Монолатій Тетяна Петрівна

доцент

кафедри німецької  філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-9336-0819

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 19.12.1979

Посада

Доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання – доцент

Дисципліни: вступний фонетично-корективний курс основної іноземної мови,  друга іноземна мова, німецька мова за професійним спрямуванням для студентів немовних  факультетів.

Освіта: 1997-2002 рр. – факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність – «Мова та література (німецька)».

Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач німецької мови та літератури, вчитель англійської мови.

Захист кандидатської дисертації: 29.11.2013 р., «Інтертекстуальність як інтеркультурна парадигма (досвід Йозефа Рота)» (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури). Спецрада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Стажування: 18.02.2019 – 19.04.2019, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Кафедра філології та перекладу. Тема стажування:«Використання сучасних інноваційних методів та засобів під час навчання німецької мови студентів немовних спеціальностей».

Професійний досвід:

2002–2005 рр. – вчитель німецької та англійської мов, Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №1;

2005–2007 рр. – викладач кафедри гуманітарних дисциплін, Західноукраїнський економіко-правничий університет (м. Івано-Франківськ);

2007–2014 рр. – асистент кафедри іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

2014–2022 рр. – доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

з 2022 р. – доцент кафедри німецької філології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси: теорія літератури, зарубіжна література, методика викладання німецької мови.

Участь у наукових конференціях:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kulturowe pogranicza”, 15–16 września 2022 r., Gorzów Wielkopolski , Polska.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства»,  8 квітня 2021р., м. Івано-Франківськ.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства», 17–18 травня 2019 р., м. Івано-Франківськ.

Володіння мовами: українська (рідна), німецька, англійська, російська.

1. Монолатій Т. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. 240 с.
2. Монолатій Т. П. Поетика прикордоння у творчості Йозефа Рота. Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Gorzów Wielkopolski: Akademia Jakuba z Paradyża, 2022. Tom X. S. 237–249.
3. Монолатій Т. Україна в уяві Йозефа Рота: авторська реконструкція ментального ландшафту «рідної землі». Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. Gorzów Wielkopolski: Akademia Jakuba z Paradyża, 2021. Vol. 6-7. S. 81–92.
4. Monolatij T. Zuverlässigkeit versus Krieg. Untergang der Donaumonarchie und die Entstehung der Polnischen Republik im Joseph Roths Werk. Społeczeństwo – Edukacja – Język. Płock, 2020. Vol. 10. S. 53–66.
5. Монолатій Т. П. Особливості інтертекстуальної та інтеркультурної парадигми прози Йозефа Рота. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2019. № 3(55). С. 283–291.
6. Монолатій Т. Йозеф Рот як журналіст і автор репортажів Polnisch russischer Krieg. Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies 2018. Vol. 17. P. 225–233.
7. Monolatij T. Paradigmatika etničkih likova u djelima Josepha Rotha. Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga) / Paščenko, Jevgenij, Fuderer Tetyana (ur.). Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2017. Str. 191–204. Монолатій Т. Біблійні префігурації та символи у прозі Йозефа Рота. Judaica Ukrainica. Vol. 5, Kyiv, 2016, pp. 75–96.
8. Монолатій Т. П. Інтеркультурний дискурс творчості Йозефа Рота у контексті теорії літературної провінції. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІI Міжнародної наукової конференції; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. С. 269 274.
9. Монолатій Т. Особливості художньої компетенції автора (на прикладі інтертекстуальности прози Йозефа Рота). Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies, 2015. Vol. Х. P. 47–55.
10. Монолатій Т. П. «Легенда про святого пияка» як метатекст біографії Йозефа Рота. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015. С. 265–268.
11. Монолатій Т. П. Біблійні префіґурації у творах Йозефа Рота «Левіатан» та «Антихрист». Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2014-2015. Вип. 42–43. С. 247–252.
12. Монолатій Т. П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1127. Серія «Філологія», вип. 71. Харків, 2014. С. 254–261.
13. Монолатій Т. П. Роман Йозефа Рота «Павутиння» як «можливе майбутнє» веймарської Німеччини. Література та культура Полісся: збірник наукових праць. Вип. 77. Серія «Філологічні науки», № 3. Ніжин, 2014. С. 102–113.
14. Монолатій Т. П. Роман Йозефа Рота «Марш Радецького» як інтертекст. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2014. № 2(26). С. 178–189.
15. Монолатій Т. Інтеркультурна семантика художнього вираження кризи доби у прозі Йозефа Рота. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Т.: ТНПУ, 2014. Вип. 41. С. 356–366.
16. Монолатій Т. Біблійний ґлокалізм як інтертекстуальність прози Йозефа Рота. Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies, 2014. Vol. VIII. P. 237–249.
17. Монолатій Т. Символічна експресивність готелю як відображення повоєнного соціуму (за романом Йозефа Рота «Готель Савой»). Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 38–39. Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2013. С. 303–308.
18. Монолатій Т. Роман Й. Рота «Бунт» як проблема вибору між індивідуальною революцією та приватною ідентичністю. Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р.). Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2012. С. 357–369.
19. Монолатій Т. Інтертекстуальність та інтеркультурний дискурс творчости Йозефа Рота в сучасному літературознавстві. Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Vol. I. Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies, 2012. P. 136–144.
20. Монолатій Т. Персоніфікація вірнопідданства у романі Йозефа Рота «Павутиння». Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 27–28. Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2010. С. 345–351.
21. Монолатій Т. Паноптикум як символ світу: іронічне зображення дійсності в романі Й. Рота «Історія 1002-ї ночі». Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 18. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. С. 203–210.
22. Монолатій Т. Юдео-християнська амбівалентність прикордоння у творах Йозефа Рота. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 23–24. Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2009. 2010. С. 207–211.
23. Монолатій Т. Інтертекстуальність роману Йозефа Рота «Тарабас». Питання літературознавства. Науковий збірник. Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Вип. 80. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. С. 211–222.
24. Монолатій Т. Українські типи в художніх творах Йозефа Рота. Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю «Гуцульщина як історико-культурний феномен». Коломия: Вік ; Прикарпатський національний університет, 2009. С. 115–118.
25. Монолатій Т. Інтертекстуальна основа роману Йозефа Рота Йов. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Vol. IV [Studia Ingardeniana. Tom 1. Interpretacja tekstu literackiego]. Lublin: Oddział PAN w Lublinie, 2009. S. 151–160.
26. Монолатій Т. П. «Когнітивний універсум» Йозефа Рота: до проблеми генези художнього світовідображення письменника. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університетуту «Києво-Могилянська академія». К., 2007–2008. Вип. 2–3. С. 237–244.
27. Левицкая Т. (Монолатий Т.). Дихотомия «отечество – чужбина»: судьба «габсбургского» мифа и еврейский микрокосм в произведениях Йозефа Рота. От Библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры. М.: Книжники; Текст, 2009. С. 283–297.
28. Монолатій Т. Негативні етнічні стереотипи в художньому творі (на прикладі прози Йозефа Рота). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Вип. 18. Ужгород: УжНУ, 2008. С. 36–40.
29. Монолатій Т. Поляки галицько-волинського пограниччя у творах Йозефа Рота. Ї: незалежний культурологічний часопис. Ч. 52: Польський усе-світ Галичини. Львів: НГО «Ї», 2008. С. 228–235.
30. Монолатій Т. Парадиґматика етнічних образів у творах Йозефа Рота. Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ỹзаемаỹзбагачэнне. Мінск: Кнігазбор, 2008. С. 189–205.
31. Монолатій Т.П. Екзистенційна парадигматика єврейського життя у романі Йозефа Рота «Йов». Вісник Прикарпатського університету. Серія «Філологія», серія «Літературознавство». Івано-Франківськ: Видавництво «Плай», 2008. C. 164–169.
32. Монолатій Т. Євреї прикордоння у художніх творах Йозефа Рота. Буковинський журнал. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2008. № 1. С. 182–191.
33. Монолатій Т. «Чужий» серед «своїх» : «єврейське» у творчості Йозефа Рота. Буковинський журнал. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2008. № 4. С. 185–193.
34. Монолатій Т. Ментальний ландшафт й уява України у творчості Йозефа Рота. Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності. Збірник наукових праць. Луганськ: Знання, 2007. С. 297–307.
35. Монолатій Т.П. «Втеча без кінця» як базовий концепт художнього світовідображення Йозефа Рота. Наукові записки. Серія «Філологічна». Національний університет «Острозька академія». Вип. 8. Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2007. С. 409–422.
36. Левицька Т. (Монолатій Т.) Світ австрійського офіцерства у романі Йозефа Рота «Марш Радецького». Лицарі рідного краю : січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Коломия: Вік ; Прикарпатський національний університет, 2007. С. 197–208.

Навчально-методичні праці:
1. Монолатій Т. П. Deutsch für Jurastudenten: Навчальний посібник з німецької мови для студентів спеціальності «Правознавство». Івано-Франківськ, 2021. 96 с.
2. Монолатій Т. П. Kunstzeitalter und Kunstrichtungen: Навчальний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Дизайн», «Середня освіта (образотворче мистецтво)», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ, 2020. 124 с.
3. Монолатій Т. П. Deutsch für Biologie- und Ökologiestudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Біологія», «Середня освіта (біологія)», «Екологія». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; «Лілея-НВ», 2018. 112 с.
4. Монолатій Т. П. Deutsch für Geografiestudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Географія», «Середня освіта (географія)», «Науки про Землю (географія)». Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 48 с.
5. Монолатій Т. П. Deutsch für Journalistikstudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. 48 с.
6. Монолатій Т. П. Bücher, die um die Welt gingen: Тексти для читання німецькою мовою для студентів філологічних спеціальностей. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Лілея НВ, 2015. 64 с.
7. Монолатій Т. П. Psychologie.de. Lehrheft. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. 92 с.
8. Монолатій І. С. Монолатій Т. П. Образ українців і України в суспільній думці Німеччини (з найдавніших часів до середини ХХ століття). Навчально-методичний посібник спеціального курсу для студентів вищих навчальних закладів (професійне спрямування «Історія», «Політологія», «Міжнародні відносини»). Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. 52 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: tetiana.monolatii@pnu.edu.ua 

PhD in Philology, associate professor

Born: 19 December 1979

In 2002 graduation from Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Foreign Languages Department; specialization «German language and literature»; qualification: philologist, teacher of German language and literature, teacher of English).

In 2013 the thesis “Intertextuality as an intercultural paradigm (Joseph Rot’s experience)” was defended (specialization – theory of literature).

In 2015 a scientific degree of associated professor of Foreign Languages Department was obtained.

Author of more than 40 scientific publications and several methodical textbooks.

Research Interests: literary theory, modern approaches to teaching German, the development of foreign language professional communicative competence

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: tetiana.monolatii@pnu.edu.ua