Навчальні дисципліни

Перелік навчальних дисциплін ОР МАГІСТР – завантажити

Перелік навчальних дисциплін ОР БАКАЛАВР – СЕРЕДНЯ ОСВІТА – завантажити

Перелік навчальних дисциплін ОР БАКЛАВР – ФІЛОЛОГІЯ – завантажити

 

Розподіл викладачів кафедри німецької філології на 2019 – 2020 навчальний рік

 

Денна форма навчання

Основна іноземна мова

1 курс

Н-11а –  Павлишинець О.О.

Н-11б – Петришак Б.Я.

Н-12в –  Корольова Н.О.

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА – 2 семестр – Ткачівський В.В.

2 курс

Н-21а Весоловський О.В.

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА – Венгринович А.А.

Н-21 б – Угринюк Р.В.

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА – Ткачівський В.В.

Н-21 – ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА – Турко Н.В.

ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА – Ткачівський В.В.

Н-22 в – Малашевська І.Я.

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА – Ткачівський В.В. / Венгринович А.А.

Н-21/22

КРАЇНОЗНАВСТВО – Билиця Я.Т.

Н-22 – МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ

МОВИ – – Маруневич Б.М.

3 курс

Н-31а – Шацька Г.М.

Н-31б – Липка С.І. 

Н-31

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ – 1 семестр – Турко Н.В.

ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ – Турчин В.В.   

Н-31/32

СТИЛІСТИКА – Турчин В.В.

ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА – Билиця Я.Т.

ІСТОРІЯ МОВИ – Угринюк Р.В.

ЛЕКСИКЛОГІЯ – Турчин В.М.

Н-32в – Маруневич Б.М.

Н-32 – МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ

МОВИ – – Маруневич Б.М.

4 курс

Н-41а – Ткачівська М.Р.     

Н-41б – Венгринович А.А.

Н-42 в – Турчин В.В.

Н-41 – ЛІНГВОПРАГМАТИКА – Турчин В.В.

Н-41/42 – ТЕОРІЯ І ПРАКИКА ПЕРЕКЛАДУ – Ткачівська М.Р.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ

МОВИ – Маруневич Б.М.

ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА – Венгринович А.А.

НАЦІОНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ – Шацька Г.М.

5 курс

Н-51а – Турчин В.М.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ – Турко Н.В.

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ

ВИВЧАЄТЬСЯ – Шацька Г.М.

СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ТЕОРІЇ – Корольова Н.О.

Н-51, A-51, Ф-51 – МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ Остапович О.Я.

6 курс

Н-61а

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ – Турко Н.В.

ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ – Ткачівська М.Р.

ОСНОВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Остапович О.Я.

Друга іноземна мова

2 курс

А-21а – Турко Н.В.

А-21б – Корольова Н.О.

А-22в – Венгринович А.А.

А-22г – Власова О.І. / Малашевська І.Я.   

А-23д Бойчук Н.В.   / Липка С.І.  

А-26л Весоловський О.В.

А-26м – Малашевська І.Я.  / Ткачук Н.О.

А-27н Малашевська І.Я.

3 курс

А-31а – Ткачівський В.В.

А-31б – Петришак Б.Я.  

А-32в – Угринюк Р.В. 

А-32г – Турко Н.В.

А-34є – Ткачук Н.О.

А-34ж – Власова О.І. 

А-35з – Бойчук Н.В.

4 курс

А-41а Павлишинець О.О. / Шацька Г.М.

А-41б – Турчин В.В.

А-42в – Власова О.І.

А-42г – Липка С.І.

А-43д – Ткачук Н.О.

5 курс

А-51аТкачівська М.Р. / Шацька Г.М.

А-51бТкачівський В.В.

А -51 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ – Венгринович А.А., Турчин В.М.

6 курс

А-61а – Ткачівська М.Р.

А-61б – Ткачівський В.В.

А-61 КРАЇНОЗНАВСТВО КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ ЯК ДРУГА – Билиця Я.Т.

Третя іноземна мова

2 курс

А-25к – Весоловський О.В.

3 курс

А-35к Бойчук Н.В.

4 курс

А-44к – Бойчук Н.В.

Заочна форма навчання

Основна іноземна мова

1 курс

Н-11 – Малашевська І.Я.

2 курс

Н-21 – Весоловський О.В.

3 курс

Н-31  – Липка С.І.

4 курс

Н-41 – Турчин В.В.

5 курс

Н-51 – Ткачук Н.О. / Турко Н.В.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ – Турко Н.В.

6 курс

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ – Турко Н.В.

Друга іноземна мова

2 курс

А-21а Весоловський О.В.

А-21б Бойчук Н.В.

А-22 вБойчук Н.В. / Турко Н.В.

3 курс

А-31а – Малашевська І.Я.

А-31б – Бойчук Н.В.

Аз-31 – СО – Малашевська І.Я.

4 курс

А-41а – Венгринович А.А.

А-41б – Малашевська І.Я.

А-42в Турчин В.В.   

5 курс

А-51а – Ткачук Н.О.

А-51б – Турчин В.В.

А-52в – Бойчук Н.В. .

6 курс

А-61а – Павлишинець О.О.

А-61б – Ткачук Н.О.

А-62 в – Турчин В.В.