Практика

Наскрізна програма практики ОР Магістрзавантажити

Науково-дослідна практиказавантажити

Педагогічна практика

Методичні рекомендації для проходження науково-педагогічної (асистентської) практики з німецької мови як першої іноземної (ОР – магістр) – завантажити

Вимоги до виробничої (педагогічної) практики з німецької мови як першої іноземної (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія / середня освіта – 2019/2020 н.р.)  – завантажити

Вимоги до науково-педагогічної практики (Основна іноземна мова (німецька) – завантажити

Вимоги до науково-педагогічної практики (Друга іноземна мова) – завантажити

Психолого-педагогічна характеристика cтудентської групи – завантажити

Вимоги до написання конспектів – завантажити