Гостьова лекція

Гостьова лекція доктора філологічних наук, професора, професора кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Віктора Васильовича Дребета
15 травня 2024 року здобувачі бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти освітніх програм «Німецька мова і література, англійська мова», «Середня освіта (німецька мова і література)» та «Німецька мова і література, англійська мова, переклад» прослухали гостьову лекцію доктора філологічних наук, професора, професора кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка Віктора Васильовича Дребета на тему: «Das polyseme Wortformat im Deutschen in Korrelation zum mentalen Lexikon des Menschen: synergetisch-quantitativer Ansatz”.
У своєму виступі професор Дребет висвітлив такі актуальні лінгвістичні проблеми як полісемія, синергетична концепція значення слова, кореляція мовних значень з ментальним лексиконом людини, кодування та декодування полісемічних іменників на основі універсального німецького словника ДУДЕНА, синергетична інтерпретація, дистрибутивна семантика тощо. Під час лекції було розглянуто та обговорено полісемічний формат в концепції загального значення слова та наведено аргументи на користь цієї концепції, які науковець наочно продемонстрував зацікавленим слухачам за допомогою яскравих прикладів, таблиць та формул.
Крім студентів, мовознавця із великим інтересом слухали завідувач кафедри німецької філології Андрій Венгринович, доцентки кафедри Наталія Корольова Nata Korolyova , Світлана Липка Svitlana Lypka , Наталія Ткачук Natalia Tkatschuk , старші викладачки Олена Павлишинець Aljona Pavlyshynets , Богдана Петришак, асистентка Надія Бойчук Надія Бойчук .
Кафедра німецької філології висловлює велику вдячність шановному професору Віктору Васильовичу Дребету за співпрацю, та сподівається на подальші гостьові лекції у рамках співпраці між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника Прикарпатський нацiональний унiверситет iм. В.Стефаника / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University та Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка.