Засідання робочої групи

20 листопада 2023 року відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Німецька мова і література, англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. До її складу увійшли доценти кафедри німецької філології, кандидати філологічних наук Наталія Корольова (гарант ОП), Олег Остапович та Андрій Венгринович; здобувачка вищої освіти Аліна Острижнюк, студентка 2-го курсу спеціальності 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)‚ перша – німецька; випускниця Галина Харів і представник роботодавців Олена Павлишинець, заступник директора, викладач, перекладач ТОВ «Матро».
Урахувавши чинні нормативні документи та положення університету з питань якісної підготовки здобувачів вищої освіти, були внесені пропозиції щодо перегляду та оновлень цілей і програмних результатів, компонентів освітньо-професійної програми «Німецька мова і література, англійська мова», зокрема щодо переліку й обсягу окремих нормативних і вибіркових освітніх компонентів. Пропозиції та інтереси здобувачів та випускників стосувались особливостей освітнього процесу, удосконалення графіка теоретичного навчання, програм міжнародного обміну та грантових проєктів, професійної та дослідницької діяльності, поглибленого вивчення німецької мови.