Лекція професора Потсдамського університету

В четвер, 22-го червня, в дистанційному форматі, на платформі ZOOM, відбулася запланована лекція-зустріч професора Потсдамського університету (столиця федеральної землі Бранденбург, ФРН) Александра Веля (Prof. Alexander Wöll) із здобувачами ОП, які реалізуються кафедрою німецької філології. Крім здобувачів на лекції також були присутні завкафедри Андрій Венгринович, проф. Марія Ткачівська та викладачі кафедри Світлана Липка, Наталія Корольова, Роксолана Івасюк та Наталія Ткачук, стараннями якої ця лекція-зустріч була організована.

Професор Александр Вель має від недавнього часу особливе відношення до Прикарпатського національного університету, оскільки у травні 2023 був в складі делегації, яка відвідала університет з метою обговорення з ректором Ігором Цепендою можливостей та напрямків співпраці ПНУ та Потсдамського університету. Також пан Александр Вель зустрічався з ректором ПНУ та іншими членами делегації в стінах Потсдамського університету для обговорення спільних проєктів.

Темою лекції-зустрічі, яка відбулася для здобувачів ОП кафедри німецької філології, була «Ein aktueller Vergleich der Philologien an deutschen und ukrainischen Universitäten» (Актуальне порівняння філологічних студій в німецьких та українських університетах). Лекція мала на меті проінформувати студіювання іноземних мов та лінгвістичні дослідження в університетах Німеччини та університетах України. Йшлося про різні іноземні мови, навіть й про слов’янські як іноземні в Німеччині, та німецьку й англійську мови як іноземні мови для, зокрема, студентів факультету іноземних мов Прикарпатського університету. Професором був зроблений акцент на змінах, які останнім часом переживають філологічні факультети в університетах ФРН. Ці зміни стосуються розширення змістового наповнення ОП, наприклад включення у навчальні плани культурологічних, літературних та краєзнавчих аспектів та прикладних студій культорології та перекладознавства чи літературного перекладознавства. Здобувачі ОП в ПНУ довідалися про здобування кваліфікації вчителя та про диджіталізацію освітнього процесу та його структуризацію. Оскільки система освіти України переживає на сучасному етапі також трансформацію, то відвідана здобувачами та викладачами такої лекції-зустрічі має вагоме значення для процесу переймання досвіду європейських університетів для організації реалізації ОП в університетах України, зокрема ПНУ. Здобувачі задавали питання доповідачу, а доповідач цікавився їхнім баченням своєї університетської освіти, яку вони отримують навіть в мовах воєнного стану, в умовах дистанційного навчання. Загалом, участь здобувачів в лекції-зустрічі підтвердила, що саме здобувачі ОП мають в першу чергу бути проінформовані про всі сторони освітнього процесу студіювання іноземних мов, який забезпечує підготовку кадрів з широким спектром компетенцій.

На фото учасники зустрічі, деякі з них в ауд. 203 ФІМ в ПНУ.