Попередній звіт щодо підготовки дипломного (магістерського) дослідження

24 березня 2023 року у форматі ZOOM-конференції на кафедрі німецької філології традиційно відбувся попередній звіт виконання індивідуального завдання щодо підготовки дипломного (магістерського) дослідження магістрантів спеціалізації “035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.

Члени комісії ставили собі за мету не суворий контроль виконання етапів підготовки дипломної роботи, а передовсім надання можливості здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти підготуватися до захисту дипломної роботи, представивши презентацію вже написаного чи ще запланованого змісту роботи, відповісти на питання, пояснити фахові терміни, які лежать в основі роботи, та найголовніше – побачити завершення певного етапу підготовки магістерської роботи та перехід до наступної фази.

Основна мета такого заходу – мобілізація зусиль здобувача та його наукового керівника задля вчасного завершення роботи. Переймаючи досвід інституту германістики/лінгвістики університету м. Штуттгарт (ФРН), з яким налагоджується партнерство, кафедра проводитьи із студентами засідання на зразок колоквіуму (Forschungskolloquium), тобто, платформи для обміну думками щодо завершених і таких, які знаходяться на стадії завершення випускових кваліфікаційних робіт.