наталія Пилячик, Тетяна Смушак, старші викладачки Олена Павлишинець, Богдана Петришак, Олег Весоловський, члени робочих груп з оновлення освітніх програм спеціальності 035 Філологія та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Під час заходу лектор розповів про сучасні тенденції видавничої та перекладацької галузей, вимоги до фахівців, які працюють на ринку перекладацьких послуг у контексті актуальної геополітичної ситуації, можливості та передумови для успішної професійної реалізації бакалавра філології.

Окрім того, було розглянуто трансформації та виклики, які виникають у сфері перекладацької діяльності із розвитком технологій штучного інтелекту. Гість наголосив, що  попри можливості ШІ як інструменту для швидкого перекладу великих обсягів текст, роль людини-перекладача залишається винятковою, оскільки лише їй властива емпатія, розуміння та відчуття нюансів людської мови, позамовного контексту, іронії та мовної гри.

Наприкінці зустрічі слухачі мали змогу поставити запитання та отримати вичерпні відповіді. Тож лекція виявилась дуже насиченою, продуктивною, інформативною та цікавою.