Deutsch lehren lernen

4 листопада 2019 року завідувач кафедри німецької філології Олег Остапович
та асистент кафедри Наталія Ткачук на запрошення Інституту Гете в Україні
взяли участь у інформаційному семінарі ″Шляхи співпраці університетів
України за програмою Deutsch lehren lernen″, який проходив у Києві.
Обговорювались перспективи приєднання кафедри до спільного
міжнародного проекту підготовки вчителів німецької мови за інноваційною
програмою DLL, розробленою провідними німецькими фахівцями. У проекті
вже беруть участь 9 українських університетів, його метою є впровадження у
мультимедійну добу практично зорієнтованої інтерактивної підготовки
майбутніх вчителів німецької мови за найсучаснішими європейськими
методичними стандартами та підвищення кваліфікації викладачів німецької
мови відповідно до вимог сьогодення.