Настановча нарада до педагогічної практики

Навчальний план освітньої програми «Німецька мова і література, англійська мова, переклад» ІІ-го (магістерського рівня) передбачає в 2-му семестрі проходження здобувачами програми навчально-педагогічної практики з ОІМ. Для теперішніх здобувачів програми, а саме груп Н(м)-11 та Н(м)з-11 (загальна кількість студентів – 20) ця практика почалася 3.04.2023 та триватиме до 28.04.2023, на базі факультету іноземних мов, а саме в групах з викладанням німецької мови як ОІМ. До цих груп належать групи Н-11а, Н-11б, СОН-12, Н-21, СОН-22, Н-31 та СОН-32 та Н-41а, Н-41б й СОН-42. Розподіл студентів-практикантів по групах відбувався цього разу з врахуванням багатьох моментів, зокрема он- офлайн-навчання, перебування студента-практиканта за кордоном та ін.

На настановчій нараді в п’ятницю, 31.03.2023, студенти (див. фото) змогли почути інформації про вимоги до практики, передбачені навчальною програмою, вимоги до оформлення документації, вимоги до проведення виховних заходів в групах, про які розповіла проф. Інна Стражнікова з кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Факультетським керівником практики, доц. Наталією Ткачук, було наголошено, що практика має для студентів слугувати часом для проявлення творчості, перевірки здобутих знань та навиків у викладанні німецької мови у вищій школі, виявленні необхідних допрацювань чи розширенні компетентностей. Студентам-практикантам було також вказано на важливість практики для студентів в групах з німецькою мовою як ОІМ. Виконувати завдання чи слухати пояснення не від викладача, а від студента чи студентки, які ще також на шляху до досконалого володіння німецькою мово та професій з німецькою мовою є шансом взяти для себе приклад, перейняти багато викладацьких моментів. Це свого роду майстер-клас, бо перед студентами людина, яка і викладач і студент одночасно.

Після налагодження контактів з методистами кафедр та викладачами ОІМ студенти тепер готують та проводять свої так звані залікові пари та виховні заходи. Тематика останніх є досить широкою, від тем Umweltschutz чи Persönlichkeitsentwicklung до тем Studentenleben та Lehrer und Erzieher oder Erzieher und Lehre, якщо говорити про виховні заходи німецькою мовою. Виховні заходи як академнаставника групи студенти проводять під керівництвом методистів кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Слід зауважити, що кафедра німецької філології систематично оновлює підрубрику «Практика» в рубриці «Навчально-методична робота», щоб всі необхідні інформації були завжди в доступі студентам-практикантам.

Впевнені, що після практики почуємо від студентів: „Während des Praktikums hatte ich viel Spaß“. По іншому й бути не може.