Прикарпатський університет сприяє розвитку німецької мови

Сьогодні, 15.09. 2023 року, перша проректорка Прикарпатського національного університету Валентина Якубів разом із деканом факультету іноземних мов Наталією Яцків та завідувачем кафедри німецької філології Андрієм Венгриновичем зустрілася в онлайн-режимі із директором Німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні Фабіаном Мюльталером. Сторони підписали угоду про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації викладачів німецької мови, а також у сприянні розвитку німецької мови у ПНУ ім. Василя Стефаника.

У розмові взяли участь викладачі та студенти кафедри німецької філології Прикарпатського університету, колеги із Німеччини та університети партнери.

Основні напрями співпраці:

– покращення німецькомовної компетенції студентів німецької мови;

– популяризація фаху «німецька мова як іноземна» в Україні;

– навчання та підвищення кваліфікації викладачів німецької мови;

– розробка програм підготовки мультиплікаторів з високою німецькомовною та міжкультурною компетенцією для подальшого поглиблення співробітництва закладу освіти.

Учасники обговорили можливості міжнародної програми «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької», яка ґрунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови, розроблена Goethe-Institut у зв’язку зі зміною вимог до кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови в усьому світі.

Метою програми є підвищення кваліфікації вчителів німецької мови у школах, викладачів вищих навчальних закладів, актуалізацію та розширення знань, отриманих під час професійного навчання, подальший розвиток методичної компетенції. Інноваційний характер програми уможливлює її впровадження у навчальний процес для практично-зорієнтованої підготовки майбутніх вчителів німецької мови як іноземної до майбутньої професії та формування необхідних компетенцій впродовж навчання в університеті.

Таким чином програма «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької» оптимально підтримує освітню реформу «Нова українська школа»: вона надає можливості університетам готувати вчителів, які є необхідними для сталого впровадження нового освітнього концепту.