Середня освіта – Працевлаштування

Бакалавр освіти може працювати в науковій та освітній галузях. Освітньо-професійна програма зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), спеціалізації 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) спрямована на підготовку фахівців таких професій:

– Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
– Методист
– Інспектор шкіл
– Інспектор-методист
– Педагог-організатор
– Філолог
– Лінгвіст
– Літературознавець
– Редактор
– Асистент вчителя

Випускник освітньо-професійної програми може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також здобути додаткові кваліфікації у системі післядипломної освіти.
Випускники кафедри німецької філології успішно працюють у ЗВО ІІ-ІV рівнів акредитації державної і приватної форм власності.
В тому числі – на кафедрі мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, кафедрі філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; на кафедрі перекладу та філології університету Короля Данила; фахових кафедрах Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: німецької філології; іноземних мов та країнознавства; іноземних мов; іноземних мов і перекладу.
Випускники кафедри працюють перекладачами, кореспондентами, ведучими програм, учителями іноземних мов закладів загальної середньої освіти міста та області.