Дисципліни вільного вибору студента (ОР – бакалавр, ОП – Німецька мова та література, англійська мова)

Анотація навчальних дисциплін вільного вибору студента ОР БАКАЛАВР – ФІЛОЛОГІЯ – завантажити

Силабуси:

Основи міжкультурної комунікації / завантажити /

Міжкультурні аспекти перекладу / завантажити /

Порівняльна фразеологія / завантажити /

Третя іноземна мова / завантажити /

Аналітичне читання художніх текстів / завантажити /

Реформований німецький правопис / завантажити /

Комплексний курс “Аудіювання” / завантажити /

Інформаційно-комунікативні технології у навчанні іноземних мов / завантажити /

Німецькомовна література Галичини і Буковини / завантажити /

Німецькомовна література: лауреати Нобелівської премії / завантажити /