Дисципліни вільного вибору студента (ОР – магістр, ОП – Німецька мова та література, англійська мова, переклад)

Анотація навчальних дисциплін вільного вибору студента ОР МАГІСТР- ФІЛОЛОГІЯ – завантажити

Силабуси:

Практика перекладу ДІМ / завантажити /