Загальна інформація (бакалавр / магістр)

Прийом на навчання регулюється Правилами прийому до університету. Для здобуття ступеню бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою або освітнім рівнем молодшого спеціаліста. Останні можуть прийматись на другий або перший курс зі скороченим строком навчання. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань.  Для вступу на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти – у формі ЗНО. Враховуються бали з конкурсних предметів з відповідною вагою: українська мова і література (0,3), іноземна мова (0,4), історія України або географія (0,3). Для конкурсного відбору на другий курс бакалаврату  зараховуються бали за вступні випробування: бал сертифікату ЗНО (українська мова та література) та фаховий іспит (німецька мова і література). Для відбору осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, зараховуються бали за вступні випробування. Особлива підтримка надається призерам Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт членів Малої академії наук України при вступі на спеціальність 014 Середня освіта.

*****

Освітньо-професійна програма «Німецька мова і література» другого (магістерського) рівня містить інформацію про вимоги до вступу та продовження навчання, а також вимоги до вступників. Вони відповідають правилам прийому на навчання та вимогам до вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”:

Вступні іспити (у формі тестування):

1) основна іноземна мова; 2)  друга іноземна мова

Увага! З 2020 року вступний іспит з другої іноземної мови складатиметься у формі ЗНО. Слідкуйте за нашими оголошеннями !