Дисципліни вільного вибору студента (ОР – бакалавр, ОП – Середня освіта (німецька мова та література)

Анотація навчальних дисциплін вільного вибору студента ОР БАКАЛАВР – СЕРЕДНЯ ОСВІТА – завантажити

Силабуси:

Аналітичне читання художніх текстів / завантажити /

Фонетико-корективний курс ОІМ / завантажити /

Практична фонетика / завантажити /

Практична граматика / завантажити /

Комунікативна граматика / завантажити /