Перспективи розвитку ОП «Німецька мова і література, англійська мова, переклад»

16 червня 2023 року відбулося засідання науково-методичної ради факультету іноземних мов та за участі зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів з питань оновлення освітніх програм.

Засідання науково-методичної ради факультету іноземних мов пройшло у вигляді методичного семінару щодо обговорення освітніх програм кафедр. Окрім постійних членів ради на зустріч були запрошені проректор з науково-педагогічної роботи Едуард Йосипович Лапковський, завідувачі кафедр і гаранти освітніх програм факультету. Семінар розпочався з презентації зведеного аналізу дотичних освітніх програм вітчизняних закладів вищої освіти та провідних університетів Європи. Учасники семінару обговорили пропозиції щодо оновлення освітніх програм з урахуванням вимог сучасного ринку праці, побажань здобувачів освіти, рекомендацій зовнішніх стейкхолдерів, потенційних роботодавців, випускників освітньої програми та суміжних освітньо-професійних програм, представників академічної спільноти, досвіду колег з партнерських університетів. Для освітньої програми «Німецька мова і література, англійська мова, переклад» ОР «Магістр» було публічно обговорено та імплементовано за рекомендаціями стейкхолдерів та на прохання здобувачів: розширено перелік дисциплін вільного вибору студента літературознавчого та перекладознавчого характеру – Актуальні проблеми перекладу (3 кредити, 1-й семестр); Історія австрійської літератури (ХІІ-ХХІ ст.) (3 кредити, 3-й семестр); Німецькомовна література Швейцарії у ХХ-ХХІ ст. (3 кредити, 3-й семестр), оскільки зростання попиту на якісний літературний контент та інтеграція літературних творів німецько- та англомовних авторів шляхом їх перекладу і визначатимуть у майбутньому потребу у фахівцях галузі філології та перекладу.