Загальна інформація

ОКР “МАГІСТР”

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – німецька)

Освітня програма

Навчальний план

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Інформаційний пакет ЄКТС

ОКР “БАКАЛАВР”

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – німецька)

Освітня програма

Навчальний план

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості